Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Opfordring til regeringen - flere ubefarne tak

CO-Søfart - 11. oktober 2019

Erhvervet mangler ubefarne. Danske Rederier, Esvagt, Dansk Metal og CO-Søfart opfordrer samlet regeringen til prioritere bl.a. penge til dobbelttogt på 'Georg Stage'. Foto: Georg Stage

Sæt dobbelttogt med 'Georg Stage' på finansloven

Erhvervet mangler ubefarne skibsassistenter og behovet dækkes ikke af antallet, der uddannes i dag. Således skriver Danske Rederier, Esvagt, Dansk Metal og CO-Søfart i en fælles henvendelse til Uddannelses- og Forskningsministeren med opfordring til at afsætte penge på finansloven til dobbelttogter på skoleskibene - herunder 'Georg Stage'.

Af Hanne Hansen

Skoleskibet 'Georg Stage' bør tilføres midler på finansloven, så skoleskibet også i 2020 kan gennemføre to togter. Regeringen opfordres i en fællesskrivelse fra Danske Rederier, Esvagt, Dansk Metal og CO-Søfart til at genoverveje prioriteringerne af økonomien til uddannelse af ubefarne skibsassistenter.

"Der er brug for en forøgelse af antallet af studiepladser til grundkurset for skibsassistenter, medmindre erhvervet, som nu, skal fortsætte rekrutteringen i udlandet", hedder det i brevet til Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Henvendelsen er foranlediget af regeringens forslag til finanslov, hvor bl.a. skoleskibet 'Georg Stage' kun er bevilget penge til et enkelt togt. 'Georg Stage' fik for dette års finanslov sidste år bevilget ekstra 8 mio. kr., så skibet kunne gennemføre to togter i år.

"I det af regeringen netop fremsatte finanslovsudkast må vi desværre konstatere, at regeringen ikke har prioriteret dobbelttogter til hverken Georg Stage eller Skoleskibet Danmark. Det ærgrer os al den stund, at erhvervet har behov for ubefarne skibsassi­stenter, og dette behov kan ikke dækkes af det antal, der uddannes i dag," lyder det i brevets indledning.

Nødvendige for rekruttering til navigatøruddannelserne

Parterne uddyber i brevet, at ubefarne skibsassistenter ikke alene er nødvendige for at kunne besætte de ledige stillinger, men er nødvendige i det samlede uddannelsesforløb og for rekruttering også til navigatøruddannelserne.
Ligeledes påpeges det i brevet, at erhvervets indsats i rekrutteringen senest har udmøntet sig i praktikpladsgaranti og oprettelsen af et praktikpladskontor i Danske Rederier. Begge dele med henblik på at kunne sikre, at erhvervets behov for kvalificeret arbejdskraft dækkes nu og i fremtiden.

"En forudsætning for at dette lykkes er dog, at der er den fornødne tilgang til de for­skellige uddannelser. Vi er ganske klar over, at der er en balance i forhold til at sikre, at der ikke uddannes til arbejdsløshed, men med en arbejdsløshed for ubefarne
skibsassistenter i nærheden af nul og rederier, herunder særligt Esvagt, som alene har mere end 150 uddannelsespladser, der aktivt efterspørger flere ubefarne skibsas­sistenter, vil det ikke være sandsynligt i de kommende år," lyder argumentation i brevet.

Brevet til uddannelsesministeren er også sendt i kopi til Erhvervsminister Simon Kollerup.

 

Læs brevet fra Danske Rederier, Esvagt, Dansk Metal og CO-Søfart her... 

 

Gode argumenter fra 'Georg Stage'

Skoleskibet 'Georg Stage' har i august i år offentliggjort en samling gode argumenter for at udnytte skibets potientiale med dobbelttogter i form af et ni siders dokument. Dokumentet ligger på 'Georg Stages' egen hjemmeside. Her et direkte link til dokumentet - klik her...