Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Ankenævn: 3 befarne på 'Hammershus' og ikke kun 2

CO-Søfart - 01. november 2019

Besætningen på 'Hammershus' skal efter afgørelse i Ankenævnet for Søfartsforhold bestå af 3 befarne skibsassistenter og 1 ubefaren. CO-Søfart og 3F Sømændene får dermed medhold i anke over oprindelige besætningsfastsættelse. Foto: PR-foto Bornholmslinjen

Ankenævnet for Søfartsforhold: 3 befarne på 'Hammershus' og ikke kun 2

Forsvarlig bemanding på Bornholmslinjens færge 'Hammershus' skal bestå af 3 befarne skibsassistenter og 1 ubefaren. Det erkendte og accepterede rederiet og det blev fastslået af Ankenævnet for Søfartsforhold i en ny besætningsfastsættelse, der dermed imødekommer CO-Søfarts og 3F Sømændenes anke over den oprindelige bemandingsfastsættelse, der lød på 2 befarne og 1 ubefaren.

Af Hanne Hansen

CO-Søfart og 3F Sømændene får medhold i Ankenævnet for Søfartsforhold i den indgivne anke over besætningsfastsættelsen på færgen 'Hammershus', der i september sidste år blev indsat i besejlingen af Bornholm med Molslinjens overtagelse af færgedriften.
Den oprindelige besætningsfastsættelse fra Søfartsstyrelsen på baggrund af rederiets oplysninger lød på 2 befarne skibsassistenter og 1 ubefaren.

 

Anke underbygget

Anken fra CO-Søfart/Metal Maritime blev indgivet 4. september sidste år. Enslydende anke blev samtidig indgivet af 3F Sømændene.
Efter ankens indgivelse indsamlede CO-Søfart/Metal Maritime yderligere materiale, der underbyggede anken og konklusionen om, at 'Hammershus' med den oprindelige besætningsfastsættelse var underbemandet.
Rederiets oprindelige argumentation for kun at have 2 befarne og 1 ubefaren var bla. med henvisning til, at der i Køge og Rønne er automatfortøjning, at den daglige arbejdstid var planlagt til 12 timer i døgnet for skibsassistenter og at maskinpersonalet brandrunderede om natten.
Da skibet var kommet i drift, var det imidlertid klart, at automatfortøjningen ikke benyttes/ikke virker, at brandrunderingerne udelukkende udføres af skibsassistenterne døgnet rundt og at hviletiderne blev overskredet pga. forsinkelser - for blot at nævne nogle af de punkter, som CO-Søfart/Metal Maritime underbyggede anken med.

 

Lang sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden i Ankenævnet for Søfartsforhold har været umådeligt lang. Anken blev som nævnt indgivet først i september sidste år og blev endeligt afgjort på et møde i nævnet i onsdags. Knap 14 måneder efter.
Så det, der oprindeligt var en anke over en forhåndsfastsættelse af bemandingen afsluttede med en kendelse, der vedrører et skib, der nu har sejlet i godt et år.
Som tidligere omtalt i Fagbladet CO-Søfart, opmandede rederiet i sensommeren sidste år med yderligere én befaren - ud over de 2, som kravet den gang lød på.

 

Sagsbehandlingstider på vej ned

Ankenævnet for Søfartsforhold, der hører under Nævnenes Hus i Viborg, har siden sensommeren sidste år været præget at uacceptable lange sagsbehandlingstider, hvilket CO-Søfart har kritiseret i skarpe vendninger.
Nævnenes Hus anerkendte umiddelbart før sommerferien problemerne og tilførte området ekstra ressourcer, for at komme til bunds i bunken af ventende sager. Det er dette arbejde, der nu langt om længe giver resultater, så sager, der er dateret tilbage fra både forår og sommer sidste år når frem til afgørelser i nævnet.