Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Links til ledige maritime stillinger uge 48

Hermed samlingen af links til maritime job-opslag, som vi har kun ...

OK23: De indledende tiltag er i gang

Vi nærmer os marts 2023, hvor overenskomstforhandlinger 2023 for ...

Nekrolog: Niels-Jørgen Hilstrøm

CO-Søfart - 31. marts 2022

Niels-Jørgen Hilstrøm, Metal Søfarts formand 1994-2005, er afgået ved døden 78 år gammel. Arkivfoto fra 2004

Nekrolog: Niels-Jørgen Hilstrøm

Uddannelse og arbejdsmiljø var blandt Niels-Jørgen Hilstrøms mærkesager. Etableringen af uddannelserne til hhv. skibsmekaniker og faglært skibsassistent skyldes hans ihærdige indsats gennem hans 11 år som formand for Metal Søfart.

Af Hanne Hansen

Metal Søfarts formand fra 1994-2005, Niels-Jørgen Hilstrøm, er død efter kort tids sygdom i en alder af 78 år.

Han var uddannet smed og fik tidligt interesse for fagligt arbejde. Det førte ham til en lang karriere i den danske fagbevægelse, hvor han gennem årene bestred en lang række tillidsposter i bl.a. Dansk Metal og LO.

Det var ikke tilfældigt, at han i LO blev leder af uddannelsessekretariatet og arbejdsmiljøafdelingen. Såvel uddannelse som arbejdsmiljø var om noget hans mærkesager.

Han returnerede fra LO til Dansk Metal i 1994, hvor han blev formand for Metal Søfart. Og her satte han i høj grad sit fodaftryk, idet uddannelserne til hhv. skibsmekaniker og faglært skibsassistent kom til verden på grund af Niels-Jørgen Hilstrøms engagerede indsats. Han så uddannelse og kompetencer som danske søfarendes bedste våben i konkurrencen mod billigere arbejdskraft efter indførslen af Dansk Internationalt Skibsregister i 1988.

Tilblivelsen af CO-Søfart

Niels-Jørgen Hilstrøm var formand for Metal Søfart, da organisationen indgik samarbejdsaftale med daværende Dansk Sø-Restaurations Forening om etablering af CO-Søfart i efteråret 2004.

”Politisk skal CO-Søfart bruges til at opbygge et stærkt og respekteret forhandlingsorgan. Jeg har faktisk den holdning, at alle som vil, skal være velkomne,” sagde han den gang om fremtidsvisionerne for etableringen af Centralorganisationen Søfart.

Siden da har yderligere fem organisationer sluttet sig til samarbejdet i CO-Søfart, og danske søfarende har fået et solidt og stærkt afsæt for indflydelse ikke blot nationalt men også internationalt. Samtidig førte samarbejdet mellem daværende Metal Søfart og DSRF til fusion i 2011 og etableringen af Metal Maritime.

Niels-Jørgen Hilstrøm gik i 2005 på pension, men interessen for både det politiske og fagbevægelsen forblev uændret. Og 1. maj var han naturligvis på pletten til 1. maj-møder.

De senere år satte demens en kraftig bremse på hans virke - ikke mindst til hans egen frustration.
Niels-Jørgen Hilstrøm efterlader sig tre børn.

Han bisættes onsdag 6. april kl. 11 i Smørum Kirke

Æret være hans minde.