Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
4/10-2006 10:35
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - Singapore, Handelsflådens Velfærdsråd
Jannik Madsen - kontoret i Rødovre
Christian Petersen - web-kursus
 
FRA MEDIER
 
Udflagning i vindmølleindustrien
Lønudgifter udgør kun omkring 10% af en vindmølles pris, alligevel presses den danske vindmølleindustri til at placere en stigende del af produktionen i udlandet. Baggrunden er efter sigende behov for "nærhed" til markedet. Eksperter advarer mod at det kan starte en negativ spiral som kan true den ellers så markante danske industrisektor. Hvis videnjob begynder at forsvinde og grundlaget for underleverandører forsvinder, smuldrer grundlaget for hele sektoren herhjemme.
Børsen, 4/10, side 10
 
Mærsk ønsker øget havnekontrol
I et sjældent interview med Finansiel Times, udtaler den ene af Maersk Lines administrerende direktører, Eivind Kolding, at koncernen ønsker at kontrollere sine havne bedre på linie med de øvrige led i logistikkæden. Herudover udtrykkes der optimisme vedrørende det strategisk rigtige i opkøbet af konkurrenten P&O Nedlloyd.
Børsen, 4/10, side 10
 
Forvirring om olieprisen
Olieprisen faldt i går med rekordhast og analytikerne har travlt med at forstå og forudse markedet. Det har her og nu betydning for prisen at de amerikanske lagre formentlig er større end forventet og at der måske kan åndes lettet ud efter orkansæsonen.
Børsen, 4/10, side 23
 
APM's "Almenfonden" vil igen dele ud.
Fonden, som er Danmarks rigeste fond, har siden donationen til operahuset på 2,6 mia. kroner i 2004, hobet penge sammen, og det forventes at der forestår større uddelinger i den kommende tid. I 2005 uddeltes således "kun" 272 mio. kroner mod et resultat på godt 9 mia. kroner, som for det meste skyldtes kursreguleringer.
Fonden ønsker ikke at kommentere kommende mulige uddelinger.
Berlingske Tidende, 3/10,
 
Estlandsk pax-rederi vil udvide
Det estiske rederi Tallink er på udkik efter Gotlands færgetrafik. Tallink er i allerede i dag Østersøens største rederi.
Bornholms Tidende, 3/10, side 3
 
Besynderlig dom
En mand er ved Vestre Landsret blevet idømt 30 dagbøder a 100 kr. for at medsige trosbekendelsen og synge korsvar i kirkerne, hvilket var imod liturgien for de pågældende kirker.
Den aktive og uønskede deltagelse i gudstjenesterne blev dømt som overtrædelse af straffelovens § 137, stk 2 ved byretten og landsretten stadfæstede med henvisning til ritualbog af 1992.
Ugeskrift for Retsvæsen, 30/9-2006, side 2446ff
 
FOLKETINGET
 
Der vælges medlemmer til udvalg og råd.
 
Spørgsmål:
8) Til fødevareministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Vil ministeren droppe de planlagte besparelser på søredningstjenesten, for så vidt angår Fiskeridirektoratet, i
- Nordsøen,
- Skagerak,
- den nordlige del af Kattegat samt
- de indre danske farvande,
da Redningsrådet lægger meget vægt på at opretholde den aktivitet, der udøves i dag, således at søredningsberedskabet ikke forringes?
(Spm. nr. S 12).© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1