Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Links til ledige maritime stillinger uge 2

Hermed samlingen af links til maritime job-opslag, som vi har kun ...

OK-opdateringer: Overenskomster og hyrebilag lagt ud

Teamledere på Bornholmslinjen kan på “Medlemsside” læse mere om d ...

Positive takter for danske søfarende i maritimt vækstudspil

CO-Søfart - 22. januar 2018

Positive takter for danske søfarende i maritimt vækstudspil

Det er svært at være negativ overfor regeringens maritime vækstudspil. Der er kun et par ”hår i suppen”, men det ændrer ikke ved, at de i alt 21 sider med tiltag og politiske målsætninger for Det Blå Danmark er bekræftende læsning.

Af Ole Philipsen, formand Metal Maritime og CO-Søfart

Sæt i gang, kunne man fristes til at udbryde efter regeringens præsentation af det maritime vækstudspil tidligere i dag. Der er positive tiltag på rekruttering, uddannelse, praktikpladser, rammevilkår og udlændinges behandling i det danske system, for nu at nævne nogle af Metal Maritimes og CO-Søfarts centrale interesseområder.

Udspillet rummer højst et par knaster, som vi gerne ser høvlet til. Det gælder DIS-Offshore og omlægning af bacheloruddannelser til SU. Her går vi gerne i dialog for at finde løsninger, der vil gøre et positivt vækstudspil endnu bedre.

”Det Blå Danmark – et globalt maritimt kraftcenter” er titlen på vækstudspillet, der falder i forlængelse af anbefalingerne fra Det Blå Vækstteam, der afsluttede sit arbejde i april sidste år. Vækstteamet var bredt sammensat med repræsentanter fra erhvervets parter, og teamet gik både bredt og grundigt til værks.

Og regeringen skal roses for at have lyttet.

En lang række af de nu præsenterede initiativer fra regeringen er hentet direkte fra Vækstteamets anbefalinger.

 

Dansk arbejdskraft i DIS-Offshore

Erhvervets rammevilkår er en ufravigelig genganger i enhver politisk diskussion og et fast punkt på enhver ønskeseddel fra rederierne.

Rammevilkårene indgår også i flere sammenhænge i vækstudspillet. Her er det overordentligt positivt at bemærke, at de danske forhold ifølge vækstudspillet skal sammenlignes med vilkårene i nabolandene og at målet er ”kvalitets-flag” og ”kvalitets-skibsfart”. Det er bestemt positivt, at rammevilkårene nu ikke mere skal sammenlignes med og matche hverken Singapore eller Malta, som i tidligere udspil.

Rammevilkårene for offshore-aktiviteterne, etableringen af et DIS-Offshore, indgår ikke overraskende i vækstudspillet.

Og her skal regeringen have ros for at lægge op til en løsning, der prioriterer dansk arbejdskraft.

Det hedder således i vækstudspillet:

”Regeringen vil i forlængelse af erhvervs- og iværksætteraftalen udvide DIS-skatteordningen for søfolk til offshore specialskibe med henblik på at fastholde aktiviteten i offshore-sektoren og støtte op om udviklingen her med fokus på dansk beskæftigelse fra 1. januar 2019.”

Metal Maritime er allerede sammen med de øvrige faglige organisationer i forhandlinger med arbejdsgiverne om et fælles forslag til regeringen om, hvorledes det organisatorisk og aftalemæssigt løses. Fra de søfarendes organisationer er vi enige om, at den fremtidssikrede løsning vil være den lovtekniske. Etablering af DIS-Offshore som f.eks. ”Færge-DIS”. Disse forhandlinger fortsætter den kommende tid i regi af DIS-kontaktudvalget.

 

Uddannelse og rekruttering i fokus

På rekrutterings- og uddannelsesområdet er det positivt at notere, at regeringen betragter danske kompetencer, det danske maritime uddannelsessystem og herunder danske søfarende som en uløselig del af det, som regeringen har valgt at kalde ”-et globalt maritimt kraftcenter”.

Det hedder således i vækstudspillet:

”…. Vi har således et solidt udgangspunkt for at fortsætte udviklingen af danske maritime kompetencer…”. Og senere i teksten fastslår vækstudspillet:

”Den rigtige uddannelse skal tilbydes på det rigtige niveau, så erhvervets efterspørgsel efter danske søfolk dækkes ind.”

Regeringen lægger op til at styrke rekrutteringen, uddannelserne og praktikforløbene.

Der lægges således op til at bygge på rederiernes udspil om praktikpladsgaranti til 350 årsværk, at fjerne kravet om indgået uddannelsesaftale for optagelse på uddannelserne til skibsofficer og skibsfører samt politisk opbakning til erhvervets fælles rekrutteringskampagne ”WorldCareers.dk”.

Samlet set tiltag, der har vores fulde opbakning her i Metal Maritime og CO-Søfart.

Dog er vi betænkelige ved forslaget om at lade SU afløse praktiklønningerne på professionsbachelor-uddannelserne. Et sådant tiltag kunne måske gøre uddannelserne mindre attraktive overfor potentielle studerende. Og når nu vækstudspillet især prioriterer større rekruttering, virker det modsætningsfyldt at iværksætte tiltag, der vil have modsat effekt.

Opgaven med at finde vejen frem foreslår vækstudspillet lagt ud til forhandlinger mellem regeringen og erhvervets parter.

Her ser vi frem til at indgå i en nærmere dialog om tiltagene på uddannelses- og rekrutteringssiden.

 

Smidigt system på både dansk og engelsk

Af udvalgte udpluk af vækstudspillet vil jeg også fremhæve tiltaget med at nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal understøtte effektiv og smidig sagsbehandling for de søfarende.

Det er et stort skridt fremad og et delmål i den langstrakte proces, som først og fremmest er igangsat af Ole Strandberg, nu afdøde faglige sekretær i CO-Søfart og Metal Maritime.

Efter beslutning i DIS-Kontaktudvalget koordinerer CO-Søfart udenlandske DIS-søfarendes arbejdsskadesager. Gennem flere år varetog Ole Strandberg den opgave, og han henvendte sig flere gange forgæves til myndighederne, når en udenlandsk søfarende stod fanget i et sagskompleks, hvor al korrespondance fra myndighederne til sømanden var på dansk.

Det er derfor positivt nu at se, at vækstudspillet rummer initiativ til at løse problemstillingerne.

Det hedder således i vækstudspillet:

”Det Blå Danmark skal til stadighed være synonym med kvalitetsskibsfart. Et væsentligt element heri er, at de søfarende har ordentlige vilkår og modtager en god offentlig service. den service, de søfarende får hos de danske myndigheder i relation til sociale sikringsydelser mv. har betydning og skal være effektiv og smidig. Det gælder også for de udenlandske søfarende, som skal kunne få vejledning på engelsk. Regeringen vil derfor se nærmere på administrationen af blandt andet arbejdsskadesager og skattemæssige forhold for de søfarende med henblik på at optimere kontakten mellem søfarende, erhverv og den offentlige service. Der etableres en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal understøtte dette.

Fra CO-Søfart indgår vi gerne i arbejdet som den organisation, der har mange års erfaring på området og dermed viden om, hvor kæderne har det med at hoppe af i et ellers velmenende system.

 

Sæt i gang

Regeringens vækstudspil er samlet set længe ventet, og bortset fra de få nævnte ”hår i suppen”, er vi fra Metal Maritime og CO-Søfart tilfredse med indholdet. Vi er naturligvis også klar til at gå i dialog og forhandling omkring de nævnte problemstillinger. Kort sagt kan det hele summeres op med ordene, der indledte denne kommentar: Sæt i gang.

 

Læs mere:

Regeringen har lagt det samlede dokument ”Det Blå Danmark – et globalt maritimt kraftcenter” ud på Erhvervsministeriets hjemmeside sammen med et kortere fakta-ark. 

Her kan det samlede vækstudspil læses som pdf – Klik her 

Direkte link til fakta-ark på Erhvervsministeriets hjemmeside – Klik her