Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN 23/2
Tir 23/2-2010 10.00

CO-SØFART KALENDER

Ole Philipsen - 10.00 OK-møde Danmarks Rederiforening
John Ibsen - 10.30 møde vedr. Bilfærgernes Rederiforening

FRA MEDIER

Søfartens Ledere: DIS-loven er et makværk og rederierne behandler os sjofelt
På et møde i Odense med 25 talsmænd, styrmænd og skibsførere, blev OK-drøftelserne behandlet med særlig vægt på den manglende vilje hos rederiforeningen til at kompensere for skattereformens indflydelse. En skattereform som betyder mellem 271 kr. om måneden til 4.253 kroner om måneden for de højestlønnede (med seniorofficerer i toppen og menige i bunden). Sekretariatschef Fritz Ganzhorn erkender nu at foreningerne igennem årene har været for meget i flinke-klassen når det gjaldt DIS-loven. Kravene om skattekompensation vil blive forfulgt, og man kan forestille sig at officererne nu vil konflikte for deres krav.

Ude ombord kræves der også mere fleksible udmønstringsaftaler, så der f.eks. kan sejles "stærkt" i en 2:1-aftale eller på seniorvilkår i en 1:2-aftale. Der skal også mere fokus på kostpengeniveau og kostens kvalitet, og en officer kan f.eks. udstikkes til "cateringofficer" mod et passende løntillæg. På skibene kræves der nu også ordentlige internetforbindelser så de søfarende kan opretholde kontakt med familie og venner under udmønstringen.

Talsmændene foreslår synliggørelse af deres arbejde og herunder naturligvis kompensation til talsmændene.
Søfartens Ledere, 22/2, http://www.soefartensledere.dk/WEB/Templates/Normal.aspx?Page=5d0be7cd-1805-4589-9bf4-dd8ced11a8a5&Module=09a83502-4949-4c1e-be6e-a0b52438340a&Item=3f85c9be-733b-4570-982f-f2edf2ba0ad1

Søfolk uden skattelettelser
DIS-søfarende som ikke betaler skat må foreløbig skyde en hvid pind efter værdien af de skattelettelser andre får med skattereformen. Søfartens Ledere påpeger at de søfarende som alle andre skal betale højere grønne afgifter, og at det koster de fleste af medlemmerne 1500-3500 kroner om måneden. Men det ryster ikke vicedirektøren i Danmarks Rederiforening, Jan Fritz Hansen, som henviser til at der ingen penge er i rederiernes kasse, og at de pågældende søfarende i forvejen er ret højtlønnede. Rederierne oplever den værste krise i mange år, og en ekstra lønstigning på 10% er helt uacceptabel, udtaler vicedirektøren.

Professor og skatteekspert Ole Bjørn kan ikke få øje på problemet. Man kan ikke give skattelettelser til folk der ikke betaler skat, og for søfolkene må det helt klart være et overenskomstanliggende, siger Ole Bjørn.
Business.dk/ritzau, 23/2 06.30, http://www.business.dk/brancher/soemaend-i-skatteknibe

Tre rederier parat til at overtage efter ACE Links
Ifølge adm. direktør for Helsingborg Hamns AB, er tre rederier parat til at overtage ruten mellem Helsingør og Helsingborg efter Ace Link. Ikke med færger af tilsvarende størrelse som "Simara" og "Siluna Ace", men snarere i den gamle sundbus-størrelse. Hvem der er parat til at byde ind, vil havnedirektøren imidlertid ikke oplyse på nuværende tidspunkt.
Sn.dk, 22/2 06.00, http://www.sn.dk/artikel/46430:Helsingoer--Tre-rederier-vil-overtage-Sundbus

Lauritzen Offshore har succes med "Dan Swift" ved Brasilien
Skibet som er et hotel- og supplyskib, er verdens første dynamisk positionerbare offshore-enhed, og det arbejder nu i det brasilianske Peregrino-felt. Det er Statoil der har hyret skibet for 7-11 måneder, og der er stor tilfredshed med skibet både hos operatør og rederiet. Skibet er på en række områder banebrydende, bl.a. med de største teleskopiske gangveje der nogensinde er produceret. Der er pt 272 personer ombord, heraf 29 fra Lauritzen, 34 fra services og 209 offshore arbejdere.
Maritime Danmark, 22/2 14.55, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7203

Flere skibe skrottes
Ifølge Clarkson Research blev dobbelt så meget skibstonnage skrottet i 2009 til sammenligning med 2008. Det drejer sig om 1.014 skibe med en samlet kapacitet på 31,5 millioner DWT. Især tølastskibe blev skrottet.
Maritime Danmark/Bloomberg, 22/2 12.27, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7201

Rederiet Norden
Har accepteret annullering af en charter-kontrakt med 4 års yderligere løbetid. Modydelsen er udbetaling af rateforskellen fra kontrakt til de nuværende markedsrater.

Herudover har rederiet solgt to bulk-carrier. Den ene er en handymax-nybygning, og den anden den 10 år gamle capesizer "Nord-Kraft".
Norden, 22/2, http://www.ds-norden.com/investor/financialnews/announcements/4923.html

Russisk skib havde stoppet en revne i skroget med en klud
Det 2.250 DWT store russiske fragtskib "Baltlyskly-110" har fået sejlforbud fra havnen i Fowey, Cornwall. Baggrunden er at skibet ikke blot havde en revne i skroget lige over vandlinjen, men revnen var stoppet med en klud. Rederiet råder over yderligere 80 skibe, hvoraf de fleste oplyses at være som "Baltlyskly-110".
Maritime Danmark/Tradewinds, 22/2 15.28, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7204

Ny krydstogtskaj i København
Kommunen har nu godkendt at CMP anlægger en ny 1.100 meter lang krydstogtskaj som skal være klar til sæsonstarten i 2013. Det nye kajanlæg vil blive topmoderne med en række teknologiske forbedringer.
Maritime Danmark/CMP, 22/2 13.04, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7202

Søulykkesrapport
Branden på "Kanhave" 6. august 2009.
Opklaringsenheden har nu udgivet en ulykkesrapport på 22 sider. Branden opstod under rutesejlads fra Sælvig mod Hou med 116 passagerer og 16 besætningsmedlemmer. Branden opstod i maskinrummet som følge af lysbuedannelse ved tilledninger til et elektrisk varmelegeme i en varmtvandsbeholder og bredte sig til omgivelser i maskinrummet. Materiel skade, forsinkelse og ulemper for passagererne, men ingen tilskadekomne.  Uden sammenhæng med branden opstod der problemer med skibets fremdrivningsanlæg.

Det er opklaringsenhedens konklusion, at den tekniske og håndværksmæssige udførelse af varmtvandsbeholderen udgjorde en latent risiko for brandantændelse. Brandalarmanlægget fungerede efter hensigten, men brandbekæmpelsen blev forsinket fordi skibsføreren ikke umiddelbart kunne kontakte maskinchefen. Skibsassistenterne var dårligt stillede som røgdykkere i det totalt mørke rum, fordi de ikke var fuldstændigt fortrolige med rummets indretning. Brandbekæmpelsen blev endvidere besværliggjort af manglen på brandstuds tæt ved maskindøren, ligesom vandtågeanlægget kunne være udløst umiddelbart efter brandalarmen.

Opklaringsenheden konkluderer endvidere at informationen til passagererne var mangelfuld på grund af fejlbetjening af højttaleranlægget. Kaptajnens mulighed for at kontakte relevante besætningsmedlemmer var svækket, fordi maskinchefen havde skruet ned for VHF'en på grund af et møde under overfarten, og opklaringsenheden konkluderer at rederichefen og maskinchefen ikke burde have holdt møde under overfarten.
Søfartsstyrelsen, 22/2, http://www.soefartsstyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Publikationer/Ulykker%20til%20søs/OKE%20Rapporter/Handelsskib/Brand-eksplosion/2009/Ma%20s%20k%20i%20n%20r%20ums%20b%20r%20a%20n%20d-Endelig-rapport.pdf

Skibsværfter trodser krisen
De danske skibsværfter og tilknyttede industrier producerer for omkring 30 milliarder årligt, og især offshore og vindmølleindustri repræsenterer et vækstmarked. Værfterne har lige nu succes med små og dyre specialskibe, herunder også fiskefartøjer. Blandt de værfter der tjener penge er Fredericia Skibsværft, Orskov Yard i Frederikshavn og Karstensens Skibsværft i Skagen.
Borsen.dk, 23/2 06.19, http://borsen.dk/investor/nyhed/177223/

HK kan blive tungen på vægtskålen
Det ultimative krav fra HK om afskaffelse af 50%'s reglen kom aldrig til at spille nogen rolle i industriforliget, og det betyder at formanden for HK-Privat nu anbefaler et nej fra medlemmerne. Når hertil lægges at medlemmerne fra det største forbund, 3F, traditionelt stemmer nej, kan HK's stemmeafgivelse betyde et nej til forliget. For at undgå den situation er det nu nødvendigt for arbejdsgiverne at vinde 3F'ernes gunst gennem transportforlig og øvrige forlig som stadig afventes.
Børsen, 23/2, side 16-17

Forlig giver tryghed
LO er tilfreds med industriaftalen som giver mere tryghed for de ansatte og hvor en toårig aftale giver mulighed for revurdering når økonomien er blevet mere stabil.
LO, 22/2, http://www.lo.dk/AKTUELT/LOnyheder/20100222_OK2010_HBOE.aspx

HK siger nej
Formanden for CO-Industri, Thorkild E. Jensen, beklager det ikke lykkedes at få noget igennem vedrørende 50%'s reglen på HK-området. Der blev kæmpet for det, men resultatløst, bemærker formanden. HK Privats formand, Karin Retvig, giver ikke mange point for indsatsen, og hun vil anbefale HK's medlemmer at stemme nej til forliget. HK er tredjestørste forbund under CO-Industri og repræsenterer 33.000 medlemmer.
Avisen.dk, 22/2 13.36, http://avisen.dk/hk-siger-nej-til-ny-overenskomst_123120.aspx

Fratrædelsesgodtgørelse starten på enden for den danske model
Mener Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker på Ålborg Universitet. Hans Skov Christensen fra Dansk Industri er uenig og påpeger at det allerede kendes fra funktionærområdet, og den danske model bygger på at der skal aftales hvad der kan aftales, og det er netop hvad der er sket her.
Avisen.dk, 22/2 16.57, http://avisen.dk/fyrings-check-truer-dansk-model_123115.aspx

Priser vil stige mere end lønnen
Nordea vurderer at priserne vil stige mere end lønnen i overenskomstperioden, mens industriaftalen på den anden side indeholder en række bløde pakker der giver mere tryghed.
Avisen.dk, 22/2 11.52, http://avisen.dk/loenstigning-bliver-spist-op-af-hoejere-priser_123112.aspx

Konjunktur og arbejdsmarked uge 8
Indhold:
* Ledige kommer fortsat relativt hurtigt i job
* Svagt aftagende lønudvikling på DA-området
* Mere optimistiske forbrugere
* Påbegyndt byggeri på det laveste niveau i mere end 10 år i 2009
* Priserne på dansk producerede varer stiger hurtigere end priserne på importerede varer.
Beskæftigelsesministeriet, 22/2, http://www.bm.dk/Tal%20og%20tendenser/Konjunktur%20og%20arbejdsmarked/Arkiv/2010/02/Konjunktur%20og%20arbejdsmarked%20uge%208.aspx

Ugebrevet A4 nr. 7
Indhold:
* Håndværksmestre trætte af unfair konkurrence fra øst
* Kommunerne scorer 571 millioner i aktiegevinst
* Offentligt ansatte kan yde det samme for færre penge
* Endnu flere forsikrer sig mod ledighed
* Ledelse skal være spirituel
* EU skal forkæle forbrugerne
* Handicappede frygter kommunal nulvækst
* Så har mester fået nok
* Den anden gærkrig?
LO, Ugebrevet A4, 22/2, http://www.ugebreveta4.dk/

BALTIC DRY INDEX
2721 (+7) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 22/2, http://www.dryships.com/pages/report.asp

BANKENS - SALGSKURSER
100 USD = 559,94 DKK
100 Euro = 757,39 DKK
Danske Bank, 23/2, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx#

AKTIEKURSER - KØBSKURSER
APM A-aktie: 41.360 (+560)
APM B-aktie: 43.390 (590)
D/S Norden: 235 (+3,20)
D/S Torm: 60,50 (0)
DFDS: 408,50 (-0,50)
Mols-Linien: 49,80 (+0,30)
Børsen, 23/2

(OleS)

THORA LUND

Image28850__fieldImage© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1