Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

EU kræver DIS-løn udvidet til EU- og EØS-skibe

Metal Maritime - 29. april 2019

DIS risikerer at komme under pres med EU's skærpede krav, vurderer Ole Philipsen, formand for Metal Maritime. Foto: Arkiv

EU kræver DIS-løn udvidet til EU/EØS-skibe

Europa-Kommissionen godkendte 22. februar det danske ønske om at udvide DIS til også at omfatte bl.a. offshoreskibe. Med godkendelsen følger imidlertid en række krav til ændringer af DIS-lovene, der piller grundlæggende ved DIS-systemet.

Af Hanne Hansen

Netto-løn (DIS-skatteordningen) skal udvides, så den ikke blot omfatter sejlads på DIS-skibe men sejlads på skibe registreret i hele EU/EØS. Dette er ét af flere krav fra EU i forbindelse med Europa-Kommissionens godkendelse af DIS-Offshore.

Forlydender om EU's skærpede tilgang til DIS-systemet har været Metal Maritime bekendt siden medio januar, og organisationen har været til møder med politikere i Folketinget sammen med hhv. Maskinmestrenes Forening og Danske Rederier om kravene.

De samlede krav fra EU til DIS-skatteordningen har siden 11. april været tilgængelige for Folketingets Skatteudvalg. De er dog først kommet til offentlighedens kendskab torsdag i sidste uge - 25. april, hvor Skatteministeriet i forbindelse med folketingsbehandling af et andet lovforslag forsynede sagen med et bilag, hvor ministeriet i notat-form refererer Europa-Kommissionens krav.


EU-krav til passagerskibe - samt tidsbegrænsning

For passagerskibe i sejlads mellem EU/SØS-lande kræver EU DIS-skatteordningen begrænset, så den kun omfatter søfarende fra EU/EØS-lande.

Godkendelsen af DIS-skatteordningen generelt tidsbegrænses til en periode på 10 år, hvorefter den igen skal genanmeldes til Kommissionen. Det vil sige, at den inden udløbet 31. december 2028 atter skal genbehandles i Europa-Kommissionen.

-Det er positivt, at DIS-skattesystemet udvides til at omfatte sejlads på andre skibe end DIS-skibe. Det udvider naturligvis danske søfarendes job-muligheder. Men bekymringen er, at den udvikling vil sætte DIS under pres. Og historikken viser, at kommer rederne under pres, kommer de søfarende det især. Vi frygter pres på social sikring og lavere hyrer som direkte konsekvens. Med andre ord kan det være begyndelsen til en nedadgående spiral, som vi tidligere har advaret om, siger Ole Philipsen, formand for Metal Maritime.

-Opfyldelsen af EU's nye krav kræver lovændringer. Selv om kravene nu foreligger i form af et notat i Folketingets Skatteudvalg, er det ikke ensbetydende med, at lovarbejdet er sat i gang og med et forestående valg, vil vi forhåbentlig vinde noget tid, så vi i tæt dialog med både Maskinmestrenes Forening, Danske Rederier og politikerne kan få kigget nærmere ned i detaljerne, tilføjer Ole Philipsen.

Links til Skatteministeriets notat samt Folketingsdebat

Direkte link til notat om EU-kravene på Folketingets hjemmeside - Klik her
Direkte link til debatten i Folketinget, hvor EU-kravene omtales - Klik her