Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

'Bedste Holdspiller' i en anderledes studietid

25-årige Karl-Johan Øster kunne 1.juli fejre, at han dimitterede ...

Fantastisk oplevelse og stor overraskelse

”Det var mega vildt og en kæmpe oplevelse”, sådan siger 21-årige ...

Metal Maritime: Maersk bryder sømandsloven med landgangsforbud

Metal Maritime - 02. marts 2022

A.P. Møller - Mærsk er anmeldt til Søfartsstyrelsen for brud på både Sømandsloven og MLC. Foto: Maersk - PR-foto

Metal Maritime: Maersk bryder sømandsloven med landgangsforbud

Metal Maritime har anmeldt rederiet A.P. Møller - Mærsk til Søfartsstyrelsen for brud på både sømandsloven og den internationale konvention MLC ved at udstede et generelt forbud på rederiets skibe mod at gå i land.

Af Ole Philipsen, formand Metal Maritime

Corona-pandemien har medført mange begrænsninger for alle. Vi har oplevet at normale selvfølgelige rettigheder blev ændret. Butikker har været lukket, vi har ikke måttet mødes med familie og venner og mange andre tiltag, som har stridt imod vores basale rettigheder som borgere.
Disse tiltag er dog alle sket på demokratisk vis. Regering og folketing har vedtaget midlertidige love og bekendtgørelser, som har fastlagt reglerne og hvor længe begrænsningerne skal vare. 

Basal ret til at gå i land

En søfarendes ret til at gå i land, når skibet er i havn eller ligger på reden, er basal og sikret i såvel Lov om Søfarendes Ansættelsesforhold (Sømandsloven) og MLC (Maritime Labour Convention).

Det er en ret, som de søfarende har haft siden sømandsloven af 1892.
Siden 1923 har denne ret været så udtalt, at en søfarende hverken skal bede om lov eller meddele skibsføreren, at man går i land.

Skibsføreren kan ifølge loven i ganske særlige tilfælde og efter en konkret vurdering i hver havn anmode den søfarende om at blive ombord.
Nægtelse af landlov kan ske, hvis det er nødvendigt, at den søfarende forbliver om bord ”af hensyn til skibets, de øvrige ombordværendes eller ladningens sikkerhed, udførelse af nødvendigt skibsarbejde eller skibets forestående afrejse eller forhaling.” Citat fra lovteksten.
Det er altså skibsføreren, der kan anmode den søfarende om at blive ombord. Ikke rederiet ved udstedelse af et generelt forbud mod at gå i land i enhver havn.

Desværre har vi oplevet, at flere rederier ikke helt har læst op på reglerne og har indført generelle landlovsforbud i strid med loven. I specielt den første omgang af Corona-pandemien var dette dog mere et akademisk spørgsmål, da næsten alle lande inkl. Danmark forbød landgang af udenlandske søfarende, hvilket naturligvis er havnestatens ret. 

Forbud på alle dansk-flagede skibe i Maersk i strid med loven

Men nu har vi desværre oplevet, at A.P. Møller-Mærsk pga. omikron har indført et forbud mod landlov på alle danskflagede skibe i klar strid med MLC og Sømandslovens § 58.
I ligegyldighed overfor Den Danske Model og den 3. partsforpligtelse, som ligger i MLC og Lov om Søfarendes Ansættelsesforhold, så er forbuddet indført uden at informere hverken den danske tilsynsmyndighed, Søfartsstyrelsen, eller de overenskomstbærende organisationer.

Metal Maritime fik i februar henvendelser fra flere medlemmer på flere af Maersk-skibe, hvor de spurgte ind til lovligheden af dette generelle landlovsforbud.

Troede det var en misforståelse

Metal Maritime skrev til APMM i den tro, at det måtte handle om en misforståelse og at det måske drejede sig om en skibsfører, som havde misforstået nogle guidelines fra rederiet. Vi gik naturligvis ud fra, at APMM overholdt loven og andre normale forpligtelser.

Stor var overraskelsen derfor, da APMM meldte tilbage, at de har udstedt et generelt landlovsforbud og at de ikke havde tænkt sig at ændre på det.
Efter en mailudveksling, hvor APMM gav lidt diffuse svar, anmeldte Metal Maritime den 14. feb.  APMM til tilsynsmyndigheden (Søfartsstyrelsen) for systematisk brud på MLC og lov om søfarendes ansættelsesforhold (sømandsloven) § 58. 

Mundtlig påtale fra Søfartsstyrelsen i fredags

Fredag den 26. februar indkaldte Søfartsstyrelsen APMM og Metal Maritime til et møde om anmeldelsen. På dette møde fik APMM en mundtlig påtale om, at de ikke overholder loven og derved bryder den enkelte søfarendes rettigheder.

Dette har rederiet indtil videre ikke reageret på ved at rette ind efter lovens bestemmelser.

Søfartsstyrelsen er nu på vej med en skiftlig påtale.

Hvis APMM havde fulgt Den Danske Model, så havde de rettet henvendelse til de overenskomstbærende organisationer om problemstillingen. Hvis parterne så blev enige om, at der var behov for et tiltag, så kunne parterne sammen gå til Søfartsstyrelsen og bede om en midlertidig bestemmelse/forståelse af fortolkningen af loven, og dermed opnå en lovlig og midlertidig begrænsning af de søfarendes rettigheder.

Metal Maritime vil forfølge dette brud via de mulige retslige instanser.

 

FAKTA

Loven er klar. Rederiet kan ikke pålægge sine skibes besætninger, at de ikke må gå i land som en generel regel. 

Det er alene skibsføreren/skibsledelsen og absolut ikke rederiet, som efter en konkret vurdering i forbindelse med hvert havneanløb, kan anmode besætningsmedlemmer at blive ombord og ikke gå i land. Lovens tekst siger udtrykkelig anmode. Denne anmodning skal være begrundet af de tidligere nævnte omstændigheder.

Alle søfarende på dansk-flagede skibe er underlagt Lov om Søfarendes Ansættelsesforhold, så bruddet på de søfarendes rettigheder er sket for alle søfarende uanset nationalitet. Herunder også f.eks. filippinske søfarende, som har været op til 9 måneder ombord på skibene.