Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Tor 28/1-2010

CO-SØFART KALENDER

John Ibsen - arbejder hjemme

FRA MEDIER

"Danbjørn" nu på 24-timers standby
Flere lokale bugserbåde har svært ved at klare isen og mere frost er på vej. Derfor ændrer Søværnet nu beredskabet for "Danbjørn", så isbryderen kan rykke ud med 24 timers varsel mod før 48 timers varsel. Onsdag og torsdag vil relativt mildt vejr med vestenvind få isen til at sprede sig så der kommer mere drivis i Kattegat, Øresund og bælterne. Med nye frostgrader efterfølgende kan de åbne farvande fryse til. I løbet af torsdagen vil Søværnet afgøre om yderligere varselsændringer for isbryderne er nødvendige.
SOK, 27/1 12.19, http://forsvaret.dk/SOK/Nyt%20og%20Presse/nationalt/Pages/DANBJØRNgårpå24timersvarsel.aspx

Færgedrift-Bornholm forsinket
BHT melder onsdag at færgedriften ikke er normal, men der sejles med mindre forsinkelser. Der forventes normal sejlads igen fra torsdag morgen.
BHT, 27/1, http://www.bornholmstrafikken.dk/nyheder/76we.aspx?newsId=1742

BHT har lagt detaljeret beskrivelse af uheldet 11. januar 2010 på hjemmesiden
Ulykken hvor "Villum Clausen" i hårdt vejr ramte to store bølger som stoppede færgen som var i fart med 60 km/t, betegnes som et "slamminguheld". Seks passagerer kom til skade og 15 m2 klædningsplade i stævnen blev indrykket.

Til Bornholms Tidende udtaler trafikken, at man har udvist ekstraordinær stor åbenhed ved at udarbejde og sende rapporten til Søfartsstyrelsen, uden det har været påkrævet, og ved at lægge den ud på rederiets hjemmeside (hvor den ganske vist er at finde i en afsides krog af siden). Rapporten beskriver også detaljeret hvad der skete med de seks personer.
BHT, 21/1, http://www.bornholmstrafikken.dk/siteDocs/objekter/577.pdf
BornholmsTidende, 26/1

Fejø-færge havareret
Færgen M/F "Christine" som sejler i isfyldt farvand, er taget ud af driften fordi det ene ror har sat sig fast i forbindelse med et maskinhavari. Der håbes på reparation i løbet af onsdag aften eller natten til torsdag. I mellemtiden forsøges trafikken opretholdt til Fejø med Femø-færgen.
Folketidende.dk, 27/1 17.42, http://www.folketidende.dk/fejo-faergen-i-havari

Mærsk Line tror på volumenvækst
Rederiet antager at container-volumenerne vil vokse 3-5% i år. Baggrunden angives at være stimiluspakker fra forskellige regeringer.
Business.dk/RB-Børsen, 27/1 09.13, http://www.business.dk/transport/maersk-ser-volumenvaekst-forude

Harme i England over Mærsk-nedskæringer
Selvom der er tale om relativt små nedskæringer vækker Mærsk Line for øjeblikket forbitrelse i England. Kontorerne i Southampton og London lukkes, mens der skæres 22 stillinger i Liverpool. Den nylige flytning af kontor fra London til Liverpool, blev af regionen understøttet med 200.000 pund, og Mærsk Line lovede dengang 110 stillinger, samtidig med at der blev stillet 70 stillinger på topniveau i udsigt. En ansat oplyser imidlertid at der kun arbejder 74 på det britiske hovedkontor i Liverpool, og at flytningen kun har skabt 10 nye job.
Borsen.dk, 27/1 11.03, http://borsen.dk/investor/nyhed/175231/

Mærsk-direktør forlader diskret Mærsk
57-årige Jep Brink, som i årtier har stået bag den tekniske udvikling af Mærsk Olie & Gas, som har gjort denne forretning til den mest indbringende i koncernen, forlader virksomheden "efter fælles forståelse". Senest har Jep Brink været øverst ansvarlige for udviklingen i Qatar. Ifølge topchefen for Mærsk Olie & Gas, Jakob Thomassen, ønskes et mere synligt lederskab. Jep Brink kom til Mærsk i 1979 og har ingen kommentarer til fratrædelsen.
Business.dk, 27/1 10.42, http://www.business.dk/transport/diskret-direktoer-exit-fra-maersk

Kinesisk containertrafik
Kinesiske havne håndterede i 2009 121 millioner TEU hvilket er et fald på 6%. Fragtmængderne steg derimod med 8,2%. I år forventes containertrafikken at blive på 125 millioner TEU, mens fragtmængderne kan stige med 13%.
Euroinvestor/RB-Børsen, 28/1 07.34, http://www.finansnyheder.dk/news/ShowNewsStory.aspx?StoryId=10854885

Hapag Lloyd fik break-even
Med baggrund i stigende fragtmængder og rater opnåede det tyske containerrederi break-even i 4. kvartal af 2009. Det giver forventninger om et lavere underskud for hele året 2009 end tidligere antaget. Regnskabet for 2009 forventes 15. februar.
Maritime Danmark/Euroinvestor.dk, 28/1 08.32, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=6954

Lauritzen modtager bulkcarrier fra værft i Kina
Jiangmen Nanyang Ship Engineering har leveret det første af fire handy-size bulkcarriers til Lauritzen Bulkers. Skibet sættes under Panama-flag og er på 32.500 DWT. Værftet skal levere fire tilsvarende skibe til Lauritzens sydafrikanske partner, og Lauritzen skal også stå for den kommercielle drift af disse skibe.
Maritime Danmark/shipgaz, 28/1 09.03, http://www.maritimedanmark.dk/

Strandede søfolk bekymrer Velfærdsrådet
Handelsflådens Velfærdsråd konstaterer med en vis bekymring at et stigende antal udenlandske søfarende bliver efterladt uden løn på udslidte skibe i danske havne. Rådet har nu aftalt møde med Søfartsstyrelsen 5. februar for drøftelse af eventuelle nye tiltag. I den seneste tid har Velfærdsrådet ydet praktisk støtte til tre efterladte besætningsmedlemmer på skibet "Cormorant" som ligger i Frederiksværk.
Maritime Danmark/Handelsflådens Velfærdsråd, 27/1 09.12, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=6941

Grønlandssejlerne
Ny bog af Per Herholdt Jensen om fiskeriinspektion og søredning ved Grønland siden 1932 med det danske søværn. Alle 10 inspektionskuttere og de to nye inspektionsfartøjer gennemgås. Rigt illustreret og med mange beretninger fra kuttersejlere om deres oplevelser.
320 kroner, vejledende pris 348 kr, ISBN 978-87-90924-40-9
Maritime Danmark, 27/1 16.04, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=6949

Efterlyser elever fra Svendborg Søfartsskole, januar 1975
Tidligere elever efterlyser andre tidligere elever i anledning af 35-års-dag.
frankpet@post5.tele.dk
tgunst@live.dk
Maritime Danmark, 27/1 14.21, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=6946

Rekordmange på arbejdsdeling
I løbet af 2009 var 32.315 lønmodtagere på en arbejdsfordelingsordning af en eller anden længde. Tallet stammer fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og der er tale om 10 gange så mange som i 2008. Økonom i 3F, Anita Vium, mener at ordningen tidligere var en ordning for enkelte virksomheder i krise, men i 2009 blev ordningen til en kollektiv panikløsning. Med det omfang ordningen har fået, mener Anita Vium at ordningen ganske simpelt er forældet. 3F kræver at ordningen nytænkes f.eks. således at perioderne ikke tæller i opgørelsen af supplerende dagpenge.
CO-Industri/3F, 27/1, http://www.co-industri.dk/sw48816.asp

Fire initiativer skal hjælpe fyringsvarslede
Beskæftigelsesministeren lancerer fire nye initiativer til at hjælpe virksomheder og fyringsvarslede i en tid med stigende ledighed:

* 20 millioner ekstra til varslingsindsats og uddannelse vil fremover kunne række udover opsigelsesperioden for at hjælpe ansatte med kort opsigelsesvarsel. Var også et af de forslag LO og DA havde med på fredagsmødet med ministeren.
* Jobcentre ind i samarbejde med a-kasser og virksomheder om handlingsplaner for fyringsvarslede.
* Lønmodtagere på ikke overenskomstdækkede områder kan bruge arbejdsfordelingsordninger tilsvarende de overenskomstdækkede.
Reglerne om arbejdsfordeling som skulle udløbe 4. april 2010 forlænges med yderligere et år.
Beskæftigelsesministeriet, 27/1,

Kaos omkring landets to private jobcentre
Danmarks to eneste privatiserede jobcentre har så dårlige resultater at det ene, i Køge, nu fyres af kommunen, og det andet i Gribskov afkræves 3,8 millioner i erstatning. I Køge har det hollandske firma Agnes siden 2008 været ansvarlig for jobindsatsen og her besluttede kommunen onsdag at opsige kontrakten, med henvisning til dårlige resultater for de 1700 ledige borgere som hører under jobcentret. Køge Kommune mener Agnes skal betale millioner i bod mens Agnes kræver 50 millioner i bonus.
Berlingske Tidende/ritza, 28/1 03.27, http://www.berlingske.dk/danmark/kommuner-fyrer-private-jobcentre

LO-striden om pensionstilsagnet
Den forsvundne e-mail
Vidneafhøringerne har nu stået på i flere dage og en række LO-topledere har een som alle undsagt den tidligere næstformand, Tine Aurvig-Huggenbergers, forklaringer for retten. Men en forsvunden e-mail spøger i historien. Harald Børsting har i sin vidneforklaring tidligere udtalt at han i 2003/2004 spurgte Niels Bonø fra Pension Danmark (tidligere selv ansat i LO), om betydningen af bestemmelsen, hvis man efter 20 års ansættelse ikke gik direkte på pension, og forklaret at Bonø mailede tilbage at "så sjovt var det altså heller ikke". Men den mail erindrer Niels Bonø ikke og afviser samtidig at han er ekspert på området. Hvis han skulle have svaret Børsting på spørgsmålet, så ville han være gået til andre og videresendt deres fortolkning.

Den forsundne e-mail har været genstand for en større eftersøgning, men LO-serveren på Islands Brygge har den ikke. Pension Danmark er også blevet bedt om at eftersøge den - uden held. Og Niels Bonø nægter altså at have skrevet den.
Avisen.dk, 27/1 19.10, http://avisen.dk/jagten-paa-den-forsvundne-e-mail_121725.aspx

I 90-erne fortsatte LO pensionsindbetalinger til folk der var sparet væk
To tidligere LO-sekretærer har været indkaldt som vidner for Tine Aurvig-Huggenberger. Det er Niels Jørgen Hilstrøm fra Dansk Metal og Erik Balle fra HK. Begge blev fyret fra LO i 90'erne i forbindelse med en slankekur, og som Hilstrøm forklarer, fordi LO ønskede flere kvinder i den daglige ledelse.

Ifølge Hilstrøm var der tale om ren forhandling vedrørende pensionsordningen. Han selv blev sikret 290.000 kroner i årlig pension fra den dag han fyldte 62 år. Når han ikke fik det fulde beløb på 2/3 af lønnen, skyldtes det han kun havde været ansat i 13 år. Tilbage i Dansk Metal fik han en ny pensionsordning uafhængig af LO-pensionen, og hertil 300.000 kroner i fratrædelsesgodtgørelse fra LO.

Også Erik Balle beholdt sin pension og fik en ny HK-pension oveni da han vendte tilbage hertil. Begges forklaringer skal understøtte at LO-tilsagnspensionerne fortsætter uanset om man går direkte på pension eller ej fra stilling i LO.
Avisen.dk, 27/1 15.48, http://avisen.dk/fyrede-lo-sekretaerer-beholdt-pensionen_121709.aspx

BALTIC DRY INDEX
3118 (-87) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 27/1, http://www.dryships.com/pages/report.asp

BANKENS - SALGSKURSER
100 USD = 542,29 DKK
100 Euro = 757,53 DKK
Danske Bank, 28/1, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx#

AKTIEKURSER - KØBSKURSER
APM A-aktie: 39.150 (-800)
APM B-aktie: 40.740 (-740)
D/S Norden: 234,60 (-1,90)
D/S Torm: 60 (+1)
DFDS: 383 (-3)
Mols-Linien: 56 (0)
Børsen, 28/1

 (OleS)

THORA LUND

Image28541__fieldImage© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Slår et ekstra slag for skibsmekaniker-uddannelsen i høringssvar

Omlægningen af uddannelserne til sætteskipper- og skibsfører, hvo ...

-Velfortjent IMO-pris til Birgit Sølling Olsen

-Det er mere end velfortjent, at Birgit Sølling Olsen modtager IM ...
bottom banner1