Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Ons 27/1-2010 10.00

CO-SØFART KALENDER

John Ibsen - 09.30 møde med medlem, her
11.30: JI, CP, KØJ - møde med tillidsrepræsentant
12.30: AOP, OS, KØJ - møde med Metal Søfart tillidsrepræsentanter bilfærgerne

FRA MEDIER

Pirateri
Opdaterende længere artikel i Politiken, baseret på IMB's årsrapport og seneste udvikling.
I år er fire handelsskibe angrebet i farvandet ud for Somalia, og to kapringer gennemført 1. og 2. januar af skibe fra henholdsvis Singapore og Storbritannien.  Ifølge IMB er farvandet ud for Somalia blevet mere sikkert på grund af den massive tilstedeværelse af krigsskibe. NATO tilbyder en forholdsvis sikker overvåget korridorsejlads gennem Adenbugten.

Herudover tager skibene selv en række sikkerhedsforanstaltninger i brug. Vandkanoner, pigtråd, skærpet udkig og undvigemanøvrer forsinker i mange tilfælde en kapring til hjælp når frem. Nogle rederier hyrer direkte sikkerhedsvagter, både bevæbnede og uden bevæbning. IMB ønsker flere krigsskibe i det Indiske Ocean.
Politiken, 26/1 18.33, http://politiken.dk/udland/article887743.ece

Og på Epn.dk
Epn.dk, 26/1 18.57, http://epn.dk/brancher/transport/skib/article1959749.ece

Høring om "Scandinavian Star"
Efter afvisning på afvisning gennem snart 20 år, vil en række partier i Folketinget formentlig gøre et sidste forsøg på at få etableret en undersøgelse af omstændighederne omkring ulykken, hvor 159 mennesker omkom, før sagen forældes senere på året. Dansk Folkeparti står bag en høring i Folketingets Retsudvalg som partiet mener bør føre til et politisk flertal for en uvildig undersøgelse. Dennis Flydtkjær som står bag initiativet udtaler: "Man har i princippet at gøre med et massedrab på 159 mennesker, der aldrig er blevet ordentligt opklaret."

Det er særlig nye oplysninger fra Norge og Sverige der bringer afgørende tvivl om katastrofens årsag. Det gælder f.eks. også spørgsmål om hvem der egentlig ejede skibet på katastrofe-tidspunktet.

Til høringen vil der blive indkaldt eksperter fra Norge og Sverige. Socialdemokratiets retsordfører mener ikke det gør nogen forskel hvem der ejede skibet, men mener at hidtidige undersøgelser har været mangelfulde, og afventer en høring for at kunne tage stilling til spørgsmålet om en egentlig undersøgelse. Den konservative ordfører tror egentlig ikke på behovet for en undersøgelse, men forbeholder sin stillingtagen til efter høringen.
Information, 26/1, side 7

Norsk tankskib på grund ved Ålesund
Tankskibet "Frigg" som er lastet med 2.000 tons fiskeolie og som desuden har 112 tons let bunkersolie og 31 tons marine diesel ombord, er tirsdag morgen gået på grund ved Veddeholmene. Redningsskibe og miljøskibe er sendt til positionen. "Frigg" blev i løbet af formiddagen trukket fri af grunden og bragt til nærmeste havn. Der er ikke konstateret olieudslip.
Maritime Danmark/kystverket.no, 27/1 06.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=6938

Isvinter forude
Ifølge prognoser fra Sverige, vil de danske farvande fra Østersøen til Kattegat være dækket af is inden for et par uger. Der er nogen diskussion om prognosernes videnskabelige sikkerhed.
Folketidende.dk/Ingeniøren.dk, 26/1 14.04, http://www.folketidende.dk/isvinter-pa-vej

Håb for containerrederierne
Stigende fragtrater siden oktober giver håb for de hårdt ramte containerrederier.. Raterne mellem Shanghai og Europa er steget med 50%, mens raterne fra østkysten af USA til Shanghai er steget med 17% og fra Shanghai til vestkysten af USA med 26%, alt siden oktober 2009. Den største stigningsbølge er kommet efter nytår 2010. Der ventes yderligere stigninger i raterne fra USA til Asien i den kommende tid på grund af positive økonomimeldinger fra USA.
Euroinvestor, 26/1 13.35, http://www.finansnyheder.dk/news/ShowNewsStory.aspx?StoryId=10849713

Tankskibsflåde vokser mindre end frygtet
Et stort antal aflyste og udsatte leveringer begynder, sammen med udfasning af enkeltskrogs tankskibe, at slå igennem på tankmarkedet. Det ventes at antallet af supertankere og Panamax tankskibe vil falde i år mens øvrige kategorier kun vil stige en anelse.
Maritime Danmark/Tradewinds, 26/1 16.05, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=6933

Forsvaret overvejer udfasning af skibsklasse
Forsvaret skal spare 2-300 millioner kroner, og et besparelsesforslag handler om udfasning af alle missil- og minerydningsfartøjer af Flyvefisken-klassen. Forslaget er præsenteret for søværnet i Frederikshavn hvor det i høj grad vil få konsekvenser. Halvdelen af alle skibe af klassen er positioneret i byen. Der skal også spares på helikoptertjenester.

I spareforslagene er også at forsvarets ansatte ikke længere kan få penge for særlige fridage, at sociale arrangementer reduceres - og, at man om sommeren kun får et stykke frugt i stedet for to.
Maritime Danmark/nordjyske.dk, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=6939

Esvagt har fået 10-årig kontrakt i Barentshavet
Eri Norge har underskrevet en hensigtserklæring om levering af et højteknologisk sikkerheds- og standby skib til et oliefelt i Barentshavet. Kontrakten kræver bygning af et nyt skib som skal opholde sig i området uafbrudt. Det ventes at oliefeltet vil være produktionsklart ultimo 2014.
Maritime Danmark/Esvagt, 27/1 07.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=6936

Danish Yacht i Skagen får ny ordre
Den nordjyske producent af luksusyachts har fået privat bestilling på en 38 meter lang luksusyacht med kulfiberskrog. Arbejdet forventes igangsat her i begyndelsen af 2010.
Maritime Danmark/Metall supply, 26/1 15.24, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=6932

To 13-årige drenge drev ud på drivende isflage ved Køge
Drengene blev reddet ved en kombineret indsats fra politi, falck og Søværnet. Da redningsfolkene ankom var der godt ti meter grødis mellem isflagen og iskanten ved bredden. To andre drenge nåede at springe i land før isflagen drev udefter.
 Fyens Stiftstidende/ritzau, 26/1 18.48, http://www.fyens.dk/article/1410477:Indland-Fyn--Baade-reddede-13-aarige-i-land-fra-isflage

"Villum Clausen" må ikke sejle onsdag aften
På grund af vind og bølgehøjde må "Villum Clausen" ikke sejle onsdag aften og "Povl Anker" indsættes som reservefærge på ruten Rønne-Ystad. Sideordnet indsætter DSB busser i stedet for tog mellem Ystad og København.
BHT, 26/1, http://www.bornholmstrafikken.dk/nyheder/76we.aspx?newsId=1742

Bornholms post frosset inde
Christiansøfartens Bornholmerexpress måtte opgive at trænge ind i Simrishamnn på grund af is. Det medførte at bornholmerne ikke kunne få deres rudekuverter og anden post tirsdag. Heller ikke til Ystad var det muligt for expressen at komme ind, men her lykkedes det "Villum Clausen" at komme ind senere på dagen så posten kunne hentes til bornholmerne.
Maritime Danmark/Bornholms Tidende, 27/1 08.44, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=6940

Danmark har fremsendt papirer til IMO om reduktion af CO2
Danmark arbejder for at få vedtaget bindende, globale og flagneutrale regler i IMO. De danske interesser tager udgangspunkt i to danske forslag. Det ene vedrører forslag om et energieffektivitetsdesignindeks for nye skibe, og det andet er et markedsbaseret forslag om et globalt brændstofbidrag som skal indbetales til en international fond.
I alt har Danmark fremsendt fire papirer til IMO's miljøbeskyttelseskomite.
Søfartsstyrelsen, 26/1,

Tirsdagen var LO's forklaringsdag i retssagen anlagt af Tine A. Huggenberger
LO's sekretariatschef Finn Larsen og Tine Aurvig-Huggenberger hilste ikke på hinanden, da han satte sig i vidneskranken. Han kunne ikke bekræfte tilbuddet om et engangsbeløb på 1 million kroner. Han kunne heller ikke genkende en ordveksling som den var blevet gengivet i Ekstrabladet mellem ham og den tidligere næstformand, hvori han skulle have truet hende med hvordan historien ville se ud på forsiden af Ekstrabladet. Tværtimod så var trusler, hvis der var nogen, vendt mod LO. Han kunne yderligere ikke bekræfte han havde deltaget i et møde på Borupgård som han ikke vidste hvor lå. Fra Pension Danmark havde han i 2006-2007 fået bekræftet at der udover et anciennitetskrav, gjaldt en betingelse om direkte overgang til pension før tilsagnspensionerne havde gyldighed.

En irriteret forbundsformand for 3F fortalte, at han var blevet chokeret da han hørte om pensionskravet fra Tine A. Huggenberger.
Avisen.dk, 26/1 18.06, http://avisen.dk/lo-chef-usandt-at-jeg-tilboed-hende-en-mio_121654.aspx

Pensionsstriden er tåbelig
Tidligere forbundsformand for Træ- Industri & Byg, Arne Johansen, sad selv i LO's ledelse da pensionssagen blev drøftet. Han mener ALDRIG LO burde have ladet pensionssagen komme for retten. Alle de mange jurister og kloge hoveder burde have løst sagen, for den nuværende situation er det mest tåbelige vi har haft gang i, fortsætter han.
Avisen.dk, 26/1 15.00, http://avisen.dk/eks-formand-pensionsstrid-er-taabelig_121637.aspx

Fyret fordi han tog barns første sygedag to gange på en måned
Et stort VVS-firma har fyret en lærling fordi han med 14 dages mellemrum var nødsaget til at holde barns første sygedag. VVS-firmaet med mere end 300 ansatte skriver på fyresedlen, at lærlingens kone burde have passet barnet, men konen var selv sygemeldt og kunne ikke passe de to småbørn.

Blik&Rør sagsøger nu firmaet med et erstatningskrav på 40.000 kroner. En repræsentant for firmaet udtaler at de ikke vil udtale sig af hensyn til lærlingen, men hænges de ud, så vil han få et klask igennem det fagretslige system, for han har ikke ret i sine påstande.
Avisen.dk, 26/1 06.00, http://avisen.dk/fyret-fordi-han-tog-barnets-foerste-sygedag_121195.aspx

FRA FOLKETINGETS DAGSORDEN ONSDAG
Spørgsmål til ministrene:
10) Til beskæftigelsesministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Hvad vil ministeren gøre for udsatte grupper og seniorer som f.eks. John Hansen, medlem hos Business Danmark, 58 år, som er ledig og skal vente 6 måneder på at kunne få et privat løntilskudsjob og dermed får øget risiko for langtidsarbejdsløshed?
(Spm. nr. S 906).

11) Til beskæftigelsesministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Hvilke initiativer vil ministeren tage over for de lønmodtagergrupper, som er hårdest ramt af den stigende ledighed, hvor det især er industrien og byggeriet, der tegner sig for den største stigning, og f.eks. hver anden murer er uden arbejde?
(Spm. nr. S 909).
Folketinget, 27/1, http://www.ft.dk/Aktuelt/Kalender/Folketingssalen.aspx

BALTIC DRY INDEX
3205 (-18) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 26/1, http://www.dryships.com/pages/report.asp

BANKENS - SALGSKURSER
100 USD = 541,80 DKK
100 Euro = 757,53 DKK
Danske Bank, 27/1, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx#

AKTIEKURSER - KØBSKURSER
APM A-aktie: 39.950 (-830)
APM B-aktie: 41.480 (-880)
D/S Norden: 236,50 (-3,70)
D/S Torm: 59 (-1,50)
DFDS: 386 (0)
Mols-Linien: 56 (-1)
Børsen, 27/1

(OleS)

THORA LUND

Image28533__fieldImage© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Slår et ekstra slag for skibsmekaniker-uddannelsen i høringssvar

Omlægningen af uddannelserne til sætteskipper- og skibsfører, hvo ...

-Velfortjent IMO-pris til Birgit Sølling Olsen

-Det er mere end velfortjent, at Birgit Sølling Olsen modtager IM ...
bottom banner1