Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Konkrete indspark til projekt "Flere kvinder til søs"

CO-Søfart - 18. januar 2019

Danske Rederier og MDC forestod i onsdags arrangementet: More Women at Sea. Workshoppen blev afviklet om bord på 'Crown Seaways'. Foto: Kirsten Østergaard

Konkrete indspark til projekt "Flere kvinder til søs"

Der var såvel god inspiration som stor aktivitet i arbejdsgrupperne, da Danske Rederier og Maritime Development Center i onsdags afviklede workshoppen "More Women at Sea". Fra CO-Søfart og Metal Maritime deltog Kirsten Østergaard, faglig konsulent, og undertegnede Janni Wester-Andersen fra administrationen.

Af Janni Wester-Andersen

Mentor-ordninger, større fleksibilitet mellem land- og sø-jobs samt bedre internet til søs indgår i samlingen af konkrete forslag til, hvordan Det Blå Danmark kan få flere kvinder til at vælge en karriere til søs og forblive i erhvervet.

Arrangørerne af onsdagens workshop "More women at Sea" arbejder nu videre med ideerne, som arbejdsgrupperne kom frem til.

Erfaringer fra IT-Universitetet og Forsvaret

Arrangementet, der løb af stablen om bord på 'Crown Seaways', blev indledt med en skitsering af, hvordan kvinders verdenssyn og forventninger til uddannelse og karriere former sig. Herefter fulgte to inspirerende oplæg om, hvordan både IT-branchen og Forsvaret har vendt udviklingen i retning af at tiltrække langt flere kvinder:

Fra niche til mainstream: Større diversitet i computer science

Her blev det vist og fortalt, hvordan IT-Universitet havde ændret tekst og udseende på sin hjemmeside for at tiltrække og fastholde flere kvinder til de forskellige uddannelser. Et af de igangsatte tiltag, var en dag kun for unge kvinder med kvindelige foredragsholdere, som selv havde været igennem en af universitetets uddannelser.
De forskellige tiltag har gjort, at der har været større tilgang af kvinder på alle uddannelser.

Inspiration fra Forsvaret

Forsvaret har også haft større tilgang af unge kvinder til værnepligten. Forsvaret sender brev ud til ale der bliver 18 år – de unge mænd har pligt til at komme til arrangementet Forsvarets Dag – hvor de unge kvinder bliver inviteret.
Et af tiltagene har været at ændre brevet til de unge kvinder, så det er mere oplysende og ikke om, hvad der kræves af dem.
De tiltag som de har udført, har bevirket at der har været tilgang til forsvaret dag, og også til værnepligten.

 

Workshop fordelt på emner

Efter oplæggene blev deltagerne fordelt i faciliterede workshops fordelt på disse tre spor:

- Rederiernes opgave

- De maritime skolers og studerendes opgave

- Kvindelige søfarende – tidligere og nuværende

Et af forslagene fra arbejdsgrupperne var, at det ville være en god ide med en mentorordning, som nye, unge kvinder i erhvervet kunne kontakte, når der opstår spørgsmål eller der er brug for hjælp. Mentoren skal være en kvinde, som selv har været/er ude at sejle.
Det var også oppe, hvordan man kunne fastholde de unge kvinder/unge – nogle af forslagene lød:
at man kunne have en ”Kvindelig Søfarendes dag” med oplysninger om, hvordan det er at være kvinde til søs
gøre det mere fleksibelt at hoppe ind og ud i erhvervet
vigtigt med god internetforbindelse ude ombord – det er vigtigt for de unge, at de kan have kontakt med venner og familie, når de er ude, på samme måde som når de er hjemme.