Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Fagbladet CO-Søfart nr. 4 er udkommet

Bladet kan nu læses online her på hjemmesiden. Den trykte version ...

Udflugt: Roskilde - vikinger og frokostsejlads

Vi prøver igen og håber, at 3. gang er lykkens gang, så vi endeli ...

DIS-løn: Bidrag til gruppelivs- og sundhedsforsikring er fritaget for skat

CO-Søfart - 09. oktober 2020

Du skal selv tage kontakt til SKAT for at få genoptaget din skattefastsættelse for 2017-2019, hvis du er omfattet af muligheden for at få penge tilbage.

DIS-løn: Bidrag til gruppelivs- og sundhedsforsikring er fritaget for skat

SKAT har ændret holdning og betragter nu arbejdsgiverbetalte bidrag til gruppelivs- og sundhedsforsikringer som værende skattefritaget. DIS-søfarende kan få genoptaget årsopgørelsen fire år tilbage ved direkte henvendelse til SKAT.

Af Caspar Mose, faglig konsulent Metal Maritime & CO-Søfart

Artiklen opdateret 20. oktober med link til detaljet "Sådan gør du", som Udligningskontoret har lagt ud på deres hjemmeside. Se opdatering med rødt i teksten.

Skattestyrelsen har ændret holdning til beskatning af bidrag/præmier til de gruppelivs- og sundhedsforsikringer, der er en del af nogle pensionsordninger. 

Den nye fortolkning, det skattestyrelsen kalder et styresignal, er at bidrag/præmier til gruppelivs- og sundhedsforsikringer er en personlig rettighed og nu en del af DIS-indkomsten. Med andre ord er disse indbetalinger fra arbejdsgiver fritaget for skat.

Søfarende på DIS med en pensionsordning, hvor der indgår en sundheds- og gruppelivsforsikring, kan derfor få genoptaget deres årsopgørelser tilbage fra 2017, 2018 og 2019.

Beløbet, en søfarende på DIS kan få tilbage i kompensation eller betale mindre i skat, varierer afhængig af hvilken pensionsordning, man har, og ens øvrige indtægter.
Udligningskontoret har på deres hjemmeside sat to eksempler op, og her er forskellen for den søfarende efter skat fra 650 kr. til 750 kr. for et år.

Du skal selv bede om genoptagelse af årsopgørelse

SKAT har allerede fra PFA fået de oplysninger, der er nødvendige for ny beregning af årsopgørelserne.
Genoptagelsen af årsopgørelse sker dog ikke af sig selv. Er du omfattet, skal du selv bede SKAT om at få genoptaget behandlingen af årsopgørelserne. Her gælder en generel frist på fire år. For indkomståret 2017 er sidste frist for genoptagelse 30. april 2021.

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen skal indgives til SKAT via Tastselv eller skriftlig henvendelse pr. brev. Når man beder om genoptagelse af årsopgørelserne, skal man angive en begrundelse. Som begrundelse er en henvisning til det nye styresignal tilstrækkelig (Sagsnummer 20-0310317). (https://skat.dk/skat.aspx?oid=2297305).

Vi anbefaler, at man læser mere om dette på Udligningskontorets hjemmeside, her er der en kort beskrivelse af fremgangsmåde og de nævnte regneeksempler. https://udligningskontoret.dk/2020/09/styresignal-11-9-2020.

Opdatering 20. oktober 2020
Udligningskontoret har i dag publiceret en detaljeret vejledning i, hvordan du retter din årsopgørelse via Tastselv hos SKAT.
Se vejledningen (pdf) her hos Udligningskontoret: https://udligningskontoret.dk/wp-content/uploads/2020/10/Genoptagelse-af-aarsopgoerelse.pdf

Kompensationen kommer fra Udligningskontoret

Når årsopgørelserne er ændret, vil oplysninger tilgå Udligningskontoret og Udligningskontoret vil sørge for, at man bliver kompenseret, hvis man er registret hos Udligningskontoret. Kompensation for 2019 kommer 1. marts 2021 og for 2017 og 2018 kommer de 1. november 2021.

SKAT har oplyst, at der er afsat ressourcer til manuel håndtering af henvendelserne, som vedrører netop denne tilretning.

 


Du er omfattet hvis du:


• Er eller har været på DIS-løn i 2017 eller senere

• og har en arbejdsgiverbetalt pensionsordning med præmiebetalinger til gruppelivs- / sundhedsforsikring


Sådan søger du penge tilbagebetalt:


• Læs info på Udligningskontorets hjemmeside her https://udligningskontoret.dk/2020/09/styresignal-11-9-2020/

(Opdateret 20. oktober) Brug evt. Udligningskontorets detaljerede vejledning om, hvordan du retter din årsopgørelse hos SKAT - se vejledningen her....

• Kontakt SKAT via Tastselv, og anmod om genoptagelse af årsopgørelse.
  Angiv som årsag: Nyt styresignal sagsnummer 20-0310317 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2297305

• Afvent SKATs sagsbehandling og at SKAT videresender information til Udligningskontoret, som herefter udbetaler kompensation.