Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

CO-Søfart om skatteforslag: -En gang juks

CO-Søfart - 21. august 2019

Skatteministeriets lovforslag åbner en ladeport for udflagning fra DIS til andet EU/EØS-flag. Sådan lyder et af mange punkter, som CO-Søfart påpeger i sit høringssvar. Foto: Marco Verch / Flickr creativecommons.org/licenses

CO-Søfart om skatteforslag: -En gang juks

Skatteministeriets lovforslag om ændring af sømandsbeskatningen er blevet til uden inddragelse af erhvervets parter. Det bærer det i høj grad også præg af. CO-Søfart har indsendt et stærkt kritisk høringssvar med en klar opfordring: "Træk forslaget tilbage og tag en dialog med erhvervets relevante parter for at sikre en erhvervspolitisk fornuftig løsning."

Af Hanne Hansen

-Kort sagt er Skatteministeriets forslag en gang juks med kritisable konsekvenser for både søfarende og erhvervet, opsummerer Ole Philipsen, formand for CO-Søfart og tilføjer:
-Vi er forundrede over, at Skatteministeriet kan fremsætte et sådant ændringsforslag uden inddragelse af de parter i erhvervet, som har været med til at sikre DIS' succes.

Tilretning af DIS-skatteordningen er ét af flere krav fra EU i forbindelse med Europa-Kommissionens godkendelse af DIS-Offshore i februar. Herefter har Skatteministeriet udarbejdet lovforslaget.

-Vi anerkender, at EU stiller krav om, at danske søfarende på skibe under EU/EØS-flag skal have samme mulighed for en skattefri løn, som danske søfarende har på DIS-flagede skibe, altså en nettoløn. Det bakker vi op om. Men måden, Skatteministeriet foreslår det løst på, er både indviklet og uhåndterbar i virkeligheden. Det værste er dog, at forslaget trækker bundproppen på de 30-årige fælles forståelser, der har medført ekspansion af DIS, siger Ole Philipsen.

Åbner dør på vid gab for udflagning

For den danske søfarende, der vil gøre brug af muligheden for at få nettoløn på et EU/EØS-flaget skib, foreslår Skatteministeriet en fremgangsmåde, der er så bureaukratisk og administrativ tung, at det vil være et absolut fåtal, det vil komme til gode.

På den anden side åbner lovforslaget ifølge CO-Søfarts høringssvar døren på vid gab for, at både danske og udenlandske rederier kan spekulere i at flytte sine skibe under f.eks. Cypern-flag, beholde sine danske søfarende på nettoløn - og samtidig reducere sine omkostninger med op til 20 pct. ved ikke at skulle efterleve dansk lov med betaling af socialsikring, feriepenge, arbejdsskadeforsikring, sygedagpenge, bidrag til udligningsordningen, bidrag til Lønmodtagernes Garantifond og til barselsfond m.m., som under DIS.

-Det er ret bekymrende, at Skatteministeriet ikke selv er opmærksom på, at forslaget vil betyde enden på skibsfart under dansk flag. Ministeriet vurderer ifølge bemærkningerne, at forslaget kun vil skabe begrænset konkurrence for DIS fra andre EU/EØS-registre. Den vurdering er vi lodret uenige i. Det bliver tvært imod attraktivt for danske rederier at udflage fra DIS til et andet EU/EØS-register, hvis det forslag vedtages, påpeger Ole Philipsen.

Så svært som muligt at bruge nettolønsprincippet

Som det fremgår af CO-Søfarts høringssvar, er Ole Philipsen ikke i tvivl om, hvad der har været i fokus i Skatteministeriet ved forslagets tilblivelse.

-Det fremgår tydeligt, at Skatteministeriet ønsker at gøre det så svært som muligt for danske søfarende at gøre brug af nettolønsprincippet ved hyre på et EU/EØS-flaget skib. Desværre har ministeriet så vendt det blinde øje til konsekvenserne, som forslaget vil få for DIS og Det Blå Danmark, siger han og tilføjer:

-I stedet for at ændre DIS-lovens nettolønsbestemmelser bør Skatteministeriet opfylde EU's krav ved at løse det direkte ved den søfarendes personskat - altså en ændring af personskattelovgivningen.

 

Opfordring: Træk forslaget tilbage

Problemstillingerne i Skatteministeriets forslag stopper dog ikke her. Der er tvivl om f.eks. definitioner, bemyndigelser og skattepligt under andre flag. Og i forhold til Færge-DIS vil et foreslået krav til søfarende om statsborgerskab i et EU/EØS-land have alvorlige konsekvenser for såvel ansatte som rederier.

”Vi håber, at Skatteministeriet vil genoverveje sit lovforslag og trække den del af lovforslaget, som omhandler udvidelsen af DIS-ordningen til danske søfarende på andre EU/EØS skibe, tilbage, for at tage en dialog med de relevante parter i erhvervet og sikre en erhvervspolitisk fornuftig løsning,” lyder den afsluttende opfordring i høringssvaret.

 

Læs CO-Søfarts høringssvar

Høringssvaret, der er på 6 sider i alt, er indsendt til Skatteministeriet.

Læs hele høringssvaret her...

 

Læs hele lovforslaget

Lovforslaget, der også rummer ændringer i tonnageskatteloven, refusionsordninger for sandsugere og udvidelse af sømandsfradraget til også at omfatte forsknings- og havundersøgelsesskibe kan læses i fuld udstrækning på Høringsportalen Klik her…