Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Fre 11/12-2009 10.00
11/12-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - ferie
Søren V. Nielsen - feriedag
 
FRA MEDIER
 
"Maersk Duffield" ramt af eksplosionsbrand
Torsdag blev det tyskejede skib som er indchartret hos Mærsk ramt af en eksplosionsbrand ud for Brisbane i Australien. En kompressor i maskinrummet kortsluttede og sendte gnister ud som antændte olieklude. Branden udviklede sig eksplosionsagtigt og fire slukningshold blev sendt ud til skibet.
 
Også besætningen på 24 mand deltog i slukningen og et enkelt besætningsmedlem pådrog sig røgforgiftning, men meldes efterfølgende i god behold. Branden blev slukket efter 2½ time og der meldes om omfattende skader. "Maersk Duffield" er på 4.112 TEU og sejler under Liberia flag. Der menes ikke at være danskere ombord.
Maritime Danmark/ABC OnlIne, 11/12 09.09, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=6552
 
Den fastklemte fisker
Fiskeren som onsdag sad alene på sin kutter med armen klemt fast i sit trawl i op til fem timer, har endnu ikke kunne afhøres om ulykken. Kerteminde-fiskeren har gennemgået flere operationer og hospitalet har anbefalet at vente et par dage med afhøringer. Søfartsstyrelsen har indtil videre talt med besætningsmedlemmerne fra SOK-skibet "Havfruen", som deltog i redningsaktionen.
(se DAGEN torsdag)
 
Han var heldig
På trods af ulykkens alvorlighed betegner presseofficer Kenneth Nielsen fra SOK fiskeren som heldig. Han blev trukket rundt i spillet og hans held var at hydraulikpumpen sprang.
 
CMA CGM har problemer med betalingerne
Det er bekræftet at containerrederiet har stigende forsinkelser med de betalinger de skal overføre til rederier de har chartret containerskibe fra.
Maritime Danmark/Lloyds List, 10/12 09.23, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=6539
 
Mærsk vil have strammere klimaregler fordi det vil styrke Mærsk i konkurrencen
Driftsdirektør Morten Engelstoft udtaler til Børsen tv, at rederiet ønsker stramninger på forureningsparametrene som gælder alle. Rederiet er nemlig grønnere end konkurrenterne, og derfor vil strammere regler styrke rederiets konkurrenceevne.
 
Familiegrebet strammes om Mærsk-fondene
Der ændres nu i fundatserne til de to fonde som kontrollerer hele Mærsk-koncernen, således at en bestemmelse der tidligere sagde, at det skulle tilstræbes at et familiemedlem til stifteren Arnold Peter Møller skulle sidde i bestyrelsen af hver af fondene, til at et medlem altid skal sidde i bestyrelserne. Herudover indsættes en bestemmelse om at et medlem af familien helst skal bestride de to formandsposter.
 
De to fonde ejer tilsammen mere end 50% af aktiekapitalen og har over 64% af stemmerne. Ændringerne skal sikre mod en fjendtlig overtagelse af magten i koncernen. Den ene fond har til formål at sikre magtens placering i familien gennem aktieeje (fonden til almene formål), mens den anden fonds formål er at sikre familien økonomisk (familiefonden).
Børsen, 11/12 side 1, 4
 
Lidt flere bankpenge til skibsfart
De nordiske banker forventer der vil blive tale om en beskeden stigning af udlån til skibsindustrien i 2010. Markedet vil være vanskeligt, men der vil ske en forbedring af udlånssituationen for de stærkeste rederier vurderer Norges største bank og førende udlåner til shipping. I Nordea forventes det at situationen vil forbedres mod slutningen af næste år.
Maritime Danmark/Reuters, 10/12 16.29, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=6547
 
Røg- og støjfri havnerundfart
DFDS Canal Tours indsætter lørdag d. 12. december en havnerundfartsbåd som sejler på batterier der oplades om natten. Den første officielle tur bliver med internationale klimaturister fra COP15. Det er turbåden "Den grimme ælling" som har fået indbygget elmotor som drives af lithiumbatterier. Båden kan medtage 170 passagerer og ombygningen har kostet 1,5 millioner, hvoraf Lauritzen Fonden har støttet med 700.000 kroner.
Maritime Danmark/DFDS, 10/12 15.23, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=6545
 
Scandlines Danmark
Rederiet søger Business Controllere.
 
Scandlines news
E-boks
Der udsendes ikke længere lønsedler i papirform, men HR-afdelingen har konstateret at 400 medarbejdere endnu ikke har åbnet deres e-boks. Det vil være muligt at få lønsedler i papirform til og med januar måned.
 
Flytning af de tyske kontorer
Pr. 7. december er den tyske del af passager-afdelingen flyttet til Puttgarden mens marketing-afdelingen er flyttet til Rostock.
Scandlines news, 9/12
 
Den varme stol i det bornholmske Trafikkontaktråd
Striden om hvilken forening som kan og skal repræsentere de bornholmske pendlere i Trafikkontaktrådet, er nu også en strid i Venstre om hvem der udtaler sig på partiets vegne. Næstformand i kontaktrådet og kommende viceborgmester Steen Colberg Jensen, underkender åbenbart sit partimedlem Lasse Steen Jepsen, som på vegne af Bornholms Pendlerforening hidtil har repræsenteret pendlerne i rådet.
 
Pendlergruppen som er repræsenteret som gruppe i Bornholms Passagerforening, bestrider at Pendlerforeningen er en eksisterende repræsentativ forening, og henviser bl.a. til at der ikke er aflagt regnskab for foreningen siden 2004. Steen Colberg Jensen siger nu, at det simpelthen må være den forening der kan dokumentere at de repræsenterer de fleste pendlere, som skal have pladsen i rådet.
Bornholms Tidende, 9/12, side 6
 
Pendlerforeningen fortsætter i Trafikkontaktrådet og Pendlergruppen i Bornholms Passagerforening bliver ikke repræsenteret i de kommende fire år. Det afgjorde et enstemmigt råd onsdag, efter repræsentanter for de to foreninger var sat uden for døren som inhabile.
Bornholms Tidende, 10/11 side 5
 
"Knud Rasmussens" indsatsfartøj døbt i Nuuk
Lørdag den 5. december kl. 14.00 blev det hurtigtgående indsatsfartøj døbt "Dagmar" i fjorten graders kulde. Dåben blev indledt med militær parade og velkomsttaler. Dagmar var også navnet på Knud Rasmussens kone og et af hans ekspeditionsfartøjer. Tilstede ved dåben var også to af Knud Rasmussens efterkommere.
 
Tronfølgerbesøget på "Ejnar Mikkelsen"
I maj havde inspektionsskibet besøg af de tre nordiske tronfølgere i fire dage, sammen med en række klimaforskere der skulle fortælle om klimaforandringerne ved Grønland. TV2 sendte torsdag aften programmet "Kongeligt Klima" om de tre tronfølgeres grønlandsbesøg hvoraf en del er optaget på inspektionsskibet. Programmet genudsendes lørdag den 12. december kl. 12.10.
 
Søværnets medarbejderblad udkommet
Årets sidste nummer af SØVÆRNET kan nu findes på SOK's hjemmeside. Nummeret fokuserer på Afrika og aktiviteterne i Østafrika.
 
Indhold:
Lederartikel: Tak for en stor indsats i 2009
Tema: Afrika
Dansk militær støtte til Afrika
Historisk skridt mod østafrikansk kystbevogtning
Søværnets udsendte i Bahrain
Djiboutis flådechef besøgte SOK
Danmark i spidsen for NATO flådeskibe
Klart skib! – om ABSALONs forberedelser inden afgang mod Aden Bugten
Andre artikler:
Lærlingenes reservefar
Mere ansvar for kursisterne på Søværnets Taktikkursus
Flere kommer igennem frømandsuddannelsen
VIBEN var forberedt på det værste
Hverdagens problemer sættes i perspektiv – interview med en minør
HVIDBJØRNEN gjorde en forskel
Gennem nåleøjet til helikopter controller uddannelsen
Mandskabet skal kunne redde sig selv – om uddannelse i bekæmpelse af angreb med kemiske og biologiske våben
Kadetter bliver ambassadører for idræt
Kommende sergenter lærer om coaching
Notitser
Hvad blev der af dem? – den fjerde og sidste artiken om nogle af Søværnets udfasede enheder. Denne gang om fregatten PEDER SKRAM
 
Skagen Skipperskole får ekstraordinært statstilskud
Nu skal den bygges, "Århundredets Skipperskole", i Skagen. Efter det har vist sig umuligt at finde privat lånefinansiering til byggeriet der længe er drømt om i Skagen, er Lene Espersen gået ind i sagen og har erklæret sig villig til at skaffe et ekstraordinært statstilskud til byggeriet.
 
Baggrunden for tilsagnet er en igangværende modernisering af fiskerflåden og et generationsskifte i den mindre skibsfart. Den nuværende skole har til huse i en bygning fra 1974 og siden 2002 er elevtallet steget år for år.
 
Ankestyrelsen vil ikke ændre praksis efter dom i Højesteret
For nylig kritiserede Højesteret den måde Ankestyrelsen fastsætter tab af erhvervsevne for arbejdsskadede. Ankestyrelsen vil imidlertid fortsat bruge den lægelige vurdering af arbejdsevnen, i stedet for at vurdere løn før og efter arbejdsskaden. En afdelingschef i Ankestyrelsen mener ikke der er rokket ved de principper som anvendes, og afviser det er relevant at genvurdere gamle sager.
 
En førende advokat i arbejdsskadesager, Henrik Juel Halberg, kalder det himmelråbende arrogant. Dommen i Højesteret handlede om en 3F'er som faldt ned fra en stige og ødelagde ryggen. Hans sag er nu under genvurdering.
 
Fraternisering med menige forbudt
Chefen for en amerikansk missildestroyer er fritaget for tjeneste fordi han har tilladt fraternisering mellem menige og officerer ombord. Stabschefen for den amerikanske flåde kalder det en klar indikation af ledelsessvigt at hele ni menige ombord har modtaget irettesættelse for at have fraterniseret med officerer ombord. I den amerikanske flåde er der forbud mod fraternisering, socialt eller seksuelt, mellem officerer og menige og mellem seniorer og juniorer.
Maritime Danmark/upoi.com, 11/12, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=6548
 
Mange varslet fyret i november
Antallet af fyringsvarsler er på sit højeste niveau siden februar i år. Ifølge tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er 3.374 varslet fyret, til sammenligning med 2.223 i oktober. Cheføkonom Steen Bocian fra Den Danske Bank mener det er et varsel om ganske stor stigning i ledigheden i de kommende måneder. Banken anslår at knap 160.000 er ledige ved udgangen af 2010 mod 120.000 i dag.
 
SP-ordningen ophører
Efter ni ud af ti har valgt at få deres penge fra den særlige opsparingsordning udbetalt, har Folketinget nu vedtaget at lukke ordningen. Frem til den 1. maj kan de resterende som har penge stående i ordningen, vælge mellem at få dem udbetalt eller flyttet til en pensionsordning. Efter 1. maj bliver uhævede penge automatisk udbetalt.
 
Jobcenter Roskilde har problemer med jobbet
Når jobsamtaler ikke holdes efter den lovbefalede regel hver tredje måned med kontanthjælpsmodtagere, koster det i form af manglende refusion af udgifterne til kontanthjælp. Arbejdsdirektoratet har nu beregnet at det koster kommunen 217.595 kroner for andet kvartal i 2009. Jobcenterchefen forklarer at der er udført et intensiveret arbejde for at forbedre situationen, og ved udgangen af oktober overskred kommunen kun fristen i mindre end hver tiende sag.
 
Forbrugerprisindekset
Det samlede forbrugerprisindeks for november måned steg 1,3% i forhold til samme måned sidste år. Måneden før var den tilsvarende årsstigning 1,0%.
Danmarks Statistik, 10/12, http://www.dst.dk/nytudg/12357
 
Søfart fredag d. 11. december
Indhold:
Mølleprojekter på stribe
At der er grøde i offshore-vindmøllemarkedet er ikke nyt. I takt med den øgede fokus på og interesse for etablering af vindmølleparker til havs er branchen i stigende grad blevet ramme om en betydelig gruppe entreprenante virksomheder og iværksættere - ikke mindst i Danmark. Alligevel er det markant, at Søfart alene i denne uge kan præsentere hele fem nye projekter, som på forskellig vis henvender sig til det hastigt voksende offshorevindmøllemarked.
* Marinefartøj skal være supply-skib
* Ny mægler med fokus på møller
* To katamaraner til ny mølle-park
* Nyt rederi vil bygge nye vindmølleskibe
* Nyt tysk vindmølle-skib
 
Uddannelse er stadig central for Det Blå Danmark
Uddannelse og de maritime kompetencer er helt centrale faktorer for Det Blå Danmark. Emnet var på dagsordenen på både Christiansborg og på SIMAC næsten samtidig. Parallelt serverede de tre søfarende organisationer, CO-Søfart, Maskinmestrenes Forening og Søfartens Ledere deres politiske udmelding på, hvordan pilene mod fremtiden kan se ud i en tid med udflagning af arbejdspladser.
 
Norfolkline sælger to
Norfolkline sælger to nyere ro/ro-skibe, der i stedet bliver erstattet med chartertonnage. Ifølge forlydender i markedet er køberen det tunesiske statsrederi Cotunav. Norfolklines adm. direktør for færgedivisionen Kell Robdrup ønsker ikke at oplyse, hvem køberen er, men han bekræfter, at Norfolkline har solgt skibene »Maersk Vlaardingen« og »Maersk Voyager«. Han forventer, at skibene bliver overtaget i starten af det nye år.
 
Flyvbjerg skuffet over auktionssag
-Jeg er skuffet over, at skibet blev solgt for kun 1.5 mio. kr., som jo slet ikke er skibets reelle værdi. Det efterlader mig med den følelse, at der med accept af så lavt et bud lades hånt om værdierne, et godt skib med god beskæftigelse og en god dansk besætning, siger nu fhv. skibsreder Svend Flyvbjerg som kommentar til, at hans eneste skib »Saxo« blev solgt på tvangsauktion i Skagen forleden.
 
Kursgevinst sikrede Seaside overskud
Tørlastmarkedets op- og nedture i de seneste par år illustreres ganske præcist i operatørvirksomheden Seaside Navigations seneste regnskab, som dækker perioden juli 2008-juni 2009. Året bød således på et klart minus på driften, hvor det foregående år med rekordhøje rater resulterede i et meget stort plus. Resultatet af den primære drift endte i 2008/09 på minus 12,8 mio. kr. mod et plus på 85,4 mio. kr. året før.
 
»Kanhave« blev dyr for NFS-ejer
Nordic Ferry Services (NFS) havde ikke uventet en negativ indflydelse på resultatet for tredje kvartal i Bornholmstrafikken A/S. Der pejles nu mod et minus på 50 mio. kr. på bundlinjen for regnskabsåret 2009. Mens Bornholmstrafikkens rene bornholmeraktiviteter, i lyset af finanskrisen, performer tilfredsstillende, trækker det 50 pct.-ejerskab af NFS udviklingen i en negativ retning. For året som helhed forventes Bornholmstrafikkens andel af underskuddet i NFS at blive omkring 25 mio. kr., men derudover forventes ekstraordinære nedskrivninger og hensættelser i størrelsesordnen 100 mio. kr. i NFS, hvoraf Bornholmstrafikkens andel udgør de 50 mio. kr.
 
Medie-fejl skadelig for rederiet H. Folmer
Rederiet H. Folmer og Co. har fået nok af forkerte og fejlagtige oplysninger gengivet i medierne. Rederiet erkender, at turen gennem pressen siden kapringen af »Danica White« har været hård - og ofte på et faktuelt forkert grundlag. Fejlene dukker op igen og igen, og rederiet har derfor besluttet at gøre noget ved det. En klage til Pressenævnet har blandt andet slået fast, at rederiet ikke er blevet ordentligt behandlet af nyhedsbureauet Newspaq og avisen.dk, der begge nu har måttet rette ind.
 
Flere ben giver fordele i krisetid
Det går op, og det går ned i shipping. Med tilsammen mere end 120 års erfaring i branchen, har de fire befragtere i Svendborg-virksomheden H.H. Danship prøvet mange op- og nedture i tidens løb. Lige nu er det mest "ned" for virksomhedens traditionelle kerneforretning, kommercielt management af coastere. Netop derfor er de fire glade for at have flere ben at stå på i form af forskellige forretningsområder.
 
Kortbølgen sendes i flyttekasser
-Det havde været værre, hvis det var om foråret, vi skulle herfra, siger funktionsleder Jørgen Bastiansen og kigger ud ad vinduerne mod antenne-området med knæhøje græstuer og med stranden og Sejerøbugten i baggrunden. Han og hans tre kolleger er i færd med at pakke sammen på Lyngby Radios gamle sendestation på Skamlebæk Strand i Odsherred. De skal være ude til nytår.
 
Positive LOAS-erfaringer efter fire år
Lauritzen Bulkers, Aalborg-firmaet NanoNord og Lloyd's Register præsenterede fredag den 27. november i København de seneste resultater af et banebrydende teknisk samarbejde om Lab-On-A-Ship (LOAS), der handler om at optimere skibes brændstofbehandling og dermed effektivisere energiforbruget og minimere udledning af skadelige stoffer i atmosfæren.
Søfart, 11/12

Baltic Dry Index
3671 (-120) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 10/12, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 517,85 DKK
100 Euro = 757,20 DKK
 
Aktiekurser - aktuelle købskurser
D/S Torm: 51 (+0,50)
APM A-aktie: 35.300 (+600)
APM B-aktie: 36.400 (+600)
D/S Norden: 204,25 (-0,75)
DFDS: 344,50 (+1)
Mols-Linien: 51,50 (-1,50)
Børsen, 11/12
 
(OleS)
 
 © Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1