Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Fagbladet CO-Søfart nr. 4 er udkommet

Bladet kan nu læses online her på hjemmesiden. Den trykte version ...

Udflugt: Roskilde - vikinger og frokostsejlads

Vi prøver igen og håber, at 3. gang er lykkens gang, så vi endeli ...

Facebook og streaming blokeret på Maersk Supply-skibe

Metal Maritime - 15. august 2018

Nul Facebook og nul streaming af musik om bord på skibene hos Maersk Supply Service. Besætningernes adgang til brug af internet er midlertidigt blevet beskåret, mens rederiet får opgraderet både internetforbindelser og IT-systemer. Foto Alan Jamieson / https://www.flickr.com/photos/alan_jamieson

Facebook og streaming blokeret på Maersk Supply-skibe

Maersk Supply Service har begrænset besætningernes private internetforbrug, indtil internetforbindelser og IT-systemerne er opgraderet.

Af Hanne Hansen

Internet-problemer med deraf følgende ustabile driftssystemer i flåden hos Maersk Supply Service har medført, at rederiet midlertidigt har indført begrænsninger på besætningernes private brug af internet.

IT-afdelingen hos Maersk Supply Service noterer, at de ustabile forhold for driftssystemerne udgør en sikkerhedsrisiko. Begrænsningen af privat internetforbrug er derfor indført af sikkerhedsmæssige årsager.

Maersk Supply Service: -Blokering er midlertidig

Om bord i skibene er adgang til sociale medier som Facebook blevet blokeret. Det samme er adgang til streaming af musik, spil og film. Der er dog adgang til at sende og modtage almindelig mail, ligesom der opretholdes adgang til at bruge mindre bredbåndskrævende chat-funktioner som f.eks. WhatsApp.

Rederiet har i en rundsendt mail til alle skibe uddybet baggrunden for begrænsningen af privat brug af internettet og samtidig slået fast, at begrænsningen er midlertidig.

Beklagelser fra Metal Maritime-medlemmer

Metal Maritime har fra medlemmer modtaget flere henvendelser, hvor medlemmerne beklager, at de er blevet beskåret fra den direkte kontakt via Facebook til familien hjemme.

-Maersk Supply Service har overfor os redegjort for de internet- og IT-udfordringer, som rederiet pt. har. Der arbejdes på højtryk hos Maersk Supply for at opgradere både internet og IT, og rederiet understreger, at de blokeringer, der er indført om bord er midlertidige, siger John Ibsen, sekretariatschef hos Metal Maritime.

Ifølge Maersk Supply Service's uddybende oplysninger vil opgraderinger af Inmarsat-forbindelserne og IT-systemerne være implementeret senest med udgangen af oktober.

Herefter vil hvert besætningsmedlem få adgang til et bestemt omfang af data. Der vil dog være begrænsninger på størrelsen af vedhæftede filer i mails for at forhindre blokeringer af VSAT-systemerne.

-Maersk Supply Service er fuldt ud opmærksom på, at den nuværende tilstand med blokering af adgang til f. eks. sociale medier er til stor gene for de søfarende om bord. Vi har forståelse for, at den nuværende midlertidige tilstand er indført af sikkerhedsmæssige årsager, og vi forventer, at Maersk Supply Service - som stillet i udsigt - har gennemført de nødvendige opgraderinger senest med udgangen af oktober, siger John Ibsen, Metal Maritime.