Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Hastesag: Ferie for søfarende i høring

Metal Maritime - 29. juli 2019

Hastesag: Ferie for søfarende i høring

Nye bekendtgørelser om ferie for søfarende, der sikrer fastholdelse af tørner og frihedsordninger ved overgang til ny ferielov, er nu i høring. Metal Maritime har i dialog med 3F Sømændene og Maskinmestrenes Forening forhandlet hovedindholdet med Danske Rederier.

Af Hanne Hansen

Fastholdelse af tørner og frihedsordninger for søfarende ved overgang til ny ferielov sikres i de bekendtgørelser om ferie for søfarende, der netop nu er i høring. Den ene bekendtgørelse omhandler overgangsperioden til ny ferielov fra 1. september i år til 31. august 2020, mens den anden bekendtgørelse regulerer perioden efter den nye ferielov er trådt i kraft 1. september næste år.

Høringsfristen udløber 5. august, og bekendtgørelsen om overgangsfasen forventes at træde i kraft 15. august.

Det er meget tæt på deadline, idet overenskomsterne skal rettes til i overensstemmelse med indholdet i bekendtgørelsen for at være klar til ikrafttrædelse 1. september.

Under alvorligt tidspres

Danske Rederier og Metal Maritime har afholdt de første forhandlingsmøder om tilpasningerne af overenskomsterne i forventning om, at bekendtgørelserne træder i kraft uændret.

-Vi er alvorligt under tidspres og har været nødt til at tage hul på forhandlingerne, siger formand for Metal Maritime, Ole Philipsen om processen, der er blevet forsinket flere gange i foråret, senest da der blev udskrevet valg til folketinget. Oprindeligt var bekendtgørelserne klar til at gå i høring i foråret og med ikrafttræden 1. juli.

Udskrivelsen af folketingsvalget nul-stillede alt igangværende lovarbejde, og herefter lod regeringsdannelsen vente på sig i tre uger, inden nytiltrådte erhvervsminister Simon Kollerup kunne ekspedere bekendtgørelserne videre i systemet først i juli.

Enighed om at undgå "indefrysning"

-Vi håber, at bekendtgørelserne går glat igennem høringen. Hovedindholdet er blevet til i tæt samarbejde mellem Danske Rederier og Metal Maritime, hvor vi har forhandlet på mandat fra både 3F Sømændene og Maskinmestrenes Forening. Og overordnet har vi ikke haft de store uenigheder med Danske Rederier om, hvad vi gerne ville nå - nemlig at undgå "indefrysning" af optjent ferie i overgangsperioden, siger Ole Philipsen.

En "indefrysning" ville give problemer for en del af de søfarende, da feriedage indgår som en integreret del af frihedsafviklingen ved de forskellige frihedsordninger som 1:1 f.eks.

Hvorledes de nye bekendtgørelser implementeres i de enkelte overenskomster forhandles af de respektive organisationer, som har indgået overenskomsterne.

  

Læs mere:

 

Høringsdokumenter på Høringsportalen

- Høringsbrev (med opsummering af indholdet i bekendtgørelserne)

- Høringsliste

- Bekendtgørelse om ferie for søfarende

- Bekendtgørelse om ferie for søfarende (ny ferielov)

se dokumenterne på Høringsportalen her...

 

 

Artikel i Fagbladet CO-Søfart nr. 3, 2019

Søfarendes ferie hastesag for ny minister