Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
21/12-2006 10:55 Hotline i juleperioden
CO-SØFART KALENDER
 
12:00 Kontoret holder julefrokost og er derefter lukket til efter nytår.
Hotline telefonnummer: Jannik Madsen 31 25 27 36.
"DAGEN" udkommer lejlighedsvis i perioden, og hvis der ellers er særlige nyheder.
 
FRA MEDIER
 
Libyen forstærker oliejagten men Mærsk er ikke med
Libyen har travlt med oliejagten og har udbudt 50 olietilladelser på 2 år. Det er en del af genopretningen af det gode forhold til vesten. Der er nu udbudt 14 licenser og 50 selskaber er prækvalificerede til at lede, herunder Mærsk. Der forventes kun 23 selskaber i jagten og her er Mærsk altså ikke med i denne omgang.
Børsen, 21/12, side 20
 
Muslismer dropper Mærsk som investeringsobjekt
Mærsk har for meget gæld til at opfylde sharia-lovenes krav om gældsætning. Finanshuset Standard & Poor har nu lavet en muslimsk version af det globale aktieindeks, som viser hvilke virksomheder der opfylder det etiske kodeks efter Koranens forskrifter. De krav kan A.P. Møller Mærsk ikke leve op til fordi virksomheden har for meget gæld.
 
Pressekonference hos navigatørerne om skibsfører Villy Larsen
På navigatørernes hjemmeside kan hele historien om Villy Larsens fængsling i USA læses. Der er opdatering i forbindelse med et pressemøde afholdt i Navigatørernes Hus efter Villy Larsens hjemkomst i forgårs. Sekretariatschef Fritz Ganzhorn fra Søfartens Ledere brugte lejligheden til at fortælle at foreningen havde anvendt flere hundrede tusinde kroner på hjælp til medlemmet, medens arbejdsgiveren Folmer & Co. ikke havde rørt en finger. Hjælpen har antageligt betydet at fængslingen af Villy Larsen ikke har været trukket ud til 7-8 måneder, som er almindeligt i sådanne sager i USA, men "kun" 3½ måned. Villy Larsen betegnede på pressemødet oplevelsen af opholdet i det amerikanske fængsel som "en film" snarere end virkelighed.
 
Lindø-værftet skal bygge krigsskibe
Søværnet har bestilt 3 krigsskibe hos Lindø-værftet, hvilket sikrer beskæftigelsen for 300 ansatte frem til leveringen i 2012.
 
Søværns-ordre ikke nok til at redde Lindø.
Udover de tre skibe til Søværnet er ordrebogen hos Lindø-værftet ellers tom fra 2008 og 2009 når det angår udenlandske ordrer, og det betyder at Lindø-værftets overlevelse endnu ikke er sikret.
Børsen, 21/12, side 6
 
Komplet ligegyldig by ved navn Køge
Ingeniør Keld Kofoed Hansen skriver i Bornholms Tidendes SYNSPUNKT, at nu er det slut med at stemme til regions- eller folketingsvalg. Aldrig, aldrig mere. Beslutningen er taget efter "Færgeforlig II" er indgået i nattens mulm og mørke bag ryggen af bornholmerne. Dem som har indgået makværket af et forlig er selv ligeglade. De rejser nemlig med fly. Turisterhvervet fløjter ligegyldigt til alt andet end Ystad og ropaxerne er uegnede med ligegyldig destination. Eneste lyspunkt i mørket at skribenten aldrig mere behøver beskæftige sig med valgsludder. Lille tak til enkelte navngivne politikere med hver deres minusser.
Bornholms Tidende, 20/12, side 2
 
Evalueringsrapport om sundhedsuddannelse for fiskere
Et projekt fra Søfartsstyrelsens Center for det Maritime Sundhedsvæsen konkluderer at praktisk træning sat i fokus af undervisningen giver høj målopfyldelse.
 
IT og danske a-kasser til sammenligning med svenske
Efter seneste benchmark-analyse af de danske a-kasser fremgår det at udgifter til IT pr. medlem i Danmark er næsten 4 gange så store pr. medlem som i de svenske a-kasser. I Sverige bruges der 47 kr. pr. medlem om året. Baggrunden er tilsyneladende systemforvirring i Danmark, hvor der anvendes 11 forskellige IT-systemer, medens de svenske a-kasser har et stort fælles IT-system. Der er også store forskelle a-kasserne imellem i Danmark, hvor metalarbejderne bruger ca. 500 kr. pr. medlem om året til IT, medens f.eks. ASE i den anden ende bruger under 100 kr. Digital selvbetjening er i stadig udvikling og også på det område er der store forskelle kasserne imellem.
Nyt fra Beskæftigelsesministeriet, december 2006, http://nyhedsbrev.bm.dk/artikel_3.asp
 
Nye jobcentre pr. 1. januar 2007
Pr. 1. januar 2007 flytter landets Arbejdsformidlinger og kommunernes kontanthjælpsafdelinger sammen i 91 nye jobcentre, som følger den nye kommunalstruktur. Beskæftigelsesministeriet mener indsatsen over for ledige og virksomheder styrkes medens vi andre frygter langvarige kulturchock.
Nyt fra Beskæftigelsesministeriet, december 2006, http://nyhedsbrev.bm.dk/artikel_1.asp
 
Elektroniske ansættelsesbeviser
Kravene om ansættelsesbeviser efter ansættelsesbevisloven kan nu opfyldes ved udstedelse i elektronisk form. Beskæftigelsesministeriet har udstedt et cirkulære om sådanne beviser. I følge cirkulæret kan ændringer i ansættelsesvilkår herefter udsendes pr. mail til den enkelte medarbejder. Formen forudsætter formentlig at medarbejderen har sin egen pc i virksomheden.
Nyt fra Beskæftigelsesministeriet, december 2006, http://nyhedsbrev.bm.dk/artikel_11.asp
 
Arbejdsgivergebyr for ansatte som er medlemmer af gule fagforeninger for domstolene
En principiel sag som vedrører spørgsmål om arbejdsgiverafgift til overenskomstparten, for ansatte som ikke er medlemmer af den overenskomstbærende fagforening, er på vej til afgørelse i Arbejdsretten. På sin vis er der tale om efterdønninger efter januar-dommen i Strassbourg mod eksklusivaftaler i Danmark.
TIB (Træ Industri og Byg) har i forbindelse med indgåelse af en tiltrædelsesoverenskomst med en arbejdsgiver som er medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening, krævet gebyr for ansatte som ikke er
medlemmer af forbundet, hvilket arbejdsgiveren har nægtet. Der er herefter udstedt konfliktvarsel, som er sat i bero på afventning af en kendelse fra Arbejdsretten, som ventes i januar. I første omgang krævede TIB et gebyr på 600 kroner, men beløbet er siden halveret. LO's advokater mener at der kan kræves op til ca. 400 kroner på baggrund af at to tredjedele af det faglige kontingent antages at gå til vedligeholdelse af de kollektive overenskomster, medens en tredjedel kan henføres til individuelle ydelser.
 
Nyheder fra Galathea 3
 
Galathea 3
"Vædderens" position: 21/12 kl 0600 UTC 10,3S 157,6E.
 
Valutakurser
100 USD = 579,49 DKK
100 Euro = 757,79 DKK
Den Danske Bank, 21/12, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser
APM A-aktie: 49.000 (-900)
APM B-aktie: 50.900 (-1000)
DFDS: 650 (+6)
D/S Torm: 364,5 (0)
D/S Norden: 4405 (-14)
Mols-Linien: 492 (+12)
Børsen, 21/12, side 27
 
 
VELUX 5 OCEANS
Tid forløbet 21/12 0950z 59 dage 23 timer 48 minutter
Første omtale 27/10-2006
 
web(39)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1