Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

DAGEN
18/5-2006 12:45 Demonstrationerne 17/5
CO-SØFART KALENDER

Jannik Madsen - "Pearl of Scandinavia"
Martin Nielsen - fri

FRA MEDIER
 
Salg af Scandlines
I løbet af nogle dage vil interesserede købere blive præsenteret for salgs-memorandum hvorefter det bliver muligt at fastsætte en pris. Rederiet er tidligere vurderet til et sted mellem 4 og 6 mia. kroner. Foreløbige bud skal være indgivet primo juni.
Bornholms Tidende, 17/5, side 3 (ref. Berlingske Tidende)
 
Scandlines anklages for monopolmisbrug
Et unavngivent norsk rederi har indklaget Scandlines for monopolmisbrug på den mest indbringende rute - ruten Rødby-Puttgarden. Klagen kommer på et højst uheldigt tidspunkt. En konsekvens hvis rederiet tvinges til at bryde monopolet, kan været et styrtdyk i prisen på flere milliarder kroner, og alene usikkerheden vil trække prisen ned. Der har tidligere været blæst om spørgsmålet, men en daværende klagesag fra rederiet Easy Line blev ikke fulgt op, fordi rederiet gik konkurs. Scandlines har siden 1994 holdt et solidt greb om sit havneanlæg i Puttgarden og hævder at der ikke er plads til en operatør mere, ligesom en sådan i givet fald vil forstyrre driften.
Børsen, 18/5, side 6
 
Landtransporten bør have vilkår som søfarten
Det anes et politisk stemningsskifte med udsigt til at landtransporten får regeringens opmærksomhed. Der ønskes grundlæggende set vilkår med opbakning som søfarten får, og 3 ministerier har nu lovet at ville igangsætte en samlet analyse.
Børsen, 18/5, side 6
 
Igen vanskeligere at komme for sent til færgen
Mødetiderne til bornholms-færgerne er igen blevet lempet således at man kan møde op til 10 minutter før afgang. Mødetider har i de seneste år været et livligt diskussionsemne på Bornholm. De blev strammet for at forhindre forsinkelser som udløste bøder til statskassen.
Bornholms Tidende, 17/5, side 1
 
70.000 eller 120.000
Der var en historisk velkendt forskel på opgørelsen over antal demonstranter ved gårsdagens demonstrationer i hele landet mod velfærdsforringelser ("velfærdsreform"). Politiet skønnede omkring 70.000 i hele landet og demonstrationsledelsen ca. 120.000. Vejret var godt og som der var forskellige meninger om antal deltagere, var der også forskellige meninger om der var tale om et "overbevisende" deltagerantal (forskellige aviser 18/5 konstaterer at der var tale om den største demonstration siden 1985).
TV-aviser 17/5
 
Ned med de partier som leger med
Formanden for 3F, Poul Erik Skov Christensen, er parat til at hænge de partier ud til næste valg, som deltager i forhandlingerne om velfærdsforringelser. Hvis Socialdemokratiet deltager, gælder det også dem.
Radioavisen, 18/5, 08:00
Demonstration 01
Hvor mange er blevet snydt med erstatningsbeløb for mangelfulde ansættelsesbeviser
Ole Sohn/SF forbereder spørgsmål til justitsministeren om hvor mange der er blevet snydt for skattefri godtgørelser på 5.000 eller 10.000 kroner siden 2004, for mangelfulde ansættelsesbeviser. Det sker efter højesteretsdommen 16. maj hvor en bekendtgørelse fra 2004 blev erklæret ulovlig. Ole Sohn vil også vide hvordan regeringen vil sikre at de mennesker der er blevet snydt med baggrund i en nu erklæret ulovlig lov, nu får de penge som de havde krav på.
17/5, www.3f.dk
 
HK og 3F varsler sager om erstatninger for mangelfuldt ansættelsesbevis
Der samles sammen og foreningerne er parat til at genoptage sager hvor medlemmerne kun har fået 1.000 kroner i erstatning.
Børsen, 18/5, side 18
 
Støtter forslag om hurtig aktivering
A-kassernes paraplyorganisation, AK-Samvirke, støtter forslag fra Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om at sende ledige i jobaktivering efter senest 6 måneder. Samvirkeformanden anser dette forslag som værende udtryk for gulerod snarere end pisk.
Børsen, 18/5, side 18
 
Velfærdsreform
Som en del af udkastet til velfærdsreform, ønskes der igen stramninger af sanktionerne omkring udeblivelser fra møder i AF-regi. Med de seneste regelændringer giver det 3 ugers karantæne at udeblive fra en jobformidlings- eller jobplansamtale. Efter forslaget til velfærdsreform skal denne karantæne også gælde ved udeblivelser fra ordinære indkaldelser og herunder de såkaldte CV-samtaler.
17/5, www.3f.dk
 
Begge parter havde begået overenskomstbrud ifølge Arbejdsretten
Sag: A2005.659
Klager: Blik- og Rørarbejderforbundet
Indklaget: Tekniq/Dansk VVS
Begge parter indklagede modparten for at have blandet sig i lokallønsforhandlingerne i 2005. Efter forklaringerne lægger Arbejdsretten til grund at Tekniq/Dansk VVS har begået overenskomstbrud ved i sit medlemsblad at have givet sine medlemmer det indtryk, at en række løntillæg ikke kunne indgå i lokalforhandlinger om lønændringer. Blik og Rør har ligeledes begået overenskomstbrud ved i sine medlemsblade at have opfordret medlemmerne til at fremsætte bestemte lønkrav (økonomer havde udregnet en passende lønstigning og i bladet stod bl.a. "Svaret er kort og godt, at blik- og rørarbejderne ved de lokale forhandlinger i år skal have lagt 7,73 kr. på deres timeløn").
Arbejdsretten finder at begge parter har forbrudt sig (lige meget) i samme periode, og ingen skal derfor betale bod til den anden.
Dom afsagt 8/5, www.arbejdsretten.dk (Afgørelser / Arbejdsretten)
 
FRA FOLKETINGETS DAGSORDEN

1) 3. behandling af lovforslag nr. L 196:
Forslag til lov om ændring af søloven og forskellige andre love. (Digital skibsregistrering, pant, udlæg m.v. i fiskerirettigheder, fordeling af bjærgeløn og skibes hjemsted).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
(Fremsættelse 29.03.2006. 1. behandling 04.04.2006. Betænkning 04.05.2006. 2. behandling 09.05.2006. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

3) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 66:
Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselorloven til fædre.
Af Anne Grete Holmsgaard (SF), Kirsten Brosbøl (S), Lone Dybkjær (RV) og Majbrit Berlau (EL) m.fl.
(Fremsættelse 24.01.2006. 1. behandling 02.03.2006. Betænkning 10.05.2006).

5) 2. behandling af lovforslag nr. L 135:
Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og sømandsloven. (Fastsættelse af promillegrænser samt forebyggelse af luftforurening fra skibe).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
(Fremsættelse 25.01.2006. 1. behandling 21.02.2006. Betænkning 11.05.2006).© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1