Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
27/4-2006 11:30
CO-SØFART KALENDER

Ole Philipsen - Erhvervsudvalget
07:30 Martin Nielsen - morgenmøde Dansk Metal
18:30 Martin Nielsen - generalforsamling klub 5, Svendborg
Jannik Madsen besøger diverse i havnen i Århus.

FRA MEDIER

Fortsat utilfredshed i Ystad med dampen fra "Villum"
Der er nu indbragt et forslag til kommunalbestyrelsen i Ystad, om at færger i havnen (fra Polen og Bornholm) skal tilsluttes det svenske elnet når de ligger i havn i Rønne. Der klages særligt over lugtgener fra "Villum Clausen". Det er lidt af en balancegang, også fordi man frygter de polske færger blot vil vælge at lægge til i Trelleborg i stedet. Teknikere har lagt op til at man alternativt skal påbyde færgerne at få monteret katalysatorer.
Bornholms Tidende, 26/4, side 5

Scandlines adm. direktør ud af Mols-liniens bestyrelse
Det giver anledning til hævede øjenbryn at Scandlines bestyrelse har besluttet at udskifte sin adm. direktør Peter Grønlund fra sin bestyrelsespost i Mols-Linien, hvor Scandlines ejer 40% af aktierne. Transportministeriet afviser at have være indblandet i beslutningen, og der stilles nu spørgsmålstegn ved Grønlunds fortsatte position i Scandlines, uagtet der officielt tales om at beslutningen skyldes koncentreret arbejdspres i forbindelse med salg af Scandlines.
Samtidig dementerer trafikministeren spørgsmål om tysk enegang ved salget af Scandlines som det fremgik af Børsens artikel 26/4, selvom "dementiet" fremstår noget vævende. Det understreges at der er ønsker om at "de danske ansatte i det hele taget sikres lige og fair vilkår".
Børsen, 27/4, side 6

NU skal sikkerhedskurser i DFDS afholdes efter reglerne
I en temasektion i fagbladet "Søfartens Ledere" nr. 3-2006, behandles spørgsmålet om udpræget slendrian med at overholde månedsfristen for at sende ansatte på det lovbefalede sikkerhedskursus. Det står specielt skralt til når det gælder servicebesætningen og en tidligere ansat rederiassistent udtaler at der ofte bliver joket med hvor lang tid der går før ansatte får anvist kursusplads. Bertil Hohlmann fra DFDS forklarer, at der har været nogen usikkerhed om fortolkning af reglerne (1 måneds ansættelse eller en måneds effektiv sejltid!), og udtaler i øvrigt at "servicebesætningen ikke har nogen direkte opgaver i forhold til skibets sikkerhed, evakuering eller i rullerne".
Søfartsstyrelsen har tilsyneladende været medvidende og forstående overfor fortolkningsproblematikker og accepteret at ansatte blot skulle være tilmeldt et kursus før månedsfristens udløb, men har altså nu sagt stop.
Såvel Mols-Linien, Scandlines, HH-ferries som BornholmsTrafikken kan til gengæld udtale at de altid har være de pæne, og overholdt reglerne med mere end 100%.
Dansk Sø-Restaurations Forening noteres for flere henvendelser til rederiet med opfordringer om at få bragt forholdene i orden.
Søfartens Ledere, nr 3/2006

FAGRETSLIGT

Arbejdsretsdom af 4. april 2006
Sag nr. A2005.845
LO for Fagligt Fælles Forbund (3F)
mod
DA for … Kuwait Petroleum A/S
I forbindelse med en outsourcing af visse trasnsportopgaver havde Kuwait Petroleum varslet en del medarbejdere at de ville bliver overflyttet til ansættelse i andet firma primo 2005. 11. marts blev det endelig kundgjort at arbejdsforholdet for de berørte chauffører pr. 1. april ville bliver overflyttet til ansættelse hos DSV Niels Larsen Transport A/S.
To chauffører meddelte at de ikke ønskede overflyttelse og Kuwait Petroleum registrerede dette som ønske om fratræden og meddelte at de accepterede det forkortede opsigelsesvarsel.
3F indbragte sagen for Arbejdsretten med påstand om bristede (væsentligt ændrede) forudsætninger og krav om at blive stillet som ved opsigelse fra virksomhedens side, med opsigelsesløn og godtgørelse iht overenskomsten.
Der var i sagen enighed om at overdragelsen har været omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Der var tale om 2 forskellige overenskomster, begge indgået med 3F - og med visse forskelle, også for så vidt angår løn. Den nye overenskomst træder imidlertid først i kraft ultimo marts 2007.
Arbejdsretten lægger i sin afgørelse til grund, at der ikke vil være tale om væsentlige ændringer i arbejdsfunktioner, arbejdsområder eller arbejdsforhold i øvrigt og frikender virkesomheden.
www.arbejdsretten.dk (afgørelser - arbejdsretten)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...

ITF advarer norsk regering i Color Line-sagen

Globalt er den norske regering nu også kommet i modvind med forsl ...
bottom banner1