Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
Lovforslag
Søn 6/2-2011 16.31
Indgribende forslag om ændring af søfartslove.

Regeringsgave til skibsrederne før lukketid.
(pris 4,8 millioner)

Erhvervsministeriet har den 4. februar gennem Søfartsstyrelsen sendt forslag til ændringer af forskellige søfartslove i høring. Høringsfristen er sat til d. 16. februar, og styrelsen beklager den korte frist.

Forslagene er, så uskyldige de end kan se ud, indgribende for dansk søfarts fremtid (vil efter foreningens opfattelse betyde NIS-tilstande i danske skibe, og afvikling af alle tilbageværende danske søfarende i DIS på sigt).

Vi skal undlade i denne forbindelse at kommentere på indholdet detaljeret, og blot referere hovedpunkterne i forslaget. CO-Søfart vil selvfølgelig fremsende høringssvar som umiddelbart efter vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Alle høringsvar vil blive offentligt tilgængelige på ministeriernes fælles høringsportal på netadressen:
www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Soeg.aspx

Der er fem hovedelementer i lovforslaget og de må antages at hænge sammen som en "handels-enhed" (bortset fra det femte forslag som er mere EU-teknisk i relation til terrorlovgivning).

NATIONALITETSKRAVET TIL DANSKE SKIBSFØRERE I DANSKE SKIBE OPHÆVES
(hidtil har der været givet dispensationer til ca. 10% af skibene i DIS).

UDENRIGSFRADRAGET HÆVES FRA 56.900 kr. til 105.000 kr.
(Vil betyde en nettogevinst på 16.000 kr. årligt for danske søfarende i skibe på fremmed flag og som har ret til fradraget hele året - der er formuleringer i forslaget om "ved arbejde uden for EU/EØS om bord på danske eller udenlandske skibe", som vi ikke umiddelbart forstår).

DER ETABLERES SOCIAL PULJE PÅ 1,8 MILLIONER KRONER ÅRLIGT TIL EFTERLADTE SØFARENDE I DANSKE HAVNE
(fra danske eller udenlandske skibe - pengene skal anvendes til hjemrejser og sociale fornødenheder, men ikke erstatte lønkrav som henhører under LG).

STATENS BIDRAG TIL HANDELSFLÅDENS VELFÆRDSRÅD OG SØFARTENS ARBEJDSMILJØRÅD OVERTAGES AF REDERIERNE
(pt et provenue på 4,8 millioner kroner årligt)

Hele høringsskrivelsen med ministeriets og styrelsens bemærkninger til lovforslaget kan hentes her:
Forslag til lovændringer

CO-Søfart© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1