Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Tir 15/12-2009 10.00
15/12-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - ferie
John Ibsen - medsejlads Fjordline
Christian Petersen - medsejlads Fjordline
Kirsten Østergaard - eksamen
Henrik Mikkelsen - medsejlads "Crown of Scandinavia"
 
FRA MEDIER
 
Pirateri
IMB Live Piracy Report update
11/12 0820 LT psn 05:15.9S 123:25.1E Indonesien
Fire bevæbnede pirater i en speedbåd forfulgte et fragtskib. Skibet iværksatte anti-pirat manøvrer og undgik entring.
 
Mærsk Line sænker igen farten
I de næste måneder sænkes farten på ruterne mellem Asien og Sydafrika. Også andre skibstyper end containerskibe er nu begyndt at sænke farten noterer Lloyds List og nævner som eksempel bilfærgerne. Fartreduktionen sker dels for at at spare brændstof og dels for at tage kapacitet ud af markedet.
 
Nyt skib til Samsø
Nordic Ferry Services skal have bygget et antal nye færger hvis koncessionsaftalerne med staten bliver forlængede. Det betyder muligvis at Samsø kan få tilbudt en ny færge til afløsning for skandalefærgen "Kanhave". Ifølge Per Gullestrup bliver færgeudskiftningen afgjort endeligt i næste uge. På Samsø klapper alle i hænderne over udsigten til en udskiftning.
 
En ny færge vil dog stadig ikke kunne opfylde tidsplanen, som lovet i den oprindelige kontrakt mellem rederi og kommune om en sejltid på 50 minutter og et havneophold på 10. I øjeblikket er tiderne 60 og 15. Rederiet er helt overbeviste om at nye færger ikke vil blive bygget i Grækenland, men formentlig fra nordeuropæisk værft. En ny færge vil få større kapacitet end "Kanhave".
 
Planen er i givet fald at "Kanhave" skal indsættes på anden færgerute i Danmark hvor den vil passe bedre.
 
Ace Link færgen "Siletta Ace" påsejlede pir i havneindløb
"Siletta Ace" ramte mandag kort før kl. 13.00 pirren i havneindløbet i Helsingborg Havn. To personer kom til skade og er kørt på hospitalet. Der er tale om en passager og et besætningsmedlem. Efter uheldet kunne færgen komme til kaj ved egen kraft.
 
Ø-Færgen A/S mangler igen penge
To måneder efter en ekstraordinær bevilling fra Faaborg-Midtfyn Kommune på 2,5 millioner, mangler rederiet igen penge. De nye problemer skyldes at der tidligere er betalt for lidt til de ansatte, og at de højere lønninger vil belaste økonomien fremover. Færgen er livline til fastlandet for beboerne på Lyø og Avernakø.
Maritime Danmark/Fyens.dk, 14/12 09.19, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=6567
 
Svære tider for fragtrederier i Nordsøen og Østersøen
Fragtmængderne er faldet markant og der er hårde tider i vente for rederier som DFDS, Stena Line, tyske TT-Line og Cobelfrett, skriver Lloyds List. Udviklingen vil sandsynligvis føre til rationaliseringer og herunder fusioneringer på ruterne mener shippingavisen.
 
De mindre rederier mangler kontanter
Danmarks 58 mindre rederier fik for tre år siden stillet en udviklingsfinansiering i udsigt af daværende erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen, men det halter stadig med at realisere planen siger sekretariatsleder Michael Wengel-Nielsen fra Rederiforeningen for Mindre Skibe. I stedet forsøges der nu med lappeløsninger hvor rederierne skal puttes ind under vækstpakke til små og mellemstore virksomheder.
 
Serviceskib til havmøller
I Norge arbejder et værft på at udvikle et skib som kan reducere problemerne med at landsætte teknikere på havvindmøller i hårdt vejr. Skibets bevægelser skal kunne reduceres med 70%. Skibet er af katamarantypen som kan sejle hurtigt, og som ved ankomst til vindmøllen kan lukke vand ind i skroget til dæmpning af bevægelserne.
 
Dong Energy arbejder tilsvarende med problemet, men tager udgangspunkt i et traditionelt skib hvor man gennem en sensor kan dosere trykket mod vindmøllen for at forhindre beskadigelse af møllen.
 
Skibsfarten vil blive presset af COP15
Flere af klimatopmødets forhandlere betegner det som sandsynligt der vil blive stillet krav til skibsfarten, og at dette er udtryk for utilfredshed med den internationale søfartsorganisations hidtidige meget langsommelige indsats for klimaet. I et cirkulerende forhandlingspapir kræves reduktion af CO2-udledning med 20% til sammenligning med 2005-niveauet.
 
Tidligere har det været opfattelsen at topmødet ville nøjes med at overlade det til IMO at definere tilstrækkeligt ambitiøse reduktionsmål. Det er navnlig politikere og rederier fra det nordeuropæiske område som presser på for at få indført strengere klimakrav til skibsfarten.
Ingeniøren, 14/12,
 
Generalforsamling Sømændenes Forbund
Formand Søren Sørensen gennemgik beretningen og forhandlingssekretær Henrik Berlau fra 3F supplerede med orientering om det internationale arbejde. Beretningen blev vedtaget med 239 for og ingen imod. Der var ni forslag til vedtagelse og alle blev vedtaget med 239-241 stemmer for og 0-1 stemmer imod. Der var fremmødt 74 til generalforsamlingen.
 
Århus tager imod julekrydsgæster
Mandag lagde den første af to jule-krydstogtsskibe til kaj i Århus. Det var "Balmoral" med 1.300 gæster som er på julecruise i de baltiske og nordiske lande. Egentlig skulle de to skibe have været til København, men destinationen er blevet ændret til Århus på grund af risiko for uroligheder i København under klimatopmødet. Århus glæder sig over besøgene.
 
APM Terminals udvider i Jordan
Containerterminalen i Aqaba skal udvides med 460 meter og dybden ved kajen til 17 meter. Planen løber af stablen frem til 2013 og vil koste 235 millioner dollar. I år oplevede terminalen en vækst på 25% og i 2008 var væksten på 42%. Terminalen er et joint venture mellem den jordanske stat og APM Terminals som har en 25-årig koncession på drift af havnen.
 
Mærsk deltog ikke i bud på irakisk olie
Udenlandske selskaber har netop deltaget i bud på kontrakter for udvikling af Iraks nedslidte oliefelter, men selv om Mærsk Olie og Gas var prækvalificerede til at indgive bud, deltog selskabet ikke i auktionen. Bedst ud af auktionen kom malaysiske Petrobas.
Maritime Danmark/sydinvest.dk, 14/12 10.22, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=6568
 
Nye regler om bestyrelser kan føre til Mærsk-udskiftninger
Nye danske anbefalinger om regler for god selskabsledelse vil formentlig betyde at maksimalt halvdelen af en bestyrelses medlemmer kan have siddet i mere end ni år. Efter ni år mener man ikke længere et bestyrelsesmedlem kan opfylde kravet om at være uafhængig af ledelsen. Reglerne vil betyde at Mærsk skal skifte ud i bestyrelsestoppen.
 
Danmarks Skibskreditfond låner af staten
Fonden har indgået aftale med staten om et lån i form af hybrid kernekapital på 900 millioner kroner.
(Ordbog: "Hybrid kernekapital kan medregnes til pengeinstitutternes ansvarlige kapital. Hybrid kernekapital har karakter af et gældsinstrument, men pålagt strengere krav, herunder at løbetiden ikke må være fast, og at forrentning af gælden bortfalder, hvis pengeinstituttet ikke har frie reserver. Hybrid kernekapital må højst udgøre 15 pct. af kernekapitalen.")
 
Arbejdsmarkedets Feriefond kan miste 170 millioner på konkurs
Aalborg Skifteret skal i dag behandle en konkursbegæring fra Rønbjerg Feriecenter. Langt den største kreditor er Arbejdsmarkedets Feriefond som har udlånt 170 millioner kroner på fondens sædvanlige gunstige vilkår. Det betyder at beløbet er rente- og afdragsfrit i de første 25 år, og pengene skulle således først være begyndt at komme retur om 4-5 år.
 
Fonden har ikke større tiltro til at der overhovedet bliver noget tilovers til fonden når feriecenterets aktiver er solgt, og fonden har endvidere forbud mod at kunne deltage i rekonstruktioner af et selskab.
(se i øvrigt Folketingets dagsorden for i dag punkt 22)
 
OK-forhandlinger indledes 6. januar
CO Industri og Dansk Industri har aftalt at starte forhandlingerne 6. januar på industriens område. Parterne sigter mod at afslutte forhandlingerne 12. februar så opsigelse af overenskomsterne overflødiggøres. De to overenskomster som skal forhandles omfatter 240.000 medarbejdere på ca. 6.100 virksomheder.
 
Forhandlingerne føres mellem direktør Hans Skov Christensen og viceadm. direktør Kim Graugaard (DI) og på den anden side formanden for CO-Industri, forbundsformand Thorkild E. jensen (Dansk Metal) og næstformand i CO-Industri Børge Frederiksen (3F).
 
Millionerstatning til Metalmedlem fra Grindstedværket
Et Metal-medlem som tidligere har fået erstatning for varigt mén på 130.140 kroner, har nu fået udmålt tab af erhvervsevne således at erstatningen i alt udgør 1.344.316 kroner. Der er tale om en nu 72-årig rørsmed som i 30 år har kæmpet for at få anerkendt sine lidelser med rysteture og demens som arbejdsskader. Dansk Metal har i alt anlagt 22 sager på vegne af medlemmer om kviksølvskader fra Grindstedværket og i juni fik et andet medlem den første erstatning.
 
58-årig dræbt ved fald på Lindøværftet
"En medarbejder er faldet ned fra en stige i forbindelse med anhugningen af en container og er ulykkeligvis afgået ved døden" hedder det i en udtalelse fra værftet om en dødsulykke mandag. Manden havde været ansat på værftet i otte år som servicemedarbejder.
 
Fokus på virksomheder med mere end 100 årlige arbejdsulykker
Næste år vil Arbejdstilsynet særligt beskæftige sig med virksomheder hvor antallet af registrerede arbejdsulykker i 2008 var flere end 100. Det sker ved tilbud om dialogmøde med ulykkesforebyggelse på dagsordenen.
 
En af 54 virksomheder som er omfattet af statistikken er Vestas Blades A/S, og her afholdtes mandag det første af dialogmøderne. Virksomheden har i 2009 til dato kun anmeldt 40 ulykker. Udover dialogmøder vil indsatsen indebære nålestiksaktioner på byggepladser og en ugentlig offentliggørelse af aktuelle ulykkestal på Arbejdstilsynets hjemmeside.
 
Vestas-medarbejdere på tvungen ferie
Vestas som beskæftiger 20.000 globalt og heraf 6.500 i Danmark, vil ikke længere prodcere til lager, men kun når ordrerne er i hus. Det kan føre til at medarbejderne i Danmark sendes på ekstra ferie, når der måske er dage og uger hvor det ikke er nødvendigt at arbejde, mens der i andre uger skal arbejdes ekstra.
 
Fra Folketingets dagsorden tirsdag
22) 2. behandling af lovforslag nr. L 72:
Forslag til lov om overførsel af en del af Arbejdsmarkedets Feriefonds formue til statskassen.
Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 18.11.2009. 1. behandling
26.11.2009. Betænkning 09.12.2009).
 
24) 2. behandling af lovforslag nr. L 71:
Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet
almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse af formuegrænsen for den
supplerende pensionsydelse og helbredstillæg).
Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 18.11.2009. 1. behandling
26.11.2009. Betænkning 10.12.2009

Baltic Dry Index
3530 (-49) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 14/12, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 520,77 DKK
100 Euro = 757,19 DKK
 
Aktiekurser - aktuelle købskurser
D/S Torm: 50,50 (-0,50)
APM A-aktie: 35.100 (-200)
APM B-aktie: 36.300 (-100)
D/S Norden: 205,75 (-0,75)
DFDS: 340,50 (13,50)
Mols-Linien: 50 (-0,50)
Børsen, 15/12
 
(OleS)
 
 © Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1