Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Krav om overenskomst på Femern-projektet

I tæt samarbejde har 3F Sømændene og Metal Maritime nu rejst krav ...

Opstart Oslo-ruten udsat igen: Lønkompensation er uberørt

Genåbningen i Norge trækker i langdrag, og DFDS opgiver den eller ...

Søfartslægen skal vurdere øjebliksbilledet af den søfarende

CO-Søfart - 02. juli 2020

Søfartslægen kan ikke bare "snuse rundt" i dine gamle helbredsdokumenter. CO-Søfart har i høringsprocessen kæmpet for den skærpede formulering i den nye bekendtgørelse for at begrænse adgangen til den søfarendes heldbredshistorik. Illustration Shutterstock & CO-Søfart

Søfartslægen skal vurdere øjebliksbilledet af den søfarende

Den nye lægebekendtgørelse afgrænser præcist, hvornår en søfartslæge må indhente helbredsoplysninger om den søfarende ved udstedelse af ”Blå Bog.”

Af Emilie Munch Ohlsen, juridisk konsulent CO-Søfart og Metal Maritime

Søfartslægen kan ikke bare ”snuse rundt” i dine helbredsoplysninger af nysgerrighed. Den nye lægebekendtgørelse, der trådte i kraft i går 1. juli, rummer præcis beskrivelse af, hvornår søfartslægen må indhente helbredsoplysninger om den søfarende, der møder op til lægeundersøgelse i forbindelse med udstedelse af ”Blå bog” – Sundhedsbevis for søfarende og fiskere.

Søfartslægen må alene indhente oplysninger, der er relevante i forbindelse med udførelsen af undersøgelsen, og de må kun indhentes ud fra en konkret saglig, lægefaglig vurdering. Søfartslægen skal derfor også dokumentere, hvorfor indhentelse af oplysningerne skønnes nødvendig. Endelig kræver det den søfarendes udtrykkelige samtykke.

Hvad den søfarende måtte have fejlet tidligere, er således ikke relevant for søfartslægens undersøgelse, medmindre sygdomshistorikken er aktuel for den søfarendes nuværende tilstand. Med andre ord, skal søfartslægen vurdere øjebliksbilledet af den søfarende.


CO-Søfart forkastede første udspil

De skærpede formuleringer, der fremgår af den nye lægebekendtgørelses §8 har været et af kardinalpunkterne for CO-Søfart i høringsprocessen under bekendtgørelsens tilblivelse.
Det oprindelige udspil til bekendtgørelsen fra efterår 2018 forkastede CO-Søfart bl.a. med henvisning til, at det gav søfartslægen fri adgang til alt, der måtte rummes i den enkelte søfarendes helbredsmæssige historik. Gamle og for længst forældede diagnoser kunne med Søfartsstyrelsens oprindelige udspil indgå i vurderingen, idet den søfarende forud for undersøgelsen skulle aflevere underskrevet tilsagn om, at søfartslægen frit kunne indhente alle oplysninger.

Den hidtil gældende lægebekendtgørelse for søfarende og fiskere var fra 2013, og den levede ikke op til anbefalingerne fra ILO, International Labours Organization. Målet med fornyelsen af bekendtgørelsen har således fra Søfartsstyrelsen været at modernisere og at bringe den i overensstemmelse med ILOs anbefalinger.


Indflydelse på vurdering af overvægt

CO-Søfart har efter det oprindelige udspil fra Søfartsstyrelsen været dybt involveret i hele arbejdet med bekendtgørelsen. Ud over præciseringerne i bekendtgørelsens §8, har vi i forhold til egnethedskrav i forbindelse med overvægt fået indført, at BMI ikke skal være det eneste grundlag for en beslutning om den søfarendes egnethed. Vi har yderligere fået indført, at der først ved en BMI over 40 kg/m2 skal ske en konkret vurdering.


Link til Lægebekendtgørelsen på Retsinformation – Klik her…