Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Tir 22/12-2009 10.00
22/12-2009
DSCF2966 02
CO-SØFART KALENDER
 
Vi holder julefrokost fra kl. 11.30 i dag, og derefter har kontoret lukket til på den anden side af nytår. Næste ordinære arbejdsdag her er mandag d. 4. januar.
 
DAGEN holder nytårsferie i samme periode.
Vi ønsker alle vores medlemmer og læsere en glad og et overraskende nyt år.
 
FRA MEDIER
Pirateri
IMB Live Piracy update
20/12 0345 LT psn syd for Tanjung Ayam, Singapore-strædet
Fire røvere bevæbnede med lange knive entrede en slæbebåd og tog et besætningsmedlem som gidsel. Den vagthavende matros observerede røverne og alarmerede den vagthavende officer som aktiverede skibsalarmen. Ved synet af den mønstrede besætning valgte røverne at flygte medbringende stjålen skibsproviant.
 
18/12 1823 LT psn 09:17.8N 014:49.3W udfor Conakry, Guinea
Pirater bevæbnede med automatvåben nærmede sig en kemikalietanker som de beskød. Tankskibet øgede farten, iværksatte anti-pirat foranstaltninger, rapporterede til myndighederne og forhindrede piraterne i at entre. Ingen besætningsmedlemmer kommet til skade.
 
SamsøTrafikken
Nautilus slutter årets klummer i SamsøPosten af med at opremse en række forbedringer og glæder færgetrafikanterne kan forvente i det nye år. Flere afgange, kortere overfartstid, øget kapacitet pr. tur, priser ned med 10% og meget mere som der vil bringes nyt om i de kommende uger. Han slutter med et ekstra ønske til glædeslisten, og det er bygning af læ i Hou Havn når der er nordøstlig kuling for passagerer som går ombord.
SamsøPosten, 21/12
 
Scandlines Danmark søger til ansættelse i Rødby
En grafisk produktionschef og en indkøber til indkøbsafdelingen.
 
Strukturændringer
Fra 1. januar 2010 bliver Michael Speckenberg ansvarlig for intern og ekstern kommunikation, public affairs og politiske relationer som Corporate Communications Manager med base i Puttgarden.
 
I forbindelse med at Peter Burkal har forladt Scandlines er det besluttet at omstrukturere hele HR-afdelingen indtil en ny HR-manager er udpeget. Ledelsesændringer træder i kraft fra 1. januar 2010.
Scandlines News, 21/12
 
Ulykker til søs 2009
Søfartsstyrelsens årlige publikation om ulykker til søs for danske skibe, samt udenlandske skibe i dansk farvand, er udkommet for perioden 1999-2008. Navnet på publikationen er ændret så navnet svarer til året for udgivelsen i stedet for året af de seneste data i publikationen. Det giver et årstalshul i serien.
 
Antallet af omkomne i perioden er faldet drastisk fra 11 i 1999, 14 i 2000 til 1 i 2006, 4 i 2007 og 1 i 2008. Også antallet af anmeldte arbejdsulykker er faldet fra 570 i 1999 til 371 i 2008, heraf alvorlige fra 71 i 1999 til 51 i 2008.
 
Bagest i publikationen kan man finde nogle datablade for hele handelsflåden, herunder tabel 57 som viser fordeling af danskere og udlændinge mønstret pr. 30. september på skibe i DIS og DAS.
For perioden 1999-2008 viser fordelingsudviklingen i procenter:
 
Officerer
Danskere: 85, 86, 87, 89, 87, 85, 83, 81, 78, 73
Udlændinge: 15, 14, 13, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 27
 
Menige
Danskere: 54, 54, 50, 53, 50, 48, 47, 46, 44, 39
Udlændinge: 46, 46, 50, 47, 50, 52, 53, 54, 56, 61
 
Dansk skibsfart vil kæmpe videre for bekæmpelse af forurening
Dansk skibsfart havde håbet på et klart mandat fra COP15 til IMO med forureningsbekæmpelse på en internationalt afbalanceret måde. Skibsfarten er imidlertid slet ikke nævnt i Copenhagen Accord, og det er skuffende. Et globalt erhverv skal have en global gældende målsætning. Samtidig understreger Danmarks Rederiforening at skibsfarten kun repræsenterer 3% af verdens samlede forurening, og alle erhverv må bære deres del.
 
Snebyge stoppede "Villum Clausen"
Søndag morgen stoppede en heftig snebyge hurtigfærgen et par sømil fra Ystad, fordi sneen blokerede lufttilførslen til turbinerne som satte ud. Færgen måtte kaste anker og luftindtagene renses manuelt. Normalt vil sne ikke kunne blokere, men det skete altså søndag hvorfor BHT vil drøfte med Søfartsstyrelsen hvordan det helt kan undgås. "Villum Clausen" blev forsinket et par timer.
BornholmsTidende, 21/12 side 3
 
Fjernet bølgebryder skal genopbygges i Ystad
Det kostede 9 millioner at fjerne en bølgebryder i Ystad Havn, og nu koster det så 10 millioner at genopbygge den. Kommunen i Ystad mente sammen med havnemyndighederne at en eksisterende bølgebryder kunne fjernes så der blev givet adgang til større færger fra Polen. Situationen med den fjernede bølgebryder er imidlertid ikke acceptable for de færger som allerede besejler Ystad, som f.eks. "Villum Clausen". Derfor må den genopbygges og en ny kommunal beslutning skulle give en nyopbygget bølgebryder klar i februar-marts 2010.
Bornholms Tidende, 18/12 side 3.
 
Hårde OK-forhandlinger i vente
Hvis arbejdsgiverne tror at lønmodtagerne ved de kommende overenskomstforhandlinger vil lade sig spise af med en nul-løsning, kan det udløse en storkonflikt på arbejdsmarkedet, vurderer arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen. Forskeren vurderer at der ikke vil ske store ændringer i lønninger, men forbedringer når det gælder ligeløn og beskyttelse mod unfair konkurrence fra udlændinge.
CO-Industri/Ugebrevet A4, 21/12, http://www.co-industri.dk/sw48300.asp
 
Transportområdet giver størst risiko for konflikt
Flere eksperter udnævner transportområdet til at være det forhandlingsområde som indebærer den største risiko for antænding af en storkonflikt. Ca. 20% af de 600.000 LO-medlemmer tilhører området som er et såkaldt normallønsområde, hvor lønnen aftales centralt i modsætning til det meste af det øvrige private arbejdsmarked, hvor lønnen i højere grad aftales decentralt ved lokale forhandlinger.
 
Rengøring, fødevarer og hele transportområdet er omfattet af normalønsområdet, og det er transportområdet som er spydspids for at der kan komme skred i overenskomstindgåelser.
 
Unge vil ikke a-kasse
Siden 2007 er antallet af unge mellem 16 og 39 år som er medlem af en a-kasse faldet med 40.000 viser en undersøgelse fra AK-Samvirke. Over halvdelen af de unge, ca. 51%, erkender at de slet ikke ved hvad en a-kasse er. Samtidig frygter mere end hver tredje at miste jobbet eller ikke kunne finde et nyt.
CO-Industri/Newspaq, 21/12, http://www.co-industri.dk/sw48303.asp
 
Fiskefabrik fyrer fagligt aktive polakker
Fiskefabrikken Vega Salmon i Esbjerg har ca. 60 ansatte i produktionen, hvoraf de fleste er rumænere, litauere og polakker. En kvindelig polsk ansat blev 1. december fyret uden begrundelse eller advarsel. Det skete to dage efter hun havde besluttet at stille op som tillidsrepræsentant.
 
Samme dag fik en anden polsk ansat en mundtlig advarsel som blev fulgt op af en skriftlig advarsel dagen efter. Den 9. december blev han valgt som tillidsrepræsentant og den 14. december blev han fyret med begrundelsen "samarbejdsvanskeligheder". Ved et fællesmøde mellem parterne er der ikke opnået enighed og 3F viderefører nu sagen i Arbejdsretten.
 
Bod på 100.000 for at lade ansat arbejde for mange timer
Dansk Butiks Rengøring i Vipperød skal betale 100.000 kroner i bod for at lade en 42-årig mandlig rengøringsassistent arbejde 54 timer om ugen i snit i syv måneder. Ifølge EU's regler om arbejdstid må gennemsnittet højest være 48 timer. Afgørelsen er faldet ved en Faglig Voldgift 3F havde anlagt.
 
Nyt fra Danmarks Statistik
Uændret antal kontanthjælpsmodtagere
Det seneste halve år er antallet af kontanthjælpsmodtagere uforandret 144.000 personer. Bortset fra sæsonudsving i juli og auust har også antallet af revalidenter og aktiverede kontanthjælpsmodtagere været stabilt. I forhold til situationen før krisen slog igennem, er der 17% flere på kontanthjælp mv end før krisen. Antallet af kontanthjælpsmodtagere udgør 55% af den samlede gruppe, aktiverede kontanthjælpsmodtagere 35%, revalidenter 10% og modtagere af ledighedsydelse 10%.
 
Forbrugerforventninger
Den samlede indikator for forbrugertilliden var i december -3,6 mod -2,4 i november.
 
Kampagne for virksomhedscentre
Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne har startet en landsdækkende to-årig kampagne for etablering af virksomhedscentre. Centrene skal hjælpe personer langt fra arbejdsmarkedet med at komme i arbejde. Vejen frem er faglig og social anerkendelse på en rigtig arbejdsplads. Både private og offentlige virksomheder kan oprette et virksomhedscenter efter aftale med det lokale jobcenter. Målgruppen er de svageste ledige i matchgruppe 4.
 
Sheik ønsker fatwa mod julen
En indflydelsesrig sheik fra Qatar ønsker julen forbudt i muslimske lande. Væk med plasticjuletræer og al glimmeret til fejring af den såkaldte fødsel af Jesus. Ikke en gang fødslen af Muhammed fejres, - men juletræer og julestads....
 
Baltic Dry Index
3154 (-104) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 21/12, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 532,02 DKK
100 Euro = 757,18 DKK
 
Aktiekurser - aktuelle købskurser
D/S Torm: 51 (-1)
APM A-aktie: 35.200 (-100)
APM B-aktie: 36.400 (-100)
D/S Norden: 203 (-0,75)
DFDS: 343 (-3,50)
Mols-Linien: 50,50 (+1,30)
Børsen, 22/12
 
(OleS)
 
Thora Lund
 
 
DSCF2976 02
016 brugt© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Slår et ekstra slag for skibsmekaniker-uddannelsen i høringssvar

Omlægningen af uddannelserne til sætteskipper- og skibsfører, hvo ...

-Velfortjent IMO-pris til Birgit Sølling Olsen

-Det er mere end velfortjent, at Birgit Sølling Olsen modtager IM ...
bottom banner1