Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
20/12-2006 10:20
CO-SØFART KALENDER
 
11:00 OK-møde i Rødovre, Metal Søfart, DFDS
 
FRA MEDIER
 
Den kinesiske stat vil have mere kontrol med strategiske sektorer
Herunder shipping og energi, og det kunne betyde pres på investeringer foretaget af Mærsk og Vestas i Kina. Eksperter mener imidlertid der er grund til at slå koldt vand i blodet. Kineserne er kendt for at tage meget små skridt og Kina har fortsat et af de mest stabile erhvervsklimaer i verden. Den kinesiske plan skal sikre udviklingen af 30-50 meget tunge og kapitalstærke selskaber som kan konkurrere på verdensmarkedet inden 2010.
Børsen, 20/12, side 4
 
Tysk forbundskansler lover hurtig beslutning om Femern-bro
Angela Merkel som i går var på officielt besøg i Danmark har bedt danskerne om at være lidt tålmodige med broplanerne og lover at der kan træffes en beslutning i begyndelsen af det nye år. Den danske utålmodighed begrundes med at der for tiden er mulighed for at få 30% af anlægsudgifterne dækket af EU-midler.
Børsen, 20/12, side 16
 
Mærsk-terminal i USA verdens mest moderne
Terminalen åbnes senest i 2008 langs Elisabeth River i Virginia med en kapacitet på 2,1 millioner containere. Værdien af terminalen bliver på 450 millioner dollars.
 
Bevis efter bevis for trafikale mangler i Bornholmstrafikken
Medlem af kommunalbestyrelsen for regionslisten på Bornholm, Birte Skot-Hansen, giver i SYNSPUNKT udtryk for frustration over beslutninger vedrørende trafikken til og fra øen. De nuværende færger, med undtagelse af "Povl Anker" som ønskes frasolgt, viser igen og igen at de ikke er egnede til Østersøens luner. Senest bevist da "Villum Clausen" d. 14. december i rimeligt godt vejr med et brag påsejlede ydermolen i Rønne. En overvældende majoritet af den bornholmske befolkning ønsker ruten til København genetableret. Besynderligt at være bundet af et udmeldt beløb fra Transportministeriet. Hvis man beslutter at etablere en motorvej i Jylland starter man heller ikke med en pose penge, og så efterfølgende konstaterer om der er råd til en grusvej eller en 8-spors asfaltvej.
Bornholms Tidende, 19/12, side 2
 
"Hullet i loven" - alle sagsøger alle
Efter beskæftigelsesministerens bebudelse af sagsanlæg mod Arbejdsmarkedets Ankenævn, for afgørelserne om efterbetaling af teoretisk mulige dobbeltydelser for efterløn og feriepenge, har en række a-kasser nu bebudet sagsanlæg den anden vej mod Arbejdsdirektoratet med krav om betaling af op mod 50 millioner kroner. A-kasserne mener de er tvunget til at efterbetale på vegne af de medlemmer, som aktivt har søgt oplysning og er blevet forkert vejledt fordi Arbejdsdirektoratet havde givet ukorrekt information om muligheden. Beskæftigelsesministeren nægter i øvrigt at offentliggøre stævningen mod Ankenævnet med henvisning til at denne indeholder personfølsomme oplysninger, hvilket Torben D. Jensen fra arbejdsløshedskassernes samvirke står helt uforstående overfor. Man kunne jo blot anonymisere indholdet af stævningen.
 
IMO-møde fra 29/11 til 8/12
Fra den maritime sikkerhedskomites dagsorden:
Regler/Ændringer
Revurdering af IMO cirkulære 1206 om redningsmidler
Nye meldelinjer for VTS Storebælt
Anvendelse af asbest
Broudsyn på containerskibe
Ændring af søvejsreglerne
Tilsyn på radioområdet
Etablering af LRIT systemet
Sikring af transportenheder under kombinerede land- og søtransporter
Iværksættelse af et pilotprojekt inden for Goal Based Standard
 
Omgjorte arbejdsskadesager
I en statistik for 2005 fremgår at Ankestyrelsen i 2005 omgjorde 21% af de ankede arbejdsskadesager. I alt afgorde styrelsen 12.844 sager.
 
Bedre forhold for Mærsk-chauffører i Honduras
Efter der tidligere på året var optræk til konflikt mellem chauffører og Mærsk i Honduras, er der nu dialog mellem parterne, og siden et møde d. 15. november er der sket flere forbedringer af chaufførernes arbejdsforhold.
Betaling for kørsel internt i havnene vil ske fra nytår. 15 ansatte som har modtaget ulovlig betaling for tildeling af fragt er fyret. Chaufførerne kan nu selv kontrollere vægten af fragten og der udvises større respekt overfor chaufførerne forlyder det. Der er fortsat dialog om tarifferne per kørt kilometer.
 
Svensk fagbevægelse i oprør
Den nye borgerlige regering i Sverige har sendt chockbølger gennem fagbevægelsen med vedtagelse af ny lovgivning på dagpengeområdet, som træder i kraft pr. 1. januar 2007. I Sverige er der som "i gamle dage" i Danmark, en tæt sammenbinding mellem fagforening og A-kasse, samtidig med at kontingentet er meget lavt til dansk sammenligning. Fra 1. januar ændres kontingent og dagpengeydelser imidlertid radikalt. I den samlede pakke hører også at kontingentet ikke længere vil være fradragsberettiget. Alt i alt betyder ændringerne en stigning på 4.700 svenske kroner pr. år og det betyder igen at ca. 10% af de svenske medlemmer agter at melde sig ud i følge en meningsmåling i Sverige. I torsdags var der demonstrationer i 25 byer over hele Sverige mod de nye love. Det svenske borgerlige mantra er, som vi længe har hørt det i Danmark, at "det skal kunne betale sig at arbejde", medens andre tænker på at regeringen ønsker at splitte det tætte bånd mellem det svenske socialdemokrati og fagbevægelsen.
Ugebrevet A4, 18/1, side 20-21
 
Daglige nye dyrearter på "Vædderens" dæk
Der er krebsegilde i Koralhavet og hver dag kan forskerne navngive hidtil ukendte dyrearter fra havdybderne. De opkaldes efter kronprinsesser, politikere og rockmusikere forlyder det.
 
Nyheder fra Galathea 3
 
Galathea 3
Vædderens" position: 20/12 kl 0600 UTC 10,6S 157,4E.
 
Valutakurser
100 USD = 581,48 DKK
100 Euro = 757,88 DKK
Den Danske Bank, 20/12, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser
APM A-aktie: 49.900 (-800)
APM B-aktie: 51.900 (-700)
DFDS: 644 (-4)
D/S Torm: 364,5 (-5,5)
D/S Norden: 4419 (-41)
Mols-Linien: 480 (-1)
Børsen, 20/12, side 26
 
 
VELUX 5 OCEANS
Tid forløbet 20/12 0910z 58 dage 23 timer 07 minutter
Omtale 27/10-2006
 
web(38)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1