Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Søfartslægen skal vurdere øjebliksbilledet af den søfarende

Søfartslægen kan ikke bare ”snuse rundt” i dine helbredsoplysning ...

Links til ledige maritime stillinger uge 27

Hermed samlingen af links til maritime job-opslag, som vi har kun ...

Enhedslisten: -Regeringen åben overfor at flytte kontrolopgave til Søfartsstyrelsen

CO-Søfart - 04. december 2019

Henning Hyllested, Enhedslisten, er optimistisk efter tilsagn fra regeringen om at drøfte flytning af kontrolopgave til Søfartsstyrelsen.

Enhedslisten: -Regeringen åben overfor at flytte kontrolopgave til Søfartsstyrelsen

Et tilsagn fra regeringen om i det nye år at drøfte problemstillingen med mangelfuld kontrol af udenlandske søfarendes arbejdstilladelser, er ifølge Henning Hyllested, Enhedslisten, det bedst mulige resultat nu og her.

Af Hanne Hansen

Finanslovsforhandlingerne førte ikke umiddelbart til en strammere kontrol af illegal arbejdskraft på danske skibe, sådan som Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, opfordrede til først i oktober. Hans forslag er at flytte opgaven fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Udlændige- og Integrationsministeriet til Søfartsstyrelsen under Erhvervsministeriet.

 

Administrativ udfordring

-Jeg troede det ville være et lille problem at flytte en opgave fra ét ministerium til et andet. Men det viser sig, at det ikke er helt så lige til, så derfor faldt det ikke på plads i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, forklarer Henning Hyllested, og fortsætter:
-Men det positive er, at udfordringen først og fremmest er administrativ. Politisk er regeringen positivt indstillet og enig i, at kontrollen skal strammes op.

CO-Søfart/Metal Maritime har tidligere kritiseret myndighedernes manglende kontrol, og bakker forslaget fra Enhedslisten op.

 

Henning Hyllested: -Søfartsstyrelsen har kompetencerne

-Kontrollen af udenlandske søfarendes arbejdstilladelser bør ligge i Søfartsstyrelsen, som har kompetencen og den baggrundsviden, der er nødvendig, påpeger Henning Hyllested og tilføjer:
-Det er ærgerligt, vi ikke nåede over målstregen med en beslutning under finanslovsforhandlingerne, men jeg er tilfreds med, at vi nu har et tilsagn fra regeringen om at drøfte forslaget.

 

Beklager manglende ekstrabevilling til skoleskibene

Eneste maritime islæt i Finanslovsaftalen fra mandag aften er en bevilling på 3,1 mio. kr. til Søfartsstyrelsen til løsning af sikkerhedsopgaver. Beløbet er oplistet under "Pulje til målrettede prioriteringer."
En bevilling, som ifølge Henning Hyllested kompenserer for en tilsvarende besparelse i Søfartsstyrelsens budget andet steds i finansloven.
-Isoleret set er vi da tilfredse med, at Søfartsstyrelsen ikke rammes af besparelser på netop sikkerhedsarbejdet, siger Henning Hyllested.
Han beklager som store dele af erhvervet, at det ikke lykkedes at finde midler til dobbelttogter for skoleskibene på finansloven.
-Jeg forstår nok ikke helt baggrunden for ikke at kunne finde de 8 mio. kr., det ville have kostet, når vi nu taler om et erhverv, der faktisk står og efterspørger unge. Så det er da brandærgerligt, siger Henning Hyllested.

 

Læs mere:

 

Enhedslisten: Stop illegal arbejdskraft på danske skibe

Artikel her på hjemmesiden, 10. oktober 2019