Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

ITF-møder
Lør 21/3-2009 19.25 Nye vedtagelser Danske skibe med FoC-flag
21.3-2009
ITF Godkender standard overenskomst for dansk ejede skibe under bekvemmelighedsflag

ITF = International Transport Workers Federation
FPC = Fair Practice Committee
FoC = Flag of Convenience = bekvemmelighedsflag    
IMEC = International Maritime Employers' Committee

I sidste uge afholdt ITF møde i sin Fair Practice Committee.
FPC er det organ som leder ITF’s mangeårige indsats mod bekvemmelighedsflagede skibe, og som via sine ITF-inspektører alene i 2008 har ”overtalt” ejerne af mere end 10.000 skibe til at indgå overenskomster for disse.

Danmark har to pladser i FPC. Disse indehaves af Jan Villadsen fra 3F og Ole Philipsen fra CO-Søfart. I mødet deltog desuden som observatører Henrik Berlau fra 3F og Per Gravgaard, Søfartens Ledere.

Sidste år stiftede alle danske søfartsorganisationer en særlig dansk FoC gruppe, som gav hinanden håndslag på at vi sammen vil begynde at kræve overenskomster for de skibe som ejes og administreres af danske skibsredere.

Derfor har organisationerne udarbejdet en standard overenskomst, som de fremover vil kræve at disse skibes besætninger ansættes under. Overenskomsten følger de kendte internationale standarder i IMEC.

Denne nye fælles danske FoC overenskomst blev på mødet i FPC godkendt af ITF.

Samtidig blev der opnået enighed med ITF om, at fremover vil ingen overenskomst mellem en udenlandsk fagforening og et skib, som ejes og kontrolleres af et dansk rederi, blive godkendt, uden at de danske fagforeninger via den danske FoC-gruppe er blevet konsulteret og har accepteret overenskomsten.

FoC-gruppen begynder nu arbejdet med at kortlægge, hvilke skibe der ejes af danske rederier og som sejler under FoC-flag, således at der kan rejses overenskomstkrav mod disse efterhånden som evt. nuværende overenskomster med udenlandske fagforeninger udløber. Eller hvis ingen overenskomst findes hurtigst muligt få etableret en sådan på de danske standard vilkår.

Kortlægningen skal samtidig bruges til at holde ITF-inspektørerne rundt om i verden orienteret om, hvilke danskejede skibe under FoC-flag der sejler rundt uden godkendt overenskomst og som der derfor kan aktioneres imod.  

Den danske FoC-gruppe består af:
3F, Maskinmestrenes Forening, Søfartens Ledere og CO-Søfart (Metal Søfart/Dansk Sø-Restaurations Forening).
Koordinatoren for gruppen er Henrik Berlau 3F.© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1