Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Langt om længe - ankenævn speeder op

CO-Søfart - 08. juli 2019

I februar i år bragte vi i Fagbladet CO-Søfart to artikler om de lange sagsbehandlingstider i Ankenævnet for Søfartsforhold. Nævnenes Hus sætter nu ekstra ressourcer ind på at komme til bunds i bunkerne af sager.

Langt om længe - ankenævn speeder op

Efter pres fra CO-Søfart og Metal Maritime sætter Nævnenes Hus nu langt om længe ind overfor de alt for lange sagsbehandlingstider i Ankenævnet for Søfartsforhold. Over det seneste år er ventetiden på en afgørelse vokset fra 5 til over 10 måneder.

Af Hanne Hansen

Direktøren for Nævnenes Hus, Christian Lützen, beklager uden forbehold, at ventetiden på en afgørelse i Ankenævnet for Søfartsforhold er vokset til mere end ti måneder.

"Jeg beklager situationen, og erkender, at det bare ikke er godt nok. Vi er dog fortrøstningsfulde, og har en klar forventning om, at vi kan nå i mål med at få løst de verserende sager henover de næste måneder," siger Christian Lützen i en udtalelse, der i dag er blevet offentliggjort på Nævnenes Hus egen hjemmeside.

Hos CO-Søfart og Metal Maritime er formand Ole Philipsen positiv overfor Christian Lützen's tilsagn om, at der langt om længe kommer skred i sagsbehandlingen hos Ankenævnet for Søfartsforhold. Sagsbehandlingstiderne er over det seneste år blevet længere og længere. For et år siden var ventetiden på en afgørelse fra ankenævnet på 5 måneder. I skrivende stund er den ifølge Nævnenes Hus egne oplysning på godt 10 måneder.

-Det er helt uacceptabelt og har været det fra medio 2018, siger Ole Philipsen.

Nævnet blev flyttet fra Søfartsstyrelsen til Nævnenes Hus i Viborg

Som led i den forhenværende regerings politik om udflytning af statslige arbejdspladser, blev Ankenævnet for Søfartsforhold i januar 2017 flyttet fra Søfartsstyrelsen til det den gang nyoprettede Nævnenes Hus i Viborg.

Siden da, har Metal Maritime og CO-Søfart oplevet en markant forlængelse af sagsbehandlingstiderne.

-Vi har lagt maksimalt pres på, senest med opbakning også fra rederiernes organisationer. Jeg ser frem til, at Nævnenes Hus nu holder, hvad vi er blevet lovet, og at de sætter ekstra ressourcer ind, så bunkerne kan blive bragt ned, siger Ole Philipsen og fortsætter:

-Nogle af sagerne handler om søfarende, der har mistet deres blå bog. De har med andre ord mistet deres job, mens de har ventet i månedsvis på, at ankenævnet får sagen behandlet. Det er helt utilstedeligt. Og umiddelbart vil jeg mene, at Nævnenes Hus rent faktisk kan risikere erstatningskrav fra de ramte.

 

Mistede 'blå bog" og dermed job - venter nu på 8. måned på en afgørelse

En af de, der venter utålmodigt på at få sin sag behandlet i Ankenævnet for Søfartsforhold, er en ubefaren skibsassistent, der er medlem hos Metal Maritime.

Han manglede to måneder af sin sejltid, da han skulle have fornyet sin "blå bog" med tjek hos en søfartslæge. Det var i sensommeren sidste år. Søfartslægen fandt ham "ikke egnet" og han mistede den "blå bog" på et - mener både den ubefarne og Metal Maritime - forkert grundlag.

Rederiet var de første par måneder afventende, men måtte til sidst opsige ham.
Ankenævnet havde i oktober sidste år modtaget alle nødvendige dokumenter til at kunne behandle sagen.

Den ramte skibsassistent har nu været arbejdsløs siden januar, mens han venter på sagens afgørelse.

Sagen om den ubef. skibsassistent og de lange sagsbehandlingstider i ankenævnet omtalte vi to artikler i Fagbladet CO-Søfart, nr. 1 i år. Bladet udkom i februar.

Læs artiklerne her...

 

Forventer afgørlse til efteråret - efter et års ventetid

Ifølge oplysninger fra Nævnenes Hus er der nu udsigt til, at Ankenævnet for Søfartsforhold, i løbet af efteråret når frem til en afgørelse i den omtalte sag. Til den tid er der så gået et år, siden sagen blev indbragt for ankenævnet. Som det fremgår af ovennævnte artikler, var sagsbehandlingstiden for lignende sager 2,5 - 3 måneder, da Ankenævnet for Søfartsforhold var placeret i Søfartsstyrelsen.

-Forløbet har været stærkt kritisabelt, konstaterer Ole Philipsen og tilføjer:

-Foruden sagerne om "blå bog" ligger der også anker over besætningsfastsættelser i bunkerne. Det er sager, der handler om sikkerhed og berører de enkelte søfarende, deres job og deres arbejdsmiljø. At der skal ventes i tæt på et år på afgørelser, er ganske enkelt for dårligt og totalt uacceptabelt. 

Direkte link

Læs udtalelsen fra Nævnenes Hus om nedbringelse af sagsbehandlingstiderne - Klik her...

Herunder et screendump fra hjemmesiden hos Nævnenes Hus med oversigt over akutelle sagsbehandlingstider i de forskellige nævn.

 

NH 02 tid 5juli19 naevneshus sagsbht 1200pxlres

Screendump fra hjemmesiden hos Nævnenes Hus 5. juli 2019 - naevneneshus.dk