Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Metallere eller Sømænd i DFDS
13/3-2007 23:10 Dom afsagt.
Sagen som blev procederet i Arbejdsretten den 28. november 2006 er nu endelig efter lang tids utålmodig ventetid afsluttet. Oprindeligt var domsafsigelse lovet og forventet 18. januar.
 
Sagen var anlagt af LO for 3F mod Danmarks Rederiforening på egne vegne og for DFDS A/S, ved klageskrift af 7. februar 2006. Tilsyneladende er det en uheldigt formuleret mail fra en ikke ledende medarbejder i DFDS til en konkret skib, som sætter gang i sagen. I mailen udtrykkes det at "vi vil kun eller helst have skibsassistenter fra Metal....".
 
Sagen anlægges med påstand om at DFDS har handlet overenskomststridtgt ved i forbindelse med besættelse af skibsassistentstillinger at fravælge medlemmer af Sømændenes Forbund på grund af deres organisatoriske tilhørsforhold, og ved at tilbyde samme medlemmer stillinger på Metal Søfarts overenskomst. Herudover indklagedes Danmarks Rederiforening for medansvar ved ikke at have givet DFDS pålæg i spørgsmålet efter sagens anlæggelse og afholdelse af et fællesmøde.
 
DOMMEN
 
DFDS idømmes en bod på 500.000 kr. for overenskomstkrænkelser herunder under hensyn til grovheden i den faktuelle adfærd. Danmarks Rederiforening frikendes for medansvar.
 
Dommens præmisser:
 
1)
Mailen er, som DFDS også har erkendt, en organisationsfjendtlig handling, som må antages at have påvirket rederiets daglige mandskabsdisponering.
 
2)
DFDS besluttede ved anskaffelsen af "Tor Suecia" i 2004, kun at anvende Metal Søfarts overenskomst for det arbejde som er dækket af såvel Metal Søfart som Sømandsforbundet. Det er erkendt at DFDS også derved har begået overenskomstbrud.
 
3)
DFDS har tilbudt medlemmer af Sømandsforbundet ansættelse på Metal Søfarts overenskomst. Der er uenighed om hvorvidt dette er overenskomststridigt, når der efter DFDS's mening er fornøden driftsmæssig begrundelse herfor.
 
4)
I tilfælde af parallelle overenskomster for samme arbejde, følger det af Arbejdsrettens praksis, at ansættelse af et forbunds medlemmer under en anden overenskomst, er berettiget hvis ansættelsesforholdet kun kan etableres efter den anden overenskomst. Der er imidlertid i det konkrete tilfælde ingen sådan forskel som kan begrunde at ansættelse kun kan ske på den ene eller den anden overenskomst. Uden sådanne forskelle gælder, at Sømandsforbundets overenskomst er "til hinder for, at rederiet kan indgå hyrekontrakt med Sømandsforbundets medlemmer i henhold til overenskomsten med Metal Søfart om arbejde, der er omfattet af begge overenskomster" (ref. dom fra 1990 - A90.033).
 
5)
DFDS har således også begået brud på overenskomsten ved at tilbyde medlemmer af Sømandsforbundet ansættelse under Metal-overenskomsten uanset de påberåbte driftsmæssige hensyn.
 
6)
Rederiforeningen frikendes for medansvar fordi den kun kan have haft marginal indvirkning på de af DFDS begåede overenskomstbrud.
 © Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1