Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Fre 18/12-2009 10.00
18/12-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - ferie
John Ibsen - afslutter medsejlads Fjordline og DFDS
Christian Petersen - afslutter medsejlads Fjordline og DFDS
Kirsten Østergaard - formiddag reception
 
FRA MEDIER
Pirateri
Danmark i spidsen for NATO-fregatstyrke ved Afrikas Horn
Med et bredt flertal vedtog Folketinget torsdag at "Absalon" igen skal sendes afsted til pirat-bekæmpelse ved Afrikas Horn. Danmark skal i hele 2010 stå i spidsen for NATO's fregatstyrke SNMG1, og kommandoen overtages 25. januar.
 
Det danske bidrag består af "Absalon" med 130 mand og en international stab på ca. 18 mand. "Absalons" besætning skal ledes af kommandørkaptajn Dan Termansen og den internationale stab af flotilleadmiral Christian Rune. "Absalon" afsejler fra Frederikshavn den 5. januar.
 
Til forskel fra sidste gang "Absalon" deltog, har Danmark nu en udleveringsaftale med Kenya ved tilfangetagelse af pirater. "Absalon" afløses juni 2010 af "Esbern Snare", og besætningen udskiftes hver tredje måned. Hele flådestyrken i SNMG1 består af seks fregatter og destroyere.
 
IMB Live Piracy Report update
15/12 2150 LT psn Puerto la Cruz, Venezuela
Den vagthavende sømand på et containerskib fik øje på røvere som fra en båd forsøgte at entre skibet. Alarm igangsat og besætningen mønstret hvorefter røverne afbrød forsøget på entring.
 
Fragtskib sunket ved Libanon i stormvejr
Et fragtskib med mere end 80 mennesker ombord er på vej fra Uruguay til den syriske havneby Tartous sunket ud for Libanons kyst. Flere skibe deltager i eftersøgninger og 38 besætningsmedlemmer er bjærget i live mens fire er fundet omkomne.
Jyllandsposten/ritzau, 18/12 07.54, http://jp.dk/udland/mideast/article1923980.ece
 
Øboere kan blive gidsler i færge-konkurs
Politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune er trætte af krisehjælp til færgeforbindelsen mellem Fyn og de to øer Lyø og Avernakø, og de overvejer nu at lade færgeselskabet gå konkurs. Kassen kan dog ikke bare smækkes i fordi det vil gøre 200 øboere til gidsler i sagen. Ærøfærgerne har flere gange tilbudt at købe, men politikerne har hverken svaret ja eller nej.
 
DFDS's køb af Norfolkline
(supplerende nyhed 17/12 12.03)
Mærsk sætter sig på DFDS i rederi-handel
Under denne overskrift fortæller Business.dk i øvrigt at det kombinerede selskab vil få ca. 6.200 ansatte og en flåde på 75 skibe hvoraf de 52% vil være ejede. Omsætningen i 2009 vil tilsammen være på 11 milliarder kroner og driftsresultatet på godt og vel en milliard. Salget gennemføres i 2. kvartal af 2010 og forventes ikke at få særlig betydning for Mærsk-regnskabet. DFDS bliver et associeret selskab til A.P. Møller Mærsk A/S.
 
Synergi-effekter
DFDS skriver at de har identificeret årlige omkostnings og synergieffekter til omkring 135 millioner kroner. Beregningerne vil blive revideret når der fås mere detaljeret adgang til Norfolkline-regnskaberne. Effekterne vil først dukke op i 2011, fordi udgifter til integrering vil udligne effekterne i 2010. På længere sigt forventer DFDS styrkelse af grundlag for vækst i omsætning og indtjening.
Borsen.dk/Nyhedsbureaet Direkt, 17/12 13.09, http://borsen.dk/transport/nyhed/172717/
 
Mærsk vil formentlig nedbringe ejerandel
Adm. direktør i DFDS Niels Smedegaard forudser at Mærsk over tid vil nedbringe ejerandelen i DFDS, fordi selskabet vil koncentrere sig om andre forretningsområder. Mærsk er i aftalen sikret en post i bestyrelsen af DFDS og har til gengæld forpligtet sig til ikke at sælge DFDS-aktier de første to år. På en telekonference er det imidlertid oplyst at aftalen indeholder en række gensidige forpligtelser med en løbetid på fem år. Søren Skou fra Mærsk har oplyst at der ikke findes planer om yderligere opkøb som vil kunne indebære et indløsningstilbud til de øvrige aktionærer.
 
DFDS Extra News:
Der er begejstring i DFDS over aftalen og de næste to-tre år skal der sættes mange kræfter ind på integration af de to selskaber, hvor der skal sikres en åben og transparant proces for alle medarbejdere. Næste skridt er godkendelse af EU's konkurrencemyndigheder som typisk varer fra to til tre måneder.
 
Nøgletal for de to virksomheder 2009 - første tal er DFDS, andet tal Norfolkline:
Omsætning DKK mill.: 6.550 4.450
EBITDA: 820 215
Medarbejdere: 4.000 2.200
Skibe: 57 18
Ruter: 24 10
Havneterminaler: 8 5
Logistikkontorer: 13 28
Varelagre: - 8
Pass. pr år mill.: 1,7 3,4
Lanemeter pr. år, mill.: 9,2 14
DFDS Extra News, 17/12
 
Fred mellem to gamle fjender
Med Mærsk-overtagelsen af en betydelig aktiepost i DFDS, kan der måske sættes punktum for en mange år gammel strid mellem de to familier Mærsk og Lauritzen. Arnold Peter Møller bekæmpede i starten af 1960'erne indædt Knud Lauritzens opkøb af aktier i DFDS, og de to kæmpede i alle år om pladsen for bordenden af de største rederier og industriselskaber.
 
Mols-Linien hænger i en tynd tråd
I foråret 2008 var markedsværdien af Mols-Linien mere end tre milliarder. I dag er værdien 687 millioner og selskabet undersøger muligheder for reetablering af kapitalgrundlaget. Der er betydelig usikkerhed om selskabets evne til fortsat drift siger storaktionæren Olav Damkiær-Classen som ejer 15% af aktierne. Revisor har taget forbehold for regnskabet. De fire storaktionærer i selskabet forsøgte for et år siden at finde en køber til selskabet men uden held.
Børsen, 18/12 side 4
 
Nordic Tankers - ekstraordinær generalforsamling
Retssagen mod Steen Bryde, Brian Petersen og Jesper Bo Nielsen fortsætter
Forslag om at fortsætte en retssag mod de tidligere bestyrelsesmedlemmer og direktører blev vedtaget med ca. 96% af stemmerne.
 
Sammenlæøgning med Clipper
Et overvældende flertal sagde ja til sammenlægning med Clipper på den måde at Nordic Tankers overtager fem Clipper-skibe og Clippers 120 ansatte. Hertil følger en check på 10 millioner dollar og en treårig underskudsgaranti på 11 millioner dollar. Til gengæld får Clipper godt 30% af aktiekapitalen i Nordic Tankers.
 
Klaus Kjærulf forlader formandsposten på grund af konkurrenceklausul
Torm har besluttet at aktivere en konkurrenceklausul som betyder at Klaus Kjærulf må forlade formandsposten i Nordic Tankers. Beslutningen skyldes at Nordic Tankers med fusionen med Clipper nu omdannes til et rigtigt rederi.
 
COP15 - skibe og fly ikke med i aftale
En kilde som har været med i forhandlingerne om at inkludere skibe og fly i en klimaaftale, oplyser nu at de to områder formentlig glider ud af den endelige aftale. Senest har Norge og Indonesien haft formandsskabet i en arbejdsgruppe som skulle strikke et kompromis sammen. Men Norge har optrådt vagt og Saudi Arabien, Kina, Bahamas og USA har åbenlyst gjort alt for at blokere for en aftale. Enten kan en aftale blive udskudt til et opfølgende møde i Mexico i 2010 eller det kan blive overladt til ICAO og IMO at fastsætte reduktionskrav for hver deres sektor.
 
Søfarten vil gerne være mere klimavenlig
Rederierhvervet håber fortsat på en samlet løsning fra COP15 med konkrete mål for nedbringelse af skibsfartens forureninger. Opnås ikke en samlet løsning er det vigtigt IMO modtager et opdrag som sikrer reelle nedbringelser af forureningen. En løsning må indebære at alle sektorer i samfundet bidrager, således at skibsfarten ikke skal betale for det andre burde have gjort. Skibsfarten vil tage sin andel og sit ansvar, andre må gøre deres.
 
Samsø - ny færgeaftale
Borgmester Carsten Bruun orienterede tirsdag kommunalbestyrelsen om den seneste udvikling i forhandlingerne mellem kommune og NFS. En ny aftale er ved at være på plads og kommunalbestyrelsesmedlemmerne har nu fået udkastet som skal behandles på ekstraorinært møde i næste uge. Forinden skal udkastet forelægges flere udvalg. Der er løftet lidt af sløret for aftalen som indebærer ekstra sommerafgange og særlige rabatture.
 
Der er herudover ekstra afgange i aftalen som dog kan aflyses hvis der er mangel på passagerer. Samtidig har direktør Per Gullestrup fra NFS lovet der vil komme en ny færge til afløsning af "Kanhave". Sejlplanen vil, ny færge eller ej, ikke kunne overholdes, og 60 minutter plus 15 til havneophold er mest sandsynligt. Det er vanddybden mellem Samsø og Jylland som driller. Ny færge vil formentlig blive bygget i Nordeuropa og med større kapacitet end "Kanhave".
Samsø Posten, 17/12
 
Søfartsstyrelsen søsætter to nye hjemmesider
Maritimuddannelse.dk
"Den nye hjemmeside giver grundig og brugbar information til alle unge, der overvejer en maritim uddannelse. Det kan f.eks. være godt at vide, at en maritim uddannelse også giver adgang til mange attraktive jobs på land. Alt det og meget mere kan du læse om på den nye hjemmeside."
 
Fritidssejler.dk
"De mange fritidssejlere i Danmark får med den nye hjemmeside et sted med gode vejledninger, fornuftige råd og svar på alle typer af spørgsmål. Jeg tror, at vores nye hjemmeside vil være en god guide for de mange mennesker, der overvejer at investere i eller lige har købt en fritidsbåd. Vi har haft et klart fokus på at hjælpe folk godt i gang. Samtidig er siden også en vigtig samling af viden for de mange erfarne folk, der år efter år stævner ud."
 
Nye IMO-regler om uddannelseskrav til landpersonale
Fra 1. januar træder en revideret udgave af internationale regler om søtransport af farligt gods i kraft. I den forbindelse er der kommet klare regler for at det landbaserede personale, som er direkte involveret i planlæøgning og forberedelse af farligt-gods transporter, skal have en sikkerhedsuddannelse.
 
Langtidsledigheden stiger igen
Ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at antallet af langtidsledige er steget med ca. 8.000 fuldtidspersoner siden februar. I september var knap 24.600 i alt langtidsledige. Stigningen har været størst blandt de forsikrede og samlet er 15% af de forsikrede ledige langtidsledige.
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 17/12, http://www.ae.dk/analyse/langtidsledigheden-stiger
 
Dansk Industri anslår energiafgifter vil koste 30.000 job
De nye afgifter hvoraf en tredjedel træder i virkning fra nytår, kan koste op til 30.000 job mener DI, og de vil ramme skævt og tungt på f.eks. fødevarebranche og byggematerialebranche der er meget energitunge. Når afgifterne er slået fuldt igennem i 2013 anslår DI at det vil koste danske virksomheder op mod tre milliarder årligt, og for nogle virksomheder en merudgift pr. medarbejder på 160.000 kroner. DI og 3F mener det blot vil koste jobs som eksporteres til udlandet.
CO Industri/Newspaq, 17/12, http://www.co-industri.dk/sw48285.asp
 
Samråd om sygedagpenge
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg var torsdag i samråd om sygedagpenge. Der er sygemeldte som ikke kan nå at få afklaret arbejdsevnen inden for sygedagpengeperioden, hvorfor regeringen sammen med DF har besluttet at udvide muligheden for forlængelse af dagpenge med 13 uger til i alt 39 uger, når det er nødvendigt. Det er del af finanslovsaftalen for 2010. Regeringen er generelt meget optaget af at få sygemeldte tilbage i arbejde udtalte ministeren på mødet.

Søfart nr. 51-53 fredag d. 18/12
Indhold bl.a.:
Topmøde med væsentlige søfartsvinkler
For søfartsbranchen har klimatopmødet i København haft betydning af flere årsager. Helt væsentligt er diskussionen om den 150 mia. kr. store CO2-klimafond, hvor skibsfarten kan ende med at komme til at betale en betydelig del af gildet. Topmødet var også rammen om en præsentation af de grønne danske initiativer i branchen, mens det på et lidt mere praktisk plan havde direkte betydning for flere krydstogtskibe. To af de traditionelle julekrydstogtskibe blev således omdirigeret til Århus pga. topmødet.
 
Svitzer-ordrer
Svitzer A/S kan nu bekræfte, at rederiet har udvidet sin ordreportefølje i Fjernøsten ganske kraftigt. Det er sket via kontraheringer i Kina og Malaysia med en større buket skibe, som antallet betegnes. Ordrerne er reelt afgivet for et godt stykke tid siden, men rederiet har først ønsket at bekræfte kontraheringerne nu. Alle de bestilte skibe beskrives videre som "bestilt efter forventet behov". Altså uden mange konkrete oplysninger om, hvor de skal arbejde.
 
To danske rederier med i norsk investerings-rokade
Container Leasing i Lyngby og norske Tschudi Shipping, med datterselskabet Rederiet Otto Danielsen som kommerciel manager, har overtaget i alt tre skibe ejet i to forskellige, kuldsejlede K/S-projekter under norske Ness, Risan & Partners. For Container Leasing er sagen dog samlet set uheldig, idet selskabet var medinvestor i og kommerciel manager for alle tre skibe i det tidligere ejerskab. De tre skibe er containerfeederen »Setubal« på 1.100 TEU samt de to kinesiskbyggede general cargo-enheder »Amaryllis« og »Begonia I«.
 
Op og ned i to Bianco-selskaber
Investeringsgruppen Danmark (ID) blev hårdt ramt af det dårlige tørlastmarked og de deraf følgende fald i skibsværdierne i regnskabsåret 2008/09. Virksomheden måtte således notere et underskud på 53,2 mio. kr. mod et plus på 42,3 mio. kr. året før. Til gengæld opnåede en anden af de tørlastvirksomheder, som er relateret til Bianco Invest A/S, et særdeles stærkt resultat. Mæglervirksomheden Bidsted & Co. forbedrede således sit resultat med ca. 10 mio. kr. ift. året før til i alt 30,8 mio. kr. efter skat.
 
Lys forude for nybyggeri til Skagen Skipperskole
Skagen Skipperskole får en håndsrækning fra økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen til det udskudte byggeri af en ny skole på Skagen Havn. Ministeren har varskoet, at skolen får et tilskud på 27 mio. kr. – dog er tilskuddet at betragte som et lån, idet skolen over de næste 30 år tilsvarende trækkes i taxametertilskuddet. Endnu udestår Finansudvalgets endelige behandling af sagen dog, hvilket forstander Jørgen Chr. Jensen på Skagen Skipperskole afventer.
 
Fyring blev begyndelsen til ny karriere under fremmed flag
Det at have et fast arbejde med tryghed og sikkerhed kan ifølge skibsfører Jan Iversen være det, der gør, at springet ud på det dybe ikke bliver taget. Selv blev han fyret som følge af rederilukning for syv år siden. Alternativerne til at takke ja til et job under fremmed flag var ikke mange. Og tre dage senere tog han hul på en ny karriere.
 
Børsplatform skal give Eitzen mulighed for vækst i bulk
Børsnoteringen af Eitzen Bulk handler i høj grad om at få skabt en platform for fremtidig vækst. Og det har reelt ikke være muligt i den nuværende struktur, fortæller CEO Per Lange i et stort interview med Søfart. Ambitionerne i rederiet er store – og det samme er glæden over at mange års dansk rederihistorie nu skal børsnoteres i København.
Søfart, 18/12
 
Fra Folketingets dagsorden fredag
22) 3. behandling af lovforslag nr. L 72:
Forslag til lov om overførsel af en del af Arbejdsmarkedets Feriefonds formue til statskassen.
Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 18.11.2009. 1. behandling
26.11.2009. Betænkning 09.12.2009. 2. behandling
15.12.2009).
 
Baltic Dry Index
3376 (-98) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 17/12, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 520,77 DKK
100 Euro = 757,19 DKK
 
Aktiekurser - aktuelle købskurser
D/S Torm: 52,50 (-0,50)
APM A-aktie: 34.900 (-900)
APM B-aktie: 36.100 (-900)
D/S Norden: 203,50 (-4,50)
DFDS: 340,50 (0)
Mols-Linien: 51 (+2,50)
Børsen, 18/12
 
(OleS)
 
 © Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...

ITF advarer norsk regering i Color Line-sagen

Globalt er den norske regering nu også kommet i modvind med forsl ...
bottom banner1