Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Opsigelser i Fjord Line i stort omfang

Metal Maritime har til det sidste forsøgt at finde forhandlingslø ...

Metal Maritime afværger 50 opsigelser i DFDS

Corona-situationen har ramt DFDS A/S passagerskibe hårdt og ikke ...

John Ibsen fratræder – søger nye udfordringer

CO-Søfart - 25. marts 2019

Advokat John Ibsen (th) fratræder med udgangen af april stillingen som sekretariatschef hos CO-Søfart og Metal Maritime. Christian H. Petersen (tv) forfremmes fra stillingen som faglig sekretær til faglig leder og overtager ansvaret for arbejdet i faglig afdeling. Foto: CO-Søfart

John Ibsen fratræder for at søge nye udfordringer

Foråret bringer omrokeringer på kontoret hos CO-Søfart og Metal Maritime. Advokat og sekretariatschef John Ibsen har efter 13 år i organisationerne opsagt sin stilling og fratræder med udgangen af april. Han vil fortsat være tilknyttet som konsulent, mens ansvaret for arbejdet i den faglige afdeling overtages af faglig sekretær Christian H. Petersen, der bliver faglig leder.

Af Hanne Hansen

-Efter 13 år her i organisationerne og med en alder af 47 år er tiden inde til, at der skal ske noget nyt, siger John Ibsen om baggrunden for sin opsigelse. Hvad det nye bliver, ved han ikke endnu.
-Aller først vil jeg have afsluttet min MBA. Så må vi se. Tankerne om at ville prøve noget andet har rumsteret gennem længere tid. Nu er beslutningen truffet, og så mener jeg, at den rigtige rækkefølge må være at sige op, så jeg kan koncentrere mig om først MBA'en og senere, hvad fremtiden skal indeholde, uddyber han.

Formand for CO-Søfart og Metal Maritime, Ole Philipsen, beklager John Ibsens beslutning.
-Der er aldrig noget godt tidspunkt for at skulle tage afsked med en stærk profil og en fagretslig kapacitet som John. Det er med stor beklagelse, vi i bestyrelsen har modtaget Johns opsigelse. Men jeg respekterer hans beslutning og har også stor forståelse for, at han finder tiden inde nu, hans alder og baggrund taget i betragtning, siger Ole Philipsen.

-Heldigvis kan vi trække på Johns kompetencer og omfattende viden på konsulentbasis fremadrettet, tilføjer han.

 

Ny struktur på vej

Hvordan den nye struktur i Metal Maritime kommer til at se ud, er endnu ikke klarlagt. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som John Ibsen assisterer på det organisatoriske plan.

Foruden at fungere som advokat i fagretslige sager, har John Ibsen som sekretariatschef haft ansvar for den daglige ledelse, for HR og for arbejdet i faglig afdeling.
Sidstnævnte - arbejdet i faglig afdeling - overtager Christian H. Petersen ansvaret for. Han forfremmes dermed fra stillingen som faglig sekretær til faglig leder. Hvordan de øvrige ansvarsområder endeligt placeres, afhænger af den kommende nye struktur. Indtil videre overtager formand Ole Philipsen opgaverne.

 

Vellykket fusion

John Ibsen tiltrådte som advokat hos CO-Søfart i januar 2007, for i 2009 at overtage ledelsesopgaverne som sekretariatschef.
-John har i høj grad præget udviklingen i organisationen. Han har ydet en uvurderlig indsats i udviklingen af CO-Søfart frem mod den position, som centralorganisationen har i dag, siger Ole Philipsen og forsætter:
-Det er også Johns fortjeneste, at etableringen af Metal Maritime ved fusion af Dansk Sø-Restaurations Forening og Metal Søfart i 2011 lykkedes og blev en succes. Fundamentet for fusionen blev skabt af John. Han er både hårdtarbejdende, en skarp analytiker og en klog beslutningstager.
-Internationalt har han lagt en kæmpe indsats i ETF og NTF. Det er også blevet bemærket i de internationale organisationer, tilføjer Ole Philipsen.

Selv ser John Ibsen tilbage på de 13 år med tilfredshed.
-De mål, vi løbende har sat os i organisationerne, er nået til fulde. Det kan jeg kun være tilfreds med, smiler han og uddyber:
-I Metal Maritime er medlemsantallet stabiliseret, der er positiv udvikling og potentiale for endnu flere medlemmer. Det er en udvikling, der er stik modsat af, hvad mange andre fagforeninger oplever. Samtidig har vi ry for at være gode med- og modspillere. Det har stor betydning for de resultater, man kan nå til medlemmernes bedste - og endelig har vi nået markant, politisk indflydelse. At have haft mulighed for at være med til at sætte dagsordenen og præge den udvikling, kan jeg kun være tilfreds med og glad for, siger han.

-Vi har en velfungerende og serviceorienteret organisation, der leverer den service, som medlemmerne efterspørger. Og gennem tiden er det lykkedes at få opbygget et både stort og velfungerende tillidsmandsnetværk i Metal Maritime, som i dag fremstår som én organisation. Det er for mig et tegn på, at fusionen i 2011 er lykkedes. De skel, der var mellem catering på den ene side og dæk og maskine på den anden ved fusionen er i dag udvisket. På skibene oplever medlemmerne det som én organisation, ligegyldigt om de har den ene eller den anden beskæftigelse, uddyber John Ibsen og fortsætter:
-Personligt er jeg også rigtig glad for, at arbejdsgiversiden - rederierne - ofte ringer for at konsultere mig, inden de ringer til nogle andre.

 

Overenskomster moderniseret

De seneste overenskomstforhandlinger har Metal Maritime benyttet til i samarbejde med rederierne at få moderniseret overenskomsterne.
-Det har været et omfattende arbejde, men nu er en lang række overenskomster i tråd med andre i samfundet. Det har været en kamp på grund af bl.a. sømandslovens bestemmelser. Men nu er et langt forløb også i mål, noterer han.

-Metal Maritime er gennem fusion og modernisering en stærkere fagforening forstået som en rigtig fagforening med overenskomster og service til medlemmerne på de faglige og fagretslige ting. Det synes jeg er godt gået af organisationen som helhed - og alle - lige fra medlemmer over tillidsrepræsentanter, bestyrelse og ansatte har både villet det og arbejdet hårdt i den retning.
-Jeg tager det omvendt som en stor cadeau, at organisationen løbende har bakket op om min MBA-uddannelse og endda også betalt den. Det synes jeg er flot, smiler han.

Overlevering og færdiggørelse af projekter og sager har præget marts måned og fortsætter i april.

-Fra bestyrelsen ønsker vi John alt godt i, hvad fremtiden nu må byde, siger Ole Philipsen og tilføjer:
-Jeg håber, at vi igen kommer til at arbejde sammen, hvor hans karriere end måtte føre ham hen enten nationalt eller internationalt.