Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Fre 12/2-2010 10.00

CO-SØFART KALENDER

Ole Philipsen, Kirsten Østergaard, John Ibsen, Ole Strandberg - Formøde Bilfærgernes Rederiforening
Bjarne Mørup - Møde med Stabschef OPLOG KOR

FRA MEDIER

Mærsk konkurrent forudser yderligere tab
En direkte rival til Maersk Line, det Singaporebaserede rederi Neptune Orient Lines, kom ud af 2009 med et underskud på 4 milliarder kr. Og trods udsigten til bedre fragtrater forventer rederiet også tab i første halvdel af 2010.
Neptune Orient Lines er, som andre rederier, hårdt ramt af den globale krise på fragtmarkedet. Omsætningen i 2009 faldt med 30 %. til 6,5 milliarder dollar, svarende til 35,2 milliarder kr. Bundlinjen, der i 2008 viste et plus på 83 mio. dollar, blev til et minus på 741 mio. dollar i 2009. 4. kvartal 2009 viste dog tegn på forbedring i indtægterne. Faldet i omsætningningen blev begrænset til 12 %, holdt op imod periode året før, mens underskuddet blev øget med 42 % til 211 mio. dollar. NOL - det største containerrederi i sydøstasien - kunne berette om et fald i fragtraterne på 28 %, til dels opvejet af en stigning i fragter.
Da rederiet præsenterede sit resultat for 3. kvartal 2009, blev det samtidig påpeget at man forventede tab i den første halvdel af 2010. Nu melder selskabet om forbedringer i både fragter og fragtpriser i starten af 2010, dog er der fortsat store risici, specielt i forhold til brændstofpriser og hvorvidt efterspørgslen på containerfragt vil fortsætte med at stige. 
Ron Widdows fra nyhedsbureauet Bloomberg venter samlet set, at NOL fortsat vil komme ud af 1. halvdel af 2010 med et underskud, hvilket ikke er specielt positivt for A.P. Møller - Mærsks containeraktiviteter
Epn.dk 12.2, http://epn.dk/brancher/transport/skib/article1977368.ece

Ikke mange nye containerskibe i 2010 og 2011
Der vil ikke blive bygget mange nye containerskibe i den nærmeste fremtid. Tilgangen bliver langt mindre end hidtil forudset.
I en ny rapport slår Clarkson nu fast, at nettotilgangen kun vil blive på omkring 5 % i år og formentlig også i 2011.
Det er aflysninger, udskydelser samt skrotning af gammel tonnage der bevirker, at nettotilgangen af nye containerskiber forventes at blive langt mindre end man før har spået. Der blev før regnet med tocifret vækst i containerkapaciteten, såvel i 2010 som i 2011, men nu vurderer Clarkson, at væksten i den nævnte periode kun bliver lidt over 5 % procent. Det skriver Lloyds List
Maritimedanmark.dk 12.2, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7107

En beskadiget dør gav >Kanhave< forsinkelse
Under losningen onsdag eftermiddag i Hov Havn, mistede den ene de automatiske dockninganordninger pludselig grebet i færgen. Efterfølgende drev >Kanhave< ud fra kajen i den ene ende og personalet standsede de gående passagerer der var på vej ud på rampen. Rampen blev bøjet og fik derefter beskadiget døren, hvorefter færgens drift blev standset oppe fra broen.
Den midlertidige reparation blev samme aften besigtiget og færgen efterfølgende kunne sejle videre med nogle timers forsinkelse. Søfartsstyrelsen har nedsat passagergodkendelsen til 150 passagerer indtil skaden er fuldt udbedret.
Rederiet forventer ikke problemer med passagerbegrænsningen de kommende dage, også selv om det skulle glippe med ophævelsen af passagerbegrænsningen fra Søfartsstyrelsen.
Samsøposten 12.2, http://www.samso.dk/Np.asp?Id=4237

Polsk arbejder snydt for 151.000 kroner
En 54-årig polsk arbejdsmand, der var ansat hos et skrotfirma i Esbjerg, kunne ikke forstå hvorfor han ikke havde fået sine feriepenge. 3F gik efterfølgende i retten og fik tilkendt 151.169 kr. Feriepengene alene løb op i 38.000 kroner, 3F Esbjerg Transport regnede ud, at manden også ligeledes havde ca. 60.000 kroner tilgode i virksomheden for overarbejde. Skrotfirmaet nægtede først at betale, og derfor endte sagen i retten og lige før nytår faldt pengene så. I alt 151.169 kroner.
3F 11.2, http://forsiden.3f.dk/article/20100211/NYHEDER/100209916/2140/NYHEDER

Ledigheden højest i 3F
Enkelte 3F afdelinger har tæt på 40 % ledige og det selvom at ledigheden i Danmark generelt, ligger på godt 4 %. Men i 3F er ledigheden omkring 10 procent. En af de afdelinger der er hårdest ramt er bygningsarbejdernes fagforening er Odense.
Her er arbejdsløsheden på 39,3 %, og det er den afdeling med den største stigning sammenlignet med januar sidste år.
Og stadig flere kommer til, primært fordi at frosten fortsætter. I Skive-egnen er 3F også hårdt ramt af arbejdsløsheden. 20 % er ledige, regnet om i fuld tid og hvert tredje medlem berørt af ledighed. Her er det også de vejrafhængige gartnerier, entreprenører, bygge og anlæg der bidrager til statistikken. Der er små tegn på bedring nogle steder i industrien, men bortset fra vinterfyringerne, tror den midtjyske 3F-afdelingen ikke, at billedet for alvor vender det næste halve år.
3F 11.2, http://forsiden.3f.dk/article/20100211/NYHEDER/100219986/2140/NYHEDER

LO: Der er ikke plads til lønfest
Forud for de kommende forhandlinger om næste års overenskomst nedtoner LO kravet om højere løn. Trygheden i ansættelsen er langt vigtigere, lyder der fra LO-formanden Harald Børsting. Helt ekstraordinært slækker LO kravene til lønstigninger for 600.000 privatansatte på industriområdet. Finanskrisen gør, at danskerne ikke kan forvente meget ekstra i lønningsposen udtaler Harald Børsting. Han har dog ikke opgivet kravet om, at lønmodtagerne skal bevare reallønnen og forhåbentligt udvikle den.
Danske lønninger er i de seneste år steget kraftigere, end i de lande vi normalt sammenligner os med, og arbejdsgiverorganisationer og bankøkonomer har længe talt for, at fagbevægelsen skal dæmpe lønkravene under hensyn til konkurrenceevnen. Administrerende direktør i Dansk Industri, Hans Skov Christensen, ønsker ikke at kommentere Harald Børstings fremstrakte hånd op til weekendens afgørende forhandlinger på industriområdet. Området er vigtigt, fordi det er toneangivende for, hvordan resultatet bliver på resten af det private arbejdsmarked.
Borsen.dk 12.2, http://borsen.dk/privatokonomi/nyhed/176468/

Jan Trøjborg vil ikke frede efterlønnen
Socialdemokraten Jan Trøjborg, der i næste måned overtager posten som formand for Kommunernes Landsforening, går nu stik imod den officielle partilinje. Han opfordrer til reformer for at løse den økonomiske krise, og ifølge Jyllands-Posten afviser Horsens-borgmesteren ikke at pille ved efterløn og dagpenge, velvidende at den dagsorden ikke rigtig eksisterer før efter et folketingsvalg. Reformerne er Jan Trøjborgs svar på regeringens krav om kommunal nulvækst, der ifølge kommunerne reelt vil betyde besparelser. Trøjborgs udtalelser kommer samtidig med at socialdemokraternes gruppeformand, Carsten Hansen, understreger, at partiet freder efterløn og dagpenge.
Topfolk fra Socialdemokraterne, SF og de radikale arbejder, ifølge Ritzau, på at blive enige om en økonomisk genopretningsplan for Danmark - både på kort og langt sigt. De Radikale ønsker - ligesom Jan Trøjborg - økonomiske reformer, og de ønsker specifikt, at afskaffe efterlønnen og forkorte dagpengeperioden.
Ritzau/Politiken.dk 12.2, http://politiken.dk/politik/article899544.ece

En ophidset mail var ikke nok til at fyre postansat
Østre Landsret har afvist at en vred mail var grund nok til at Post Danmark kunne smide en mangeårig medarbejder ud af firmaet. Striden begyndte, da manden skulle løse et it-problem hos en kunde. Det førte til en mere eller mindre gloende mailudveksling mellem den nu fyrede medarbejder og en af hans kolleger. Disse mails blev også sendt til kunden, og så gik chefen for de to postfolk ind gav ordre på straks at stoppe mailkorrespondancen. Et par måneder senere var den gal igen. En chef inviterede de medarbejdere, der var på arbejde, til at få et glas gløgg og en julegave. Det opfattede den nu afskedige postansatte som om, at andre, der ikke var på arbejde den dag, ikke ville få en gave. Han sendte efterfølgende en mail til samtlige 400 andre ansatte i afdelingen og kritiserede chefen og opfordrede sine kolleger til at boykotte julearrangementet.
Post Danmark anså julemailen som en tjenestemandsforseelse, og manden blev fyret. Sammen med HK trak den afskedige mand efterfølgende sin tidligere arbejdsgiver i retten. Såvel Københavns Byret som landsretten, har nu givet manden medhold. Han fik ikke en advarsel for mailkrigen , og fordi han har været 30 år i virksomheden uden en disciplinær straf, vurderede retten at afskedigelsen var uberettiget.
ritzau/borsen 12.2, http://borsen.dk/transport/nyhed/176405/

Scandlines News er udkommet.
Indhold:
Fase 2 i det store renoveringsprojekt i Rødby er færdig
Stil et spørgsmål til CEO Michael F. Hassing
Tema: Vinterbilleder fra Scandlines
Flytning af kreditorafdeling til Rødby
Nye medarbejdere i Corporate Communications

Uddrag fra Søfart, nr. 6, 12. februar 2010

Flere på vej fra Sverige

 Det svenske rederi Northern Offshore Services AB på Donsö ved Gøteborg vil bruge erfaringerne fra to af deres skibe i DIS til at overveje en flytning til bedre rammevilkår i Danmark. Rederiet opererer i alt otte mindre specialfartøjer inden for crew-supply, stand-by, dykker- og ROV samt ship-supply. I lighed med andre rederier med samme flådesammensætning orienterer Northern Offshore Services stadig mere mod havvindmølleindustrien.

To nybygninger til vindmøllerederi
Med kontraheringen af to installationsfartøjer til offshore-vindmøller er der nu for alvor sat gang i aktiviteterne i Fred. Olsen-selskabet Windcarrier med aktiviteter i både Norge og Fredericia. De danske og norske selskaber har i forbindelse med kontraheringen skiftet navn til Fred. Olsen Windcarrier. Nybygningerne er kontraheret på Lamprell Energy-værftet i Dubai, som efter planen skal levere de to skibe i henholdsvis maj og september 2012.

Baltimar halverer flåden
Rederiet Baltimar i Humlebæk har solgt fire af sine skibe og har dermed halveret flåden. De fire skibe er allerede leveret til samme, nye tyske ejer. De fire skibe, der nu er solgt, er »Baltimar Boreas«, »Baltimar Notos«, »Baltimar Venus« og »Baltimar Saturn«.
Alle er - ligesom de tilbageværende skibe i Baltimars flåde - en del af rederiets "supercoaster-serie" på i alt 20 skibe bygget i Kina i perioden 1987-1991.

Endnu en dansk rederi-konkurs
Et af de K/S-selskaber som i sin tid blev etableret af det nu konkursramte investeringsselskab CS & Partners er nu selv gået konkurs. Det drejer sig om selskabet RoRo I K/S, som i 2007 overtog tre ældre ro/ro-skibe fra samme norske sælger.
Med i aftalen var eksisterende charteraftaler til henholdsvis DFDS og Scandlines. De tre skibe er »Tor Humbria«, »Tor Minerva« og »Sea Corona«. Sidstnævnte blev solgt til ophugning i efteråret, mens de to øvrige skibe tilsyneladende stadig ejes af det nu konkursramte selskab.

Dansk skib bragt flot
Efter ca. tre uger med forskibet under vand er det danskejede multipurpose-skibe »Thor Ace« nu igen bragt flot. Skibet er slæbt til Kaohsiung i Taiwan, hvor det nu skal gennemgå reparationer og en større rengøring. »Thor Ace« blev sat på grund tæt på Kaohsiung, efter at skibet i meget hårdt vejr havde fået slået hul på skibssiden. Årsagen til uheldet er endnu ikke klar, men da skaden skete, var der formodning om, at skibets mellemdæk havde revet sig løs.

Pionerprojekt på Kattegat
Mols-Linien vil ved årsskiftet ombygge rederiets to SeaJet-færger til LNG-drift. Forud venter et samarbejde med Søfartsstyrelsen, som skal munde ud i et regelværk, der i dag ikke eksisterer. Kattegat-rederiet kan nemlig blive de første i verden, der opererer LNG-færger efter HSC-koden. Mols-Linien og DNV, der har klasset de to SeaJet-færger, har analyseret de forskellige tekniske og sikkerhedsmæssige problemstillinger - en analyse, som nu skal danne grundlaget for den videre proces med de nye regler.

»København«s forlis på DR2
"Forliset" hedder filmproduktionen, der de kommende to søndage ruller over skærmen på DR2 om skoleskibet »København«. Projektet, der har været fem år undervejs, havde i november lukket forpremiere i DR-huset med forevisning for en indbudt skare. Herunder en del fra ØK, idet ØK via sin AlmennyttigeFond har bidraget betragteligt til, at filmen kunne blive til virkelighed. Produktionen er kommet i stand via et tæt samarbejde mellem Chroma Film, Alphafilm og DR2.

BALTIC DRY INDEX
2575 (-55) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 12/2, http://www.dryships.com/pages/report.asp

BANKENS - SALGSKURSER
100 USD = 530,25 DKK
100 Euro = 734,44 DKK
Danske Bank, 12/2, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx

AKTIEKURSER - KØBSKURSER
APM A-aktie: 40.140 (+220)
APM B-aktie: 42.110 (+260)
D/S Norden: 233,70 (+0,90)
D/S Torm: 56 (0)
DFDS: 400 (-2)
Mols-Linien: 55 (0)
Børsen, 12/2

(Barno)

THORA LUND

Image28629__fieldImage© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1