Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

DAGEN
1/6-2006 10:55
CO-SØFART KALENDER

11:00 Ole Philipsen + Martin Nielsen - møde med APM
Jannik Madsen - i Rødovre.

FRA MEDIER

Scandlines helst til rederivirksomhed
En industriel virksomhed, helst med rederierfaring, vil blive foretrukket som køber, fremfor kapitalfonde. Således udtrykker både den danske og den tyske ejer sig mellem linierne. Begge sælgere giver også udtryk for at hensynet til de ansatte er en afgørende salgsparameter og at den højeste pris ikke er afgørende.
Børsen, 1/6, side 22

Beregninger om nordsøaftalen er slået helt fejl
Transport- og energiminister Flemming Hansen har på bare 8 dage ændret sprogbrugen fra "lidt mindre nordsøolie" til "for tre milliarder kroner mindre". Energistyrelsen afslører nu at der hentes 20% mindre olie op end forventet for tre år siden. Forklaringen skulle være konkrete projekter som ikke er blevet realiserede. Vicedirektøren for energistyrelsen udtaler samtidig at produktionsprognoser sjældent holder, og spørgsmålet er nu om det var en fejl af den danske regering at binde sig til en aftale frem til 2042, når hverken pris eller produktionsforudsætninger er pålidelige.
Det er muligt at ændre på beskatningen gennem f.eks. grønne afgifter og det erklærer f.eks. de radikale sig tilfredse med.
Den lavere produktion forklarer 2/3-dele af de manglende forventede skatteindtægter, medens den sidste tredjedel forklares med "dårligt købmandsskab", fordi olien er solgt til under markedsprisen. Den lavere pris hænger sammen med forsikring mod eventuelle negative sving på markedet.
Information, 31/5, side 4-5

Lovligt at varsle sympatikonflikter
Arbejdsretten dom af 24. maj 2006
Sag nr. A2006.237
Zebra mod HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund
HK havde tidligere varslet og iværksat hovedkonflikt mod Zebra med virkning fra 1. april 2006 til støtte for opnåelse af overenskomst. Zebra driver 50 såkaldte Tiger-butikker fordelt over hele landet med i alt ca. 500 medarbejdere. Der har været demonstrationer foran butikkerne. Hovedkonflikten er ved Arbejdsrettens dom af 5. april 2005 erklæret lovlig.
Ultimo marts, primo april 2006, udsendte såvel HK som 3F første og andet sympatikonfliktvarsel med inddragelse af bl.a. trykker- og transportbranchen.
Arbejdsrettens forklaringer:
Sympatikonflikters lovlighed afhænger alene af om formål og virkning overskrider grænserne for hvad der er rimeligt under hensyn til det formål som tilsigtes - under forudsætning af at hovedkonflikten er lovlig.
Arbejdsretten finder ikke holdepunkter for at antage at formålet med sympatikonflikterne er at tvinge til lukning af butikkerne. Under hensynet til HK's interesse i at opnå overenskomst, findes der ikke grundlag for at fastslå at sympatikonflikterne overskrider grænserne for det tilladelige.© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1