Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Fagbladet CO-Søfart nr. 3 er udkommet

Bladet kan nu læses online her på hjemmesiden. Den trykte version ...

OK-status: Nye aftaler indgået og flere møder aftalt

DFDS og Metal Maritime er nu nået til enighed om fornyelse af sær ...

CO-Søfart udvider med endnu en faglig konsulent

CO-Søfart - 18. august 2021

Per Gravgaard Hansen tiltræder 1. oktober som faglig konsulent i en nyoprettet stilling hos CO-Søfart og Metal Maritime.

CO-Søfart udvider med endnu en faglig konsulent

Udvidelse af aktiviteterne i CO-Søfart samt fortsat medlemstilgang af især navigatører i Metal Maritime er blandt årsagerne til udvidelse af medarbejderstaben.

Af Hanne Hansen

Per Gravgaard Hansen tiltræder en nyoprettet stilling som faglig konsulent i CO-Søfart 1. oktober. Hans primære arbejdsområde bliver i regi af CO-Søfart og FOA Søfarts medlemmer på de kommunalt drevne færgeforbindelser. Foruden vil navigatør-området i Metal Maritime også blive en del af Per Gravgaards opgaver i tæt parløb med bl.a. faglig konsulent Caspar Mose, der hidtil har varetaget området. Videre bliver Per Gravgaard også CO-Søfarts repræsentant i de europæiske og nordiske samarbejder i hhv. ETF og NTF.

Husets nye medarbejder medbringer omfattende erfaring fra såvel det faglige arbejde som det maritime erhverv. Han stod overfor at runde 30-års jubilæet som faglig sekretær i Lederne Søfart (fhv. Navigatørforeningen og Dansk Styrmandsforening), da han i forsommeren blev opsagt.

"Jeg glæder mig meget, og jeg ser især frem til at blive en del af en organisation, der har indflydelse og at være med der, hvor beslutningerne bliver truffet," siger Per Gravgaard.

Han har gennem årene som faglig sekretær forhandlet overenskomster på alle områder i den maritime sektor, nærfart, langfart, færgefart, offshore, kommune og stat. Videre har han forestået ansættelsesretlig sagsbehandling for medlemmerne i forhold til overenskomster, funktionærloven, sømandsloven og ferieloven mm. Indtil opsigelsen i Lederne Søfart, var han også tilknyttet juridisk afdeling for ansættelsesret i Ledernes Hovedorganisation, som Lederne Søfart med virkning fra oktober 2018 indgik administrationsaftale med.*
(Opdateret: ovenstående sætning er ændret kl. 17.45, 18. august efter henvendelse fra Lederne Søfart - se noten nederst på siden.)

Omfattende erfaring og stort netværk

”Per medbringer en omfattende erfaring og har hele historikken, der jo danner baggrund for mange aftalers indhold, siger Ole Philipsen, formand for CO-Søfart og Metal Maritime, og fortsætter:

”Førhen havde vi jo fælles overenskomster mellem den gamle Dansk Sø-Restaurations Forening og Navigatørforeningen. Historien bag er en viden, der er helt afgørende, når overenskomster og aftaler fornyes.”

”Per er samtidig et kendt ansigt i erhvervet, han har netværk i det politiske gennem sit politiske arbejde og internationalt er han jo velbevandret i både nordisk og europæisk samarbejde. Vi ser frem til, at såvel hans erfaring som kompetencer kommer medlemmerne til gode,” siger Ole Philipsen. 

CO-Søfart og Metal Maritime flytter her med udgangen af august fra Rødovre til nyindrettede lokaler i Dansk Metals forbundshus på Molestien i København. Per Gravgaard kan derfor se frem til, at flytterodet forhåbentligt er overstået, når han tiltræder 1. oktober.

 

* NOTE - om opdatering af artiklen

Artiklen er opdateret kl. 17.45, 18. august efter henvendelse fra Lederne Søfart, der i en mail tidligere på dagen bad os ændre artiklens oprindelige vending som lød: ” … Ledernes Hovedorganisation, som Lederne Søfart fusionerede ind i, i oktober 2018"

Lederne Søfart præciserer i mailen til os, at Lederne Søfart ikke fusionerede med Ledernes Hovedorganisation, men har en administrationsaftale med Ledernes Hovedorganisation og derfor bedes vi rette artiklen. 

Forklaringen på, at vi i artiklens første version har brugt vendingen “fusionerede ind i” er at såvel Ledernes Hovedorganisation som Lederne Søfart selv har brugt netop ordet fusion samt synonymerne “sammenlægning” og “sammenslutning” om samarbejdet mellem de to organisationer: 

I Ledernes årsberetning fra 2020 henvises tre steder til effekten af ”fusionerne med henholdsvis Lederne Søfart og Lederforeningen TDC” – ordret citat.

I Ledernes årsberetning for 2018 bruges ordet “sammenlægning” om Søfartens Lederes indtræden i Ledernes Hovedorganisation.

I Søfartens Lederes eget blad nr. 1, 2018, på siderne om Søfartens Lederes indtræden i Lederne bruges ordene:

”fusion”/”fusionspartner” 3 gange.

”sammenlægning” 54 gange

et logo med ordet “sammenlægning” bruges på temasiderne 6 gange

“sammenslutning” 11 gange (vendingen bruges bl.a. ved forklaring af de foreslåede vedtægtsændringer til generalforsamlingen samt på slippen, hvor medlemmerne kan give fuldmagt til stemmeafgivelse.)

På Lederne Søfarts facebookside, skriver Lederne Søfart ved et billedopslag fra 28. juni, 2018 således i første linje: ”Søfartens Ledere og Lederne underskrev onsdag aftalen om den kommende sammenlægning.”