Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Fagbladet CO-Søfart nr. 4 er udkommet

Bladet kan nu læses online her på hjemmesiden. Den trykte version ...

Udflugt: Roskilde - vikinger og frokostsejlads

Vi prøver igen og håber, at 3. gang er lykkens gang, så vi endeli ...

Minister lægger op til at søfarende fritages for isolation

CO-Søfart - 03. februar 2021

Foto i collage: Shutterstock

Minister lægger op til at søfarende fritages for isolation

Hastelov om krav til test og isolation ved indrejse i Danmark blev i går vedtaget med bredt flertal i Folketinget. Detaljerne i lovkravene skal udmøntes ved bekendtgørelser og her lægger sundhedsministeren op til at fritage bl.a. søfarende for isolation.

Af Hanne Hansen

Et bredt politisk flertal vedtog i går en hastelov, der giver mulighed for at stille krav om test og isolation ved indrejse i Danmark. En hastelov, der gælder for både danske statsborgere, der kommer hjem fra ophold i udlandet og for udenlandske statsborgere, der rejser enten ind i eller er på gennemrejse i Danmark. 

Lovens formål er især at begrænse smittespredningen af nye varianter af Corona-virus. 

Udmøntningen af loven vil ske i mere detaljerede regler i bekendtgørelser. Dette arbejde går nu i gang. Og det forventes, at de førstkommende regler vil følge sundhedsmyndighedernes umiddelbare anbefaling:
At personer, der indrejser i Danmark efter at have opholdt sig i udlandet omfattes af krav om at lade sig teste og gå i isolation i 10 dage. Isolationen kan afkortes ved en negativ PCR-test foretaget tidligst på fjerde-dagen efter indrejse.

Loven giver også myndighederne mulighed for bedre adgang til oplysninger om passagerer, der er indrejst med fly.

 

Fælles opfordring fra Maskinmestrenes Forening, Metal Maritime og Danske Rederier

Metal Maritime, Maskinmestrenes Forening og Danske Rederier opfordrede i en fælles skrivelse midt i januar regeringen til at friholde søfarende fra evt. karantænekrav i den kommende lov. De tre organisationer henviste bl.a. til søfartens rolle i opretholdelsen af samfundskritiske funktioner som bl.a. et konstant vareflow. 
(Se nyhed her på hjemmesiden fra 19. januar om henvendelsen.)

Under lovforslagets vej gennem folketingsbehandlingen, har flere folketingsmedlemmer stillet uddybende og afklarende spørgsmål. Flere spørgsmål retter sig mod de forhindringer og ulemper, som den nye lov vil give for erhvervslivet. Og specifikt går to af de stillede spørgsmål på muligheden for at undtage erhvervsrejsende - herunder søfarende - for krav om isolation.

 

Minister: Flere undtagelser er mulige

I besvarelsen af spørgsmålene åbner sundhedsminister Magnus Heunicke for, at bl.a. søfarende kan fritages - under visse betingelser. 

Sundhedsminister Magnus Heunicke skriver blandt andet:
“… I den aktuelle situation forventes det, at der vil blive indført en bestemmelse, der sikrer, at danske statsborgere og udlændinge der har dansk bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, der arbejder som besætningsmedlemmer på fly, tog, bus og skib, og som indrejser efter at have varetaget denne funktion i udlandet, vil blive fritaget for kravene om test og isolation, såfremt de kan dokumentere en negativ covid-19 test, som på indrejsetidspunktet højst er syv dage gammel.”

Besvarelsen slutter således:
“Det forventes endvidere, at der vil blive indført en bestemmelse, der sikrer, at danske statsborgere og udlændinge, der har dansk bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, som har indrejst mere end seks gange inden for de seneste 30 dage, vil blive fritaget for kravet om isolation.

Endelig forventes det, at udlændinge, der ikke har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, som arbejder som besætningsmedlemmer på fly, tog, bus og skib, vil blive fritaget for kravet om test, men vil skulle gå i isolation, når de ikke varetager arbejdet som besætningsmedlem.”

Sundhedsministeren understreger også i besvarelsen, at den endelige udmøntning med de specifikke regler, krav, undtagelser og lempelser vil blive forelagt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg og at de “vil alene blive gennemført i det omfang, der ikke konstateres et flertal imod indførelsen heraf,” som det hedder i besvarelserne.

 

Metal Maritime og CO-Søfart: Positive signaler fra ministeren

Fra Metal Maritime og CO-Søfart finder formand Ole Philipsen det positivt, at regeringen vil balancere tiltagene.

“Søfarende rejser jo ikke af lyst, men fordi de er enten på vej ud på arbejde eller på vej hjem efter en ofte lang udmønstring. Og de er i forvejen testet, både ved udmønstring og ved hjemrejse. En isolationsperiode på op til 10 dage vil være en ekstrem belastning for en i forvejen hårdt prøvet erhvervsgruppe for tiden,” siger Ole Philipsen og fortsætter:

“Vi afventer nu den endelige udmøntning af regler og undtagelser i bekendtgørelsen, men har da en forventning om, at søfarende bliver blandt dem, der fritages for krav om isolation.”

 

Læs lovtekst, spørgsmål og svar her:

Direkte link til den vedtagne lov (L152) - Klik her

Sundhedsministeriets presssemeddelelse om vedtagelsen af loven - Klik her

Rækken af spørgsmål og ministerens svar fra Folketingets behandling af loven - Klik her