Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Man 13/9-2010 10.00

Dagen hedder "Cyprianus"
1748: Det sker pengeombytning i Danmark. I løbet af 14 dage er ikke-ombyttede sedler ugyldige.
Sol op 06.39 sol ned 19.31

CO-SØFART KALENDER
 
Christian Petersen - feriedag
 
FRA MEDIER

Pirateri
Containerskib befriet og ni pirater taget til fange
Tyske "Magellan Star" som blev kapret i en konvoj-sejlads er nu befriet af 24 amerikanske kommandosoldater og de ni pirater taget til fange. Aktionen blev gennemført efter aftale med det tyske rederi. Aktionen hvor den 12 mand store besætning blev frigivet varede kun få minutter. Besætningen havde låst sig inde i et sikringsrum.
Maritime Danmark/thb.de, 10/9 08.38, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=8747

Bulgarsk tankskib frigivet efter 4 måneder
Tankskibet "Panega" og dets 15 mand store besætning, som blev kapret 11. maj 100 mil øst for havnebyen Aden i Yemen, er nu frigivet. Det oplyses at besætningen er i god behold, men der oplyses ikke noget om løsesummens størrelse. Det forlyder at aktuelle beløbsstørrelser for løsesum gennem den seneste tid er steget meget og forsikringspræmierne tilsvarende.
Maritime Danmark/fyens.dk, 10/9 07.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=8745

Pirat for retten i Washington
En somalisk pirat har ved en domstol i USA tilstået at have deltaget i et kapringsforsøg af et amerikansk krigsskib, og tidligere at have deltaget i den fuldbyrdede kapring af det danske Clipper-skib "CEC Future". Det formodes piraten vil få en dom på 25 års fængsel. Sagen betegnes som et gennembrud i retsforfølgelse af pirateri, fordi det er første gang en pirat har tilstået fuldbyrdet kapring og afpresning. En dansk forsker opfordrer til at de danske myndigheder nu forfølger sagen yderligere.
Maritime Danmark/Politiken 10/9 13.01, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=8749
Politiken.dk, 9/9 18.36, http://politiken.dk/indland/article1055866.ece

"Esbern Snare" afvæbnede 7 pirater
Under patrulje i Adenbugten blev "Esbern Snare" orinteret af et japansk jagerfly om formodede pirater 30 sømil fra skibets position. "Esbern Snares" helikopter gik i luften og affyrede ved ankomst til positionen varselsskud foran piratskibet som imidlertid ikke standsede. To varselsskud blev herefter affyret i stævnen af skibet som derefter standsede. Mens helikopteren hang over piraterne og afventede "Esbern Snares" ankomst, observeredes at piraterne tømte skibet for stiger, en granatkaster og en granat. Efter bording blev piraterne overført til "Esbern Snare" for registrering, hvorefter de blev frigivet med fornøden proviant til at nå Somalias kyst.
SOK, 10/9 18.49, http://forsvaret.dk/SOK/Nyt%20og%20Presse/internationalt/Pages/2010-09-10essn.aspx

"Esbern Snare" registrerer flere pirater
For anden dag i træk har "Esbern Snare" registreret pirater som herefter er løsladt med proviant til at nå Somalias kyst. Under patrulje observeredes et mistænkeligt fartøj, hvorfra besætningen  kastede våben og stiger overbord da "Esbern Snare" forfulgte det. Der blev efter bording fundet yderligere piratrelaterede genstande ombord, såsom våben og ammunition.
SOK, 11/9 13.52, http://forsvaret.dk/SOK/Nyt%20og%20Presse/internationalt/Pages/2010-09-11%20ESBERN%20SNARE%20afvæbner%20igen%20formodede%20pirater.aspx

IMB Live Piracy Update
8/9 Adenbugten
Bevæbnede pirater har kapret en kemikalietanker og taget besætningen som gidsler. Yderligere oplysninger afventes.

8/9 05.40 UTC psn 13:23N 049:58E Adenbugten
Bevæbnede pirater i en skiff entrede og kaprede et containerskib. Besætningen låste sig selv inden i et sikkerhedsrum og udsendte signaler om assistance. Den 9/9 var alle besætningsmedlemmer befriet og piraterne pågrebet.

6/9 03.00 LT psn 03:51N 077:06W Buenaventura red, Colombia
Tre røvere bevæbnede med lange knive entrede en bulkcarrier på reden under tung regn. De angreb og bagbandt forskibs vagtmand. Da vagthavende officer ikke modtog svar fra vagtmanden, adviserede han agterste vagtmand om at undersøge sagen. Ved synet af en alarmeret besætning sprang røverne overbord medbringende stjålen skibsstores. Hændelsen rapporteret til kystvagten som ankom efter 30 minutter.
ICC Commercial Crime Services, 10/9, http://www.icc-ccs.org/index.php?option=com_fabrik&view=table&tableid=534&calculations=0&Itemid=82

"Svitzer Sussex" kollideret med krigsskib
Tirsdag kolliderede Svitzer-skibet med en af den britiske flådes nyeste skibe, i forbindelse med bugsering af destroyeren til kaj. Ingen kom til skade, men destroyeren fik en 30 fod lang skade på styrbord side.
Maritime Danmark/defensemanagement.com, 10/9 15.13, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=8751

Norden-kaptajn anholdt for beruset sejlads
En indisk kaptajn på produkttankeren "Nord Fast", er anholdt af det britiske politi for spiritussejlads under indsejling til Fawley raffinaderierne ved Southampton. Kaptajnen som ellers var "yderst velanskrevet" er blevet idømt en bøde på 15.000 kroner. To timer efter ankomst til raffinaderiet blev kaptajnen opsøgt af det britiske politi som medbragte et alkometer som viste en promille på 1,3.
Maritime Danmark, 10/9 12.07, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=8748

Mærsk milliardinvestering i Nordsøen
For at presse mere olie ud af Nordsøen, vil Mærsk investere to milliarder årligt i nye felter og teknologi. Der er i de seneste 10 år investeret mere end 40 milliarder kroner gennem DUC - Dansk Undergrunds Konsortium. Fremtiden vil bl.a. byde på forsøg med at pumpe CO2 ned i oliebrøndene.
Business.dk, 10/9 08.11, http://www.business.dk/industri/maersk-investerer-milliarder-i-nordsoeen

DFDS weekly update
Det nye brand-navn
Nu har det første containerskib fået navneskifte til det fælles nye DFDS-brand og hedder nu "Lysvik Seaways". Også terminalerne i Port of Dower, Dower og Dunkerque skilter nu med DFDS Seaways.

3F indstilling af "Pearl of Scandinavia" som Danmarks bedste arbejdsplads
Til den igangværende 3F-kongres har fagforeningen indstillet "Pearl" som en af tre til prisen som Danmarks bedste arbejdsplads

Soldaterlegatet
Lauritzen Fonden har givet en million kroner i støtte til Soldaterlegatet som har uddelt flere hundrede legater til soldater, politifolk, læger, pårørende og efterladte til danskere som har været udsendt på internationale militære missioner.

Business leader søges
"Pearl of Scandinavia" søger en Business leader til konferenceafdelingen.
DFDS weekly update, 10/9

To danske skibe solgt på tvangsauktion
"Stella Maris" fra Stella Shipping i Marstal er solgt på tvangsauktion i Miami. Tvangsauktionen var afstedkommet af besætningen som ikke havde fået udbetalt løn.

"Las Palmas" fra Antisana Ship-Finance i Nykøbing Falslster er solgt på tvangsauktion i Skagen. Selskabet er gået konkurs og tvangsauktionen var på foranledning af Skibskreditfonden.
Maritime Danmark/shipgaz, 10/9 16.21, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=8752

Royal Arctic Line roses af Søfartsstyrelsen
Rederiets kontorer i Nuuk har netop været udsat for en ekstraordinær audit (syn) fra Søfartsstyrelsen. Efter besøget blev medarbejderne rost af en yderst tilfreds inspektør fra styrelsen. Der var enkelte "afvigelser" som der vil blive taget hånd om.
Royal Arctic Line, 10/9, http://www.ral.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=178&lang=da

SIMAC må afskedige
Efter en periode med ekstraordinært mange studerende hvor SIMAC har måtte ansætte ekstra lærerkapacitet, er antallet af studerende nu nede på et mere normalt niveau. Det betyder at lærere må fratræde. Udover naturlig afgang vil der også ske egentlige afskedigelser.
Søfartens Ledere, 10/9, http://www.soefartensledere.dk/WEB/Templates/Normal.aspx?Page=5d0be7cd-1805-4589-9bf4-dd8ced11a8a5&Module=09a83502-4949-4c1e-be6e-a0b52438340a&Item=eba006fc-edaf-40be-b82a-e84dd9e21f31

Nye regler for trafikovervågning og information
Et nyt direktiv fra EU skærper det fælleseuropæiske trafikovervågnings- og informationssystem. Ændringerne er netop blevet oversat til danske regler gennem en bekendtgørelse fra Søfartsstyrelsen. Bekendtgørelsen vil hjælpe til forbedringer når det gælder hurtig indgriben i forbindelse med ulykker, hændelser eller farlige situationer til søs. Blandt bestemmelserne er udover en øget informationsforpligtelse også at fiskeskibe vil blive omfattet af AIS-systemet (Automatisk Identifikations System).
Søfartsstyrelsen, 10/9, http://www.soefartsstyrelsen.dk/Nyheder/Sider/Nyereglerbetyderbedreovervågning.aspx


Første spadestik til det nye Søfartsmuseum i Helsingør
Bliver taget af kulturminister Per Stig Møller fredag d. 17. september kl. 14.30. Museet bliver enestående fordi det så vidt vides er første gang internationalt set, at en dok af den størrelse tages i brug som museum. Personer bag byggeriet håber rigtig mange mennesker vil komme forbi og fejre dagen med en folkefest. Pladsen ved dokken vil være åben for publikum fra kl. 14.00.
Prerssemeddelelse, 9/9


Forlig om fællestillidsrepræsentanten på Karstensens Skibsværft
Værftet bortviste for en uge side fællestillidsrepræsentanten fordi denne havde klaget til kommunen over værftets ulovlige anvendelse af arealer i havnen til beboelse for udenlandske arbejdere. Tillidsmanden blev bortvist med begrundelse i illoyalitet og 140 arbejdere nedlagde arbejde i et par dage med krav om genansættelse.

Der er nu indgået forlig mellem 3F og værftet. Bortvisningen omgøres til en afskedigelse med overenskomstmæssigt varsel, og der er indgået en kompensationsaftale som 3F ikke må oplyse indholdet af.

3F i Frederikshavn overvejer nu om de vil indklage kommunen for byretten fordi det var kommunen som afslørede tillidsmandens identitet.
3F-nyheder, 11/9 14.27, http://forsiden.3f.dk/article/20100911/NYHEDER/100919975/2140/NYHEDER

3F-kongres
Inviterer alle LO-forbund ind i varmen hos 3F
I sin kongrestale i Ålborg har 3F-formand Poul Erik Skov Christensen konstateret at tankerne om at samle alle LO-forbund i en organisation er blevet begravet. Diskussionen er gammel og blev genåbnet af en kronik i Politiken sidste år af Poul Erik Skov. Nu konstaterer han at ideen ikke kan finde tilstrækkelig støtte.

Til gengæld vil 3F selv fortsætte i fusionssporet efter TIB som det seneste forbund er fusioneret ind. Et gæt er at malerforbundet vil komme efter, mens Blik og Rør og El-forbundet fra byggefagene forventes at ville se i retning af Dansk Metal. Poul Erik Skov Christensen udsender en åben invitation til alle LO-forbund om at blive medlem af et forbund som nærmer sig en tredjedel af LO's samlede medlemstal.
Politiken.dk, 11/9 09.49, http://politiken.dk/erhverv/1057361/3f-erklaerer-lo-krig-nu-vil-vi-vaere-de-store/

Slut med tåbelig aktivering
3F-formanden efterlyste en ny regering som ville trække en buldozer hen over aktiveringssystemet. "Mere uddannelse og reel aktivering og slut med bygning af skumfiduspyramider".
3F kongres-nyheder, 11/9

3F peger entydigt på S-SF
Der blev givet opbakning til at 3F blander sig i den politiske debat og entydigt støtter et regeringsskifte til en S-SF-ledet regering.
3F kongres-nyheder 12/9

Lindø-Ekspressen
Fredag kørte et IC3-tog fra Københavns Hovedbanegård fyldt med værftsarbejdere, tillidsfolk, politikere og beslutningstagere. Projektet er del af en kampagne for at skaffe nye jobs til de fyrede værftsarbejdere.
Dansk Metal, 10/9, http://www.danskmetal.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/2010/09%20september/Lindoe%20Ekspressen%20saetter%20kursen%20mod%20nye%20job.aspx

Bruttoledigheden stiger
Ser man på bruttoledigheden, som inkluderer arbejdsløse som er aktiverede, har 26 ud af 28 a-kasser oplevet en stigende ledighed siden årsskiftet. Der er kun to erhvervsområder - metal og lærere - som har oplevet et fald i bruttoledigheden. Hvis aktiverede regnes fra har 20 ud af 28 a-kasser oplevet et fald i ledigheden gennem halvåret.
Arbejjderbevægelsens Erhvervsråd, 10/9, http://www.ae.dk/analyse/stigende-bruttoledighed-9-ud-10-kasser

Radikal Ungdom ønsker dagpengeret for de prostituerede
Radikal Ungdom har sat et forslag om lovliggørelse til anerkendt erhverv af prostitution på de radikales kommende landsmøde. Det er talsmænd for Det Radikale Venstre ikke særlig begejstrede for.
Avisen.dk, 11/9 11.13, http://avisen.dk/skal-prostituerede-have-dagpenge_133573.aspx

Flertal ønsker efterlønsindgreb
59% af danskerne mener efterlønsreglerne skal reformeres for at sikre landets økonomi. Kun 32% mener systemet skal opretholdes som det er, viser en Gallup-analyse for Berlingske Tidende.
CO-Industri, 10/9, http://www.co-industri.dk/sw51161.asp

Forbrugerpriserne
Forbrugerprisindekset for august steg 2,3% til sammenligning med samme måned sidste år. Det er fortsat prisstigninger på tobak og benzin som holder prisstigningerne oppe.
Danmarks Statistik, 10/8, http://www.dst.dk/nytudg/13391

Ugebrevet A4 nr. 30
Indhold:
* Vreden har bidt sig fast i vestjyske vælgere
* Au pair skal komme ældre til undsætning
* Papirbøvl kan bremse udliciteringer
* Svensk højreparti i nøglerolle
* Vi har brug for mangfoldigheden
* Økonomisk nationalisme dæmper Kina-feber
* Løkkes hårde valg
* Fælleslisten skal lære af Obama
LO, 13/9, http://www.ugebreveta4.dk/

BALTIC DRY INDEX
2995 (+7) (rekord 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 10/9, http://www.dryships.com/pages/report.asp

BANKENS SALGSKURSER
100 USD = 601,36 DKK
100 Euro = 757,73 DKK
Danske Bank, 27/8, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx

(OleS)

Thora Lund


088-brugt© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1