Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

DAGEN
28/11-2006 11:20
CO-SØFART KALENDER

Ole Strandberg - Arbejdsretten
 
FRA MEDIER

Torm: Største aktiepost sælges måske
Dampskibsselskabet Torms største aktionær, Beltest Shipping, har modtaget et uopfordret tilbud om køb af selskabets aktiepost i Torm. Beltests aktiepost er på 32,22 pct. og vælger den græske investor at sælge, vil gevinsten ligge på omkring 3 mia. kr. Selskabet har dog endnu ikke taget stilling til tilbuddet, men vil komme med en afgørelse inden for to uger. Det er i øvrigt ikke blevet offentliggjort hvem der er kommet med buddet.
SENESTE: Efter gårsdagen nyhed om buddet på den største aktiepost i Torm, er rederiet i dag på blot en times handel på Fondsbørsen steget over 500 mio. kr. i børsværdi.
Børsen Online, 27-28/11, http://borsen.dk/650.99361
 
APM vil bryde dansk is
Esvagt, som delvist ejes af A.P. Møller-Mærsk, arbejder på at overbevise politikerne om, at staten vil kunne opnå betydelige besparelser ved en privatisering af isbrydningen i de danske farvande.
Børsen Online, 27/11, http://borsen.dk/650.99309
 
Ny Mærsk-gigant døbt
I lørdags blev Mærsks nye skib døbt på Odense Staalskibsværft. Skibet er døbt Eleonora Mærsk og hører som sine forgængere Emma og Estelle Mærsk til i kategorien af verdens største containerskibe.
Børsen Online, 27/11, http://borsen.dk/650.99289
 
Tonen over for de ledige er blevet skærpet
En analyse, som HK/Bladet har foretaget, viser, at tonen over for arbejdsløse er blevet markant hårdere gennem de seneste år. Ifølge professor Jens Christian Tonboe fra Institut for Sociologi på Aalborg Universitet, er forklaring på den aggressive tone, at de som er i arbejde har vanvittigt travlt og betale høj skat. Derfor føler de det som et angreb, at nogle ikke arbejder og belaster de offentlige kasser. Desuden er holdningsændringen præget af den nuværende regerings liberale grundholdninger. HK’s formand John Dahl tilføjer, at man kan fristes til at tro, at den politiske dagsorden har til hensigt at gennemtvinge nye stramninger overfor de ledige, hvilket HK dog vil bekæmpe.
 
Søulykkesrapport om arbejdsulykke i MANU
Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed har afsluttet undersøgelsen af arbejdsulykken i trawleren MANU den 11. marts 2006. Rapporten findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside.
Søfartsstyrelsen, 27/11, http://www.sofartsstyrelsen.dk/sw951.asp
 
Galathea 3
"Vædderens" position: 28/11 kl 09.00 UTC 33,2S 128,3E.
 
Valutakurser
100 USD = 583,47 DKK
100 Euro = 757,99 DKK
Danske Bank, 27/11, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser
APM A-aktie: 52.200 (-100)
APM B-aktie: 53.900 (-200)
DFDS: 690 (+15)
D/S Torm: 305 (0)
D/S Norden: 4170 (-90)
Mols-Linien: 485 (-1)
Børsen, 28/11, side 34
 
FRA FOLKETINGETS DAGSORDEN
11) 2. behandling af lovforslag nr. L 9:
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om Ar­bejds­gi­ver­nes Elevrefusion. (Fællesopkrævning af arbejdsgiverbidrag m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 05.10.2006. 1. behandling 27.10.2006. Betænkning 15.11.2006).
12) 2. behandling af lovforslag nr. L 8:
Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Ud­sky­delse af udbetalingstidspunktet m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 05.10.2006. 1. behandling 27.10.2006. Betænkning 15.11.2006).
13) 2. behandling af lovforslag nr. L 10:
Forslag til lov om ændring af lov om Løn­modtagernes Dyrtidsfond. (Ud­be­ta­ling ved livstruende sygdom).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 05.10.2006. 1. behandling 27.10.2006. Betænkning 15.11.2006).
14) 1. behandling af lovforslag nr. L 75:
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette løn­mod­tageren om vilkårene for ansæt­tel­ses­for­holdet. (Ændring af godt­gørel­ses­ni­veau­et).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 15.11.2006).
 
 
VELUX 5 OCEANS
Tid forløbet 28/11 11.15z 37 dage 00 timer 13 minutter
 
 
web(22)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1