Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Tor 17/12-2009 10.00
17/12-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - ferie
John Ibsen - medsejlads Fjordline og DFDS
Christian Petersen - medsejlads Fjordline og DFDS
Henrik Mikkelsen - medsejlads "Pearl of Scandinavia"
 
FRA MEDIER
 
Pirateri
IMB Live Piracy Report update
14/12 2100 LT psn 12:02S 077:11.6W Callao red, Peru
Vagthavende officer på et containerskib på reden slog alarm, da han ikke fik svar på opkald til den vagthavende matros på dækket. Besætningsmedlemmer gik forud og fandt matrosen bundet på hænder og fødder og med mindre skulderskader. Røvere havde været ombord og stjålet skibsproviant. De flygtede da de hørte skibsalarmen.
 
To kæntrede fiskere reddet
Onsdag morgen var to fynske fiskere taget på havet for at fiske da deres båd kæntrede og de røg i det iskolde vand. De blev reddet af kolleger i nærheden og bragt forkomne til hospital uden alvorlige skader.
Jyllandsposten, 16/12 11.30, http://jp.dk/indland/article1921551.ece
 
Skibsmæglere og Svitzer på kant med hinanden
Svitzer har sendt et brev til en række skibsmæglere om at havnetakster bliver forhøjet og aftaler om kommission ophævet med virkning fra 1. januar 2010. I nogle havne vil kommissionsbetalingen dog ikke helt blive ophævet men reduceret med 50%. Baggrunden er angivet til at være det høje omkostningsniveau i Danmark.
 
Brevet har skabt stor utilfredshed blandt skibsmæglerne, som hidtil har været stærkt loyale overfor Svitzer. Direktøren i skibsmæglerforeningen, Allan Houtved, håber Svitzer "lige vender skråen endnu engang".
Maritime Danmark, 16/12 14.45, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=6602
 
Schwarzenegger og Hr. Møller roser hinanden
Tirsdag aften mødte de to superhelte, Arnold og Arnold, hinanden, hvor guvernøren trykkede hånd med Hr. Møller på Esplanaden. De to udvekslede artigheder om gensidig afhængighed og respekt, og actionhelten kaldte det for et "ægteskab" i Californien hvor Mærsk har store økonomiske interesser i to container-terminaler.
 
Udsigt til ny stormomsust generalforsamling i Nordic Tankers
På generalforsamling i dag torsdag, vil et tidligere bestyrelsesmedlem og skibsmægler, Jesper Bo Nielsen, hævde rederiet har været udsat for dårlig ledelse og dårligt købmandsskab, fordi en skibshandel blev annulleret som ville have forgyldt de 6.000 småaktionærer med mere end 200 millioner kroner, eller op mod en halv milliard hvis rederiet havde valgt at sælge hele flåden.
 
Jesper Bo Nielsen taler med vægt, fordi han gennemførte en handel med salg af "Nordic Lisbeth" for 70 millioner dollar, og i starten var langt fremme med en handel af tre skibe til over en halv milliard kroner, som blev annulleret efter Steen Bryde var smidt på porten. Siden har markedet udvist massive prisfald.
 
Bestyrelsesformanden Klaus Kjærulff udtaler at handelen blev annulleret fordi den var risikabel med salg til Cuba over ti år hvor der hersker politisk og økonomisk usikkerhed. Jesper Bo Nielsen svarer til dette, at aftalen kunne være videresolgt, og at værdien af hele flåden dengang var ca. 350 millioner dollar mod 200 nu.
 
Grøn fond kan hjælpe de mindre rederier
Dansk Folkeparti fremsætter efter nytår forslag til en ny fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse med en startkapital på 760 millioner kroner. Der kan søges når lovforslaget er vedtaget formentlig til foråret, og erhvervsordfører Colette Brix peger på at de 58 betrængte mindre rederier i Danmark kan søge fonden, til en ønsket omstilling til mere energivenlige og miljøvenlige skibe.
 
SamsøTrafikken aflyser
Vejrudsigten for onsdag nat og torsdag har betydet aflyste morgenafgange med forventet genoptagelse af sejladsen fra Sælvig kl. 08.30. Der forventes forhøjet vandstand i Hou og mulige forsinkelser og uregelmæssigheder i sejladsen resten af dagen.
 
Vedr. bornholmske pendlerforening: Han er jo ganske nøgen.
Den bornholmske strid vedrørende pendlernes repræsentation i Trafikkontaktrådet, behandles af Hanne Nimskov i "Synspunkt" i Bornholms Tidende 15/12.
 
Debattøren mener det er en fuldstændig forrykt beslutning kontaktrådet har taget med at lade formanden for en tilsyneladende tom forening fortsætte repræsentationen, og hun ser det som det største bulfnummer i nyere tid på øen. Venstremanden Lasse Steen Jepsen har ladet pendlerforeningen sejle sin egen sø og ikke foretaget sig en døjt for pendlerne, mens han har plejet sine egne politikerdrømme.
Bornholms Tidende, 15/12, side 2
 
Brændselscelle-skib har lagt til i København
"Viking Lady" er et supply-skib som sejler på flydende gas, LNG, som i en brændselscelle omdannes til elektricitet. Brændselscellen er på 320 KW og herudover kan en hybrid-motor sættes til hvis der er brug for mere kraft. Hybrid-motoren drives også af LNG, men kan i særlige tilfælde også køre på diesel.
 
"Viking Lady" har lagt til i København for at demonstrere for klimatopmødet, at skibsfarten sagtens kan reducere udslippet af skadelige partikler hvis den politiske vilje mobiliseres.
 
"Der er ikke tale om månelandinger", - teknologien findes allerede, siger direktøren for det norske shipping firma Eidevik, Jan Fredrik Melling. Eidevik er en del af et trekløver bag "Viking Lady", som herudover består af DNV og Wärtsila.
 
Ikke muligt at spå om COP15-udfaldet for skibsfarten
Der er tilsyneladende to spor. I det ene forsøger ministre fra Norge og Singapore at lede forhandlinger om en tekst som betror opgaven til IMO. Det er en vanskelig opgave fordi lande som Kina, Saudi Arabien og flere andre er modstandere af en tekst som ikke indeholder et princip om differentieret ansvar. I det andet spor som foregår på et mere generelt og politisk højere niveau, drøftes mulige finansieringskilder til forebyggelse og tilpasning.
 
Gigantisk forureningsregning til verdens skibsfart
Rederibranchen globalt set er ansvarlig for 3-5% af verdens samlede udledning af drivhusgasser, men regningen til rederierne ventes at blive på 150 milliarder kroner om året ud af en samlet regning på omkring 750 milliarder kroner. Regeringscheferne sigter mod en afgift som vil beløbe sig til mellem 50 og 100 dollar pr. ton fuelolie. Af den samlede regning forventes Danmark at skulle bidrage med 10 milliarder kroner årligt.
 
Danmarks Rederiforening har ikke problemer med at løfte en klimaregning udtaler formanden for foreningen, Carsten Mortensen, og Mærsk ser gerne at der opnås enighed på COP15 med et fornuftigt mandat til IMO. Det vigtigste er at reguleringen bliver international og ikke konkurrenceforvridende. En række lande, som f.eks. Kina og Indien har derimod problemer med en decideret afgift og også USA er betænkelige.
 
Opfordring om at fastfryse danske havneafgifter
Foreningen af Danske Havnevirksomheder opfordrer de danske havne til at følge det tyske eksempel fra større tyske havne og fastfryse afgifterne i 2010. Baggrunden er krisen i skibsfarten og den hårde konkurrence mellem de europæiske havne.
 
Ny bog: "Beretninger om danske skibsforlis siden 1970"
Bogen er skrevet af den kendte søfartslæge Henrik L. Hansen og udgivet af Marstal Søfartsmuseum 2009. Bogen er på 216 sider og trykt med økonomisk støtte fra Skibsteknisk Selskabs Fond. Den indeholder 39 beretninger om enkelthændelser gennem de sidste 40 år, systematiseret i forskellige temaer. Bagest i bogen findes en samlet oversigt over de sidste 40 års forlis og totalhavarier. Det drejer sig om i alt 150 søulykker.
Pris DKK 299,00.
 
Henrik L. Hansen er født i 1957 og sejlede som helt ung i flere år i coasterflåden. Senere uddannet læge og er i dag ledende embedslæge i Region Syddanmark. Har deltaget i en række forskningsprojekter m.v. vedrørende arbejdsmiljø til søs, søsikkerhed og helbredsundersøgelser af søfolk.
 
Dansk Metal: Lovændring skal gælde alle
Efter et par domme i Højesteret om den praksis der er ført ved udmåling af erstatninger efter arbejdsskader, har justitsministeren bebudet en lovændring af erstatningsansvarsloven, så alle får den samme erstatning, uanset om ulykken er sket i fritiden eller i arbejdstiden. Det er helt urimeligt at man er bedre dækket når en ulykke sker i fritiden end man er, når ulykken sker på arbejdspladsen, siger faglig sekretær i Dansk Metal, Peter Poulsen, som vil kæmpe for at ændringer i loven kommer til at ske med tilbagevirkende kraft.
 
Nye regler om lægeerklæringer er forvirrende
Formanden for HK, Kim Simonsen, mener efter et møde i Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke de nye regler om lægeerklæringer er blevet forståelige. Tilsyneladende findes der nu to slags lægeerklæringer hvor der er forvirring omkring hvilken som skal bruges ved hvilken lejlighed. En der svarer til den gamle lægeerklæring hvor lægen erklærer patienten uarbejdsdygtig. Den kaldes nu for en "frihåndsattest". Heroverfor står den nye lægeerklæring som kaldes "mulighedserklæring" hvor lægen sammen med arbejdsgiver og den syge lægger en plan for, hvordan medarbejderen kommer i arbejde igen.
 
Fuldmægtig i Arbejdsmarkedsstyrelsen, Signe Schertiger, udtaler efter mødet: "Parterne blev i dag enige om, at der kører to spor i forhold til lægeerklæringer. Der vil være tilfælde hvor mulighedserklæringen er den rette at bruge, og der vil være tilfælde, hvor en frihåndsattest er den rette at bruge."
Avisen.dk, 16/12 16.21,
 
Opfordring fra Dansk Metal
Hvis du bliver syg og din arbejdsgiver forlanger en lægeerklæring skal du være på vagt. Lægerne har ikke pligt til at bruge den gamle lægeerklæring, heller ikke hvis en ansat risikerer bortvisning. Nogle arbejdsgivere accepterer nemlig ikke den nye mulighedserklæring som en gyldig lægeerklæring, og Dansk Arbejdsgiverforening og Landbrugets Arbejdsgiverforeninger anbefaler medlemmerne at bruge den gamle lægeerklæring.
 
"Arbejdsgiveren kan stadig kræve dokumentation for sygdom, men mens Arbejdsmarkedsstyrelsen opfatter dette som enten en tro- og love -erklæring eller en såkaldt fri-attest, fastholder DA at arbejdsgiverne kan kræve en gammeldags lægeerklæring."
 
Fiskere, tjenere og kokke risikerer tidlig død
Danmarks Statistik har netop udgivet publikationen "Dødelighed og erhverv - med et tilbageblik til 1970". Hele publikationen kan downloades fra linket nedenfor.
 
Blandt publikationens konklusioner er at fiskere, tjenere og kokke har en dødelighed som er omkring 70% højere end gennemsnittet. Fiskere omkommer især i ulykker, mens kokke og tjenere bliver ramt af lungekræft og hjertesygdomme. På den anden side af skalaen ligger dem med højere eller høj uddannelse som har lav dødelighed, og landmænd, folkeskolelærere, sygeplejersker og tandlæger har f.eks. lav dødelighed. Jo højere uddannelse, des mindre er risikoen for at dø tidligt. Især for mænd. Kvindelige sygeplejersker og mandlige læger har dog høj dødelighed på grund af selvmord.

Baltic Dry Index
3474 (-44) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 16/12, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 523,87 DKK
100 Euro = 757,18 DKK
 
Aktiekurser - aktuelle købskurser
D/S Torm: 53 (+1)
APM A-aktie: 35.800 (+600)
APM B-aktie: 37.000 (+700)
D/S Norden: 208 (-2)
DFDS: 340,50 (-2)
Mols-Linien: 48,50 (+0,70)
Børsen, 17/12
 
(OleS)
 
Thora Lund er tilbage fra tirsdag d. 22/12© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1