Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Forberedelse til OK23 i gang på seminar

44 tillidsrepræsentanter fra Metal Maritime var i sidste uge saml ...

Fagbladet CO-Søfart nr. 3 er udkommet

Bladet kan nu læses online her på hjemmesiden. Den trykte version ...

Cadeler indflager – 160 søfarende nu på danske overenskomster

CO-Søfart - 30. november 2021

Dannebrog sat i toppen af en kran på kajen i Esbjerg i går markerede Cadelers fejring af indflagning i DIS. 'Wind Orca' lå i havnen, mens 'Wind Osprey' skiftede til dansk flag i engelsk havn. Foto: CO-Søfart

Cadeler indflager – 160 søfarende nu på danske overenskomster

Rederiet Cadeler skiftede i går flagene på de to installationsskibe, ’Wind Orca’ og ’Wind Osprey’ fra cypriotisk flag til Dannebrog. Med indflagningen i DIS kommer 160 søfarende tilknyttet de to skibe på danske ansættelsesvilkår og overenskomster indgået med Maskinmestrenes Forening og Metal Maritime.

Af Hanne Hansen

Klapsalverne på havnen i Esbjerg fulgte Dannebrogs tur til tops på ’Wind Orca’ i går, da Cadeler ved en inviteret ceremoni markerede flagskiftet på rederiets to installationsskibe. På ’Wind Osprey’, der ligger i havn i England for klargøring til job, var det alene besætningen om bord, der forsamledes om begivenheden ved flagspillet agter.

I Esbjerg måtte gæsterne dog tage til takke med at betragte det blafrende Dannebrog på 135 meters afstand. Cadeler havde i sidste øjeblik måttet ændre store dele af arrangementet, da besætningsmedlemmer var omfattet af Corona-isolationen, der fulgte i kølvandet på et KLM-flys landing i Billund onsdag i sidste uge med mistanke om risiko for den smitsomme virusvariant fra Sydafrika. Dermed var der ingen adgang om bord.

Begrænsningen af arrangementet for de indbudte gæster gav dog ikke skår i den åbenlyse glæde over flagskiftet, som prægede talerne fra såvel rederi, Søfartsstyrelsen, Esbjerg Kommune og Danske Rederier.

 

Adresser i København og Vejle

Cadelers adm. direktør Mikkel Gleerup bød velkommen, og opsummerede i sin tale Cadelers historie, der har udspring i den danske startup Swire Blue Ocean i 2008.

I dag er Cadeler børsnoteret i Norge med adresser i både København og Vejle.

København er også ’Wind Orca’s nye hjemmehavn, mens ’Wind Osprey’ efter flagskiftet har Esbjerg som hjemmehavn. Med Mikkel Gleerups ord, er Esbjerg havnen, som rederiet betragter som ”hjemme” med havnens omfattende aktiviteter og muligheder for vind offshore-erhvervet.

”Esbjerg er vores tankemæssige hjem,” konkluderede han.

 

Forbilledligt samarbejde med fagforeninger og Søfartsstyrelsen

At flagskiftet gør en forskel for Cadeler, satte Mikkel Gleerup præcise ord på:

”Jo, det gør en forskel. Dansk flag borger for kvalitet, styring og kontrol og en procesorientering, som er svær for andre at hamle op med,” påpegede han og understregede, at det for Cadeler var et stort og vigtigt skridt i den internationale konkurrence at være en del af den danske, konkurrencedygtige ”Blå sektor”.

”Indflagningen har været en fornøjelse. Vi har oplevet et forbilledligt og konstruktivt samarbejde med både fagforeninger og Søfartsstyrelsen i hele processen,” understregede han.

Fra Søfartsstyrelsen fulgte direktør Andreas Nordseth op på Mikkel Gleerups udlægning af samarbejdet:

”Samarbejdet med Cadeler er et godt eksempel på, hvordan myndighed og erhverv kan arbejde sammen for at finde de løsninger, der skal til,” bekræftede Andreas Nordseth, og tilføjede, at indflagningen af installationsskibe som ’Wind Orca’ og ’Wind Osprey’ alene er mulig på grund af udvidelsen af DIS-ordningen til at omfatte offshore-skibe fra 2019.

En lovændring, som Danske Rederier, Maskinmestrenes Forening og Dansk Metal/CO-Søfart fik gennemført sammen.

 

Stolthed i Esbjerg

Fra Esbjerg Kommune lykønskede borgmester Jesper Frost rederiet med nu at kunne repræsentere de danske, rød-hvide farver. Han lagde heller ikke skjul på sin glæde over, at Esbjerg er i front, når det gælder vind offshore branchen.

”60 procent af alle havvindmøller i Europa er udskibet her fra Esbjerg. Og Dannebrog er for os også symbol på dansk stolthed,” sagde Jesper Frost.

Fra Danske Rederier lykønskede direktør Anne Trolle også Cadeler med flagskiftet og bød rederiet velkommen som fuldgyldigt medlem i organisationen.

”Vi er jo ekstra glade i Danske Rederier, når vi nu ser det danske flag gå til tops. Indflagningen af to store installationsskibe er et flot resultat af det arbejde, som vi i Danske Rederier satte i gang for nu nogle år siden,” bemærkede Anne Trolle.

 

Ros for forhandlinger om overenskomster

Fra Metal Maritime/CO-Søfart er der også stor ros til Cadeler for det overenskomstforløb, der nu er mundet ud i overenskomster for alle kategorier af ansatte om bord – uanset nationalitet.

”Samarbejdet med Cadeler kan ikke roses nok,” siger formand for Metal Maritime/CO-Søfart Ole Philipsen og fortsætter:

”I løbet af ganske få uger er det lykkedes at nå frem til tilfredsstillende resultater, der på den ene side tager højde for rederiets og skibenes specielle forhold og på den anden side tilgodeser alle beskæftigede om bord. Samtidig har Cadeler omkring implementeringen af overenskomsterne stået for at arrangere informationsmøder om bord, hvor vi sammen med rederiet har præsenteret aftalerne og alle berørte har haft mulighed for at stille spørgsmål. Forløbet tegner rigtig godt for det kommende samarbejde.”

 

To særoverenskomster

Resultatet af overenskomstforløbet er to særoverenskomster – én for officerer og én for menige.

Officersoverenskomsten er forhandlet med Cadeler i tæt samarbejde med Maskinmestrenes Forening, der varetager organiseringen af maskinmestrene.
For de meniges vedkommende gælder én overenskomst uanset departement og den dækker således både catering samt dæk & maskine.

I Cadeler omfatter besætningerne pt. 160 søfarende, der er fordelt på 17 nationaliteter.
Og modsat de øvrige DIS-overenskomster med Danske Rederier er alle nationaliteter om bord omfattet af de nye, danske overenskomster.

Flåden forøges i 2024 og 2025 med yderligere to installationsfartøjer og dermed yderligere udvidelse af antallet af søfarende, ansat i rederiet.
De to nuværende skibe er undervejs med opgradering af bl.a. kranerne, hvor stadigt større havvindmøller kræver både større og kraftigere materiel om bord.

 

Behov for nye hovedoverenskomster målrettet vind offshore

”Forhandlingerne om særoverenskomsterne i Cadeler har påvist, at der er behov for en ny hovedoverenskomst i regi af Danske Rederier. En hovedoverenskomst som er målrettet netop installationsskibe i vind offshore. Det arbejde er nu sat i gang i samarbejde med Maskinmestrenes Forening,” siger Ole Philipsen.

”Den grønne omstilling vil, set med vores øjne betyde, at vind offshore de kommende år bliver et markant område med enestående muligheder for danske søfarende. Og Danmark står lige nu med alle muligheder på hånden. Vi har derfor også presset på for at få et projekt i stand med de ansvarlige myndigheder om at udvikle fælles branchestandarter, uddannelseskrav, ækvivalering af uddannelseskrav i forhold mellem f.eks. STCW og OPITO,” siger Ole Philipsen og tilføjer:

”Cadelers indflagning og skifte til danske ansættelsesvilkår for alle om bord på skibene markerer begyndelsen til en ny, stærk udvikling, der vil komme hele Det Blå Danmark til gode – og især beskæftigelsesmulighederne for danske søfarende.”

 

Jyde-Tapas

På kajen i Esbjerg afsluttedes flagskifte-ceremonien med den danske specialitet – traktement fra den lokale slagters mobile pølsevogn. Eller som Cadelers adm. direktør Mikkel Gleerup præsenterede traktementet: Jyde-Tapas.

 

SE OVERENSKOMSTERNE:

Cadeler-overenskomsterne kan ses på overenskomstsektionen her på hjemmesiden.
De findes under menupunkterne:
”Officerer”, ”Catering” og ”Dæk & Maskine” – Gå til overenskomstsektionen her…

 

02 Cadeler 1200pxlres

"Dansk flag gør en forskel," slog adm. direktør Mikkel Gleerup fast i sin tale.

03 Cadeler 1200pxlres

Flagskiftet måtte på grund af Corona-nedlukning om bord på 'Wind Orca' følges på 135 meters afstand på havnen i Esbjerg.

04 Cadeler 1200pxlres

Traktementet i form af "Jyde-Tapas" blev leveret af den lokale slagters mobile pølsevogn.

05 Cadeler 1200pxlres

Rød-hvide farver i selskab med Cadelers logo i liflig kombination på toppen af arrangementets traktement målrettet den søde tand.