Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Danmark viser vejen for løsning af besætningsskift

Regeringen med erhvervsminister Simon Kollerup i spidsen har genn ...

Søfartslægen skal vurdere øjebliksbilledet af den søfarende

Søfartslægen kan ikke bare ”snuse rundt” i dine helbredsoplysning ...

Dialog om udsatte besætningsskift fortsætter - OK-forhandlinger suspenderet

Metal Maritime - 20. marts 2020

Dialog om udsatte besætningsskift fortsætter - OK-forhandlinger suspenderet

Metal Maritime og Maskinmestrenes Forening har netop afsluttet første møde med Danske Rederier om løsningen af de komplekse problemer, der opstår som følge af udsatte besætningsskift. Herunder forhandlingsparternes fælles udmelding efter mødet.

Af Maskinmestrenes Forening, Metal Maritime og Danske Rederier

Danske Rederier har i dag mødtes virtuelt med Metal Maritime og Maskinmestrenes Forening for at drøfte den aktuelle situation og ikke mindst finde fælles løsninger på de udfordringer, der ikke bare nu, men også fremadrettet ventes at knytte sig til, at besætningsskift ikke kan gennemføres som planlagt.

Parterne har haft en god indledende konstruktiv dialog, men problemstillingen er ganske kompleks, da løsningerne både skal rumme og tilgodese de officerer, der ikke kan komme hjem, som de officerer, der ikke kan komme ud.
For slet ikke at tale om, hvordan man kommer tilbage i sædvanlig gænge, når muligheden for at skifte normalt igen er til stede

Parterne fortsætter den konstruktive dialog i den kommende uge.

OK-forhandlinger suspenderet for officersoverenskomster

Parterne havde under den konstruktive dialog også kort lejlighed til at drøfte OK 2020, og var enige om indtil videre at suspendere forhandlinger om fornyelse af officersoverenskomster indtil situationen har normaliseret sig, og det igen bliver muligt at mødes.