Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
22/11-2006 11:00
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - 11:30 møde i Søfartsstyrelsen
Christian Petersen - syg
Jannik Madsen - besøg på "Princess of Norway" aflyst på anmodning fra skibet
 
FRA MEDIER
 
Mærsk satser stort på Kina
Rederiet har længe været storinvesterende i Kinesiske havne og mener nu at der er chance for at bryde det kinesiske monopol på at besejle Kinas indre farvande, herunder Yangtze-floden. Hvis dette lykkes, åbner der sig helt nye muligheder for Mærsk i Kina. Kina er de store muligheders land og udviklingen går stærkt. Mærsk forventer at et engagement som skriver sig tilbage fra 1924 vil bære frugt og ser muligheder i partnerskaber med kinesiske virksomheder, fremfor forsøg på at udkonkurrere disse. Tætte relationer baseret på gensidig tillid er fundamentet for fremtidsplanerne.
Børsen, 22/11, side 12-13
 
Mærsk genvinder markedsandele
Nye tal viser at Mærsk har genvundet de tabte markedsandele i containerfragten, særlig til USA. Det forlyder fra analytikere at integrationen af P&O Nedlloyd og de nye IT-platforme nu synes at være et overstået kapitel som problemer betragtet. Efter et absolut lavpunkt i april måned, ligner billedet nu noget som er set tidligere i forbindelse med overtagelsen af Sealand i 1999. Øverste ansvarlige for Mærsk Line, skibsreder Knud E. Stubkjær tager udviklingen med ophøjet ro og udtaler, at udviklingen reflekterer forventningerne.
 
Manglen på arbejdskraft begynder at koste dyrt
Dansk Arbejdsgiverforening offentliggør i dag tal som viser, at mangel på arbejdskraft nu begynder at tegne en mørkere fremtid for samfundet. Der siges nej til ordrer og produktionen flyttes til udlandet. Det er nødvendigt med en bred vifte af tiltag, herunder bedre integration, tiltrækning af arbejdskraft fra nærtliggende lande, samt større indsats for at bringe de 100.000 ledige i arbejde.
 
Køreplan for nyt færgeudbud til Bornholm vedtaget
Kommunalbestyrelsens anbefalinger for et nyt færgeudbud skal foreligge midt i december. Først skal trafikkontaktrådet, dernæst vækstforummet og endelig kommunalbestyrelsen enes om en prioriteret liste for den kommende sejlads. Borgmesteren håber ikke at ønsket om helt nye færger kommer til at stå højt på ønskelisten, medens det er et mere åbent spørgsmål hvor borgernes ønske om natfærger til København vil blive placeret.
Bornholms Tidende, 21/11, side 1
 
Efterlønssagen - "hullet i loven"
Tidligere arbejdsminister fra Socialdemokratiet, Jytte Andersen, forbereder nyt samråd i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg, medmindre beskæftigelsesministeren "snart bekvemmer sig til at sætte ord på papir om forløbet af sagen….". Jytte Andersen ønsker svar på dunkle spørgsmål om hvorvidt ministeren i 2 år var uvidende om "hullet i loven", samt ministerens reaktion på et responsum udarbejdet på foranledning af a-kassernes brancheorganisation, ifølge hvilket det skulle være grundlovsstridigt at vente med udbetaling af de 300 millioner kroner som efterlønsmodtagerne menes at have til gode. Claus Hjort Frederiksen har henvist til at han ikke ønsker at udtale sig før retssagen mod Arbejdsmarkedets Ankenævn er afgjort ved domstolene.
 
Voldsom stramning af rygeforbud
Fra 1. april 2007 bliver alle arbejdspladser - offentlige som private - principielt røgfrie. Det er et bredt flertal i Folketinget i dag blevet enige om at lovgive om. Loven kommer også til at omfatte værtshuslokaler på mere end 40 kvadratmeter. Der er dog undtagelser for arbejdspladsreglerne som gælder egentlige rygerum samt enkeltmandskontorer. De to præster fra Dansk Folkeparti, Søren Krarup og Jesper Langballe, havde ellers truet med at forlade politik hvis de ikke måtte ryge på deres kontor. De Radikale forlod forliget 15 minutter før indgåelse på grund af undtagelsesreglerne. Loven skal foreløbig gælde i 3 år, hvorefter den forventes strammet yderligere.
 
Overenskomstforhandlinger i industrien aftalt med stram køreplan
OK-forhandlingerne mellem de to hovedorganisationer CO-Industri og Dansk Industri er allerede indledt på det forberedende plan, og egentlige forhandlinger er aftalt til at starte 5. januar 2007. Der er aftalt en køreplan hvor målsætningen er at være færdige før 13. februar og således at opsigelse af overenskomsterne bliver overflødig. Det er nemlig aftalt at overenskomster som løber til 1. marts, rettidigt kan opsiges pr. 13. februar. Det er endvidere aftalt at konfliktvarsler ikke fremsendes uden forudgående drøftelse. De to største overenskomster mellem CO-Industri og Dansk Industri omfatter 240.000 ansatte.
 
Galathea 3
"Vædderens" position: 22/11 kl 0600 UTC 32S 115.7E.
 
Valutakurser
100 USD = 596,91 DKK
100 Euro = 758,16 DKK
Den Danske Bank, 22/11, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser
APM A-aktie: 51.400 (+600)
APM B-aktie: 53.100 (+600)
DFDS: 645 (+5)
D/S Torm: 302 (+4)
D/S Norden: 3899 (+39)
Mols-Linien: 488 (+13)
Børsen, 22/11, side 34
 
FRA FOLKETINGETS DAGSORDEN
 
4) Til miljøministeren af:
Ole Vagn Christensen (S):
Hvad mener ministeren om, at udlicitering ender som eksempelvis i statsskovene med stærkt underbetalt arbejdskraft, som både er til skade for dansk erhvervsliv og – med de forringede løn- og arbejdsforhold – er en undergravning af den danske velfærd og ikke mindst af den danske flexicuritymodel?
(Spm. nr. S 885, skr. begr.).
 
5) Til miljøministeren af:
Ole Vagn Christensen (S):
Er ministeren enig i, at principperne omkring udlicitering uden ansættelsesbrev til den enkelte polske lønmodtager er fulgt, når der er udbetalt 35 kr. i timen for arbejdsdage på 10 timer i en 7-dages arbejdsuge?
(Spm. nr. S 886, skr. begr.).
 
6) Til miljøministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Hvordan vil ministeren sikre sig, at arbejdet i de danske statsskove foregår under danske løn- og arbejdsforhold, uanset om arbejdet er udliciteret eller ej, og uanset om der er beskæftiget danske eller udenlandske virksomheder og disses medarbejdere?
(Spm. nr. S 891).
 
7) Til transport- og energiministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Hvornår agter ministeren at mødes med Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Havn om den genforhandlingsklausul, der er indføjet i aftalen om overtagelse af Frederikshavn Havn, idet brotaksterne er nedsat, hvilket har betydet mindre transport på og dermed færre indtægter til havnen?
(Spm. nr. S 889).
 
VELUX 5 OCEANS
Tid forløbet 22/11 0945z 30 dage 23 timer 43 minutter
 
web(18)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1