Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
Hardship-tillæg
Man 14/3.2011 09.26
Tillæg for besejling af Adenbugten og Det Indiske Ocean.

Danmarks Rederiforening har udsendt notat til medlemmerne af rederiforeningen om ændring af betingelser og vilkår for betaling af hardship-tillæg.

Det nye tillæg har virkning fra 11. marts 2011.

Nedenfor er meddelelsen fra rederiforeningen:


Ændring af området for betaling af Hardship-tillæg

Udvikling i det Indiske Ocean har med al tydelighed understreget behovet for nye initiativer for at komme piratproblemet til livs. Rederiforeningen er bevidst om, at situationen er under konstant forandring og værdsætter det arbejde, der såvel nationalt som internationalt gøres for at muliggøre en vifte af forskellige tiltag, der hver især og samlet, kan medvirke til at øge sikkerheden for skib og besætning.

I venten på, at disse initiativer gradvist udmønter sig i konkrete foranstaltninger, der kan eliminere pirattruslen, har Forhandlingsudvalget på et møde den 8. marts 2011 som en midlertidig foranstaltning besluttet at udvide området for betaling af hardship-tillæg.

Hardship-tillægget betales som kompensation for den gene og ulempe, der er forbundet med gennemsejlingen af området, og kan således ikke tages til indtægt for, at der består ret til afmønstring efter Sømandslovens § 18a.

1. Til samtlige besætningsmedlemmer (uanset nationalitet) udbetales et hardshiptillæg ved passage af Aden Bugten/Det Indiske Ocean.

2. Tillægget, der beregnes som 100 % af den sædvanlige faste hyre (faste hyreandele ekskl. pension og tillæg), betales for den tid (pro rata) skibet er i fart indenfor området afgrænset af parallellerne 10 grader syd og 25 grader nord og meridianerne 43 og 77 grader øst. Tillægget betales som minimum for 48 timer.

3. Ved opgørelsen af den tid skibet er i fart i området fradrages den tid skibet ligger i havn eller på red samt den tid, hvor skibet sejler i konvoj, i gruppetransit eller er under beskyttelse af vagter el.lign. Det enkelte rederi kan beslutte, at der for hver 30 dages periode maksimalt kan oppebæres tillæg for 7 dage.

4. Tillægget har virkning for passager gennem området, der påbegyndes efter midnat natten til den 11. marts 2011 (LMT) og erstatter det hidtidige tillæg for gennemsejling af Aden bugten (jf. medlemsbrev nr. 48 af 16. oktober 2008).

5. Tillægget tager højde for de særlige betalingsforpligtelser gældende for filippinske søfarende. Se dog det sidste afsnit vedrørende tillægsforsikring.

6. Tillægget, der er ensidigt fastsat af Forhandlingsudvalget – og ikke forhandlet med de søfarendes organisationer, udbetales indtil videre og kan bortfalde med dags varsel.

Samtidig skal vi henlede opmærksomheden på, at dækningsområdet for Krigsskadeforsikringen, udsendt ved medlemsbrev af 11. januar 2011, ligeledes omfatter den særlige risiko, der kan være forbundet med gennemsejling af Aden Bugten/Indiske Ocean.

Med venlig hilsen
DANMARKS REDERIFORENING
P.D.V.
Bertil Hohlmann© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Slår et ekstra slag for skibsmekaniker-uddannelsen i høringssvar

Omlægningen af uddannelserne til sætteskipper- og skibsfører, hvo ...

-Velfortjent IMO-pris til Birgit Sølling Olsen

-Det er mere end velfortjent, at Birgit Sølling Olsen modtager IM ...
bottom banner1