Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

'Bedste Holdspiller' i en anderledes studietid

25-årige Karl-Johan Øster kunne 1.juli fejre, at han dimitterede ...

Fantastisk oplevelse og stor overraskelse

”Det var mega vildt og en kæmpe oplevelse”, sådan siger 21-årige ...

OK-opdateringer: Overenskomster og hyrebilag lagt ud

Metal Maritime - 22. december 2021

Direkte link til både "Medlemsside" og den åbne sektion med overenskomster længere nede på siden.

OK-opdateringer: Overenskomster og hyrebilag lagt ud

Overenskomst-arbejdet skrider fremad og gennem de seneste uger er både den offentlige oversigt og “Medlemssiden” opdateret.

Af Hanne Hansen

Teamledere på Bornholmslinjen kan på “Medlemsside” læse mere om detaljerne i aftalen om fornyelse af overenskomst, som nu er faldet på plads.

Protokollatet gengiver også de aftalte hyrestigninger i OK-perioden - og forklarer baggrunden for engangsvederlaget på 17.000 kr. brutto (som omregnes til netto efter gældende regler for omregning til DIS). 

Medlemmer kan logge ind på “Medlemsside” her…. 

 


Flere opdateringer på åben OK-sektion

På den åbne og frit tilgængelige del af OK-sektionen med alle Metal Maritimes overenskomster her på hjemmesiden er der de seneste uger lagt flere nye aftaler og hyrebilag ud.

En del overenskomster udestår dog stadig. Flere aftaler er således på plads, men på grund af forsinkelser i renskrivning af OK-teksterne i flere rederier grundet enten sygdom eller Corona-forsinkelser, er selve overenskomst-teksterne ikke færdige.

Tekst-arbejdet er i flere overenskomster yderligere besværliggjort at indføjelser på grund af ny ferielov. OK-sektionen opdateres i det tempi, de enkelte tekster bliver færdigredigeret.

Gå til OK-sektionen her på hjemmeside her…

 

 

Opdateringerne de seneste uger med frit tilgængelige overenskomster omfatter følgende:

 

ESAGT
Maskinister - overenskomst 2020 - 2023
Catering - menige overenskomst 2020 - 2023

 

Royal Arctic Line
Skibsassistenter - DIS-særoverenskomst 2020 - 2023
Skibsmekanikere - DIS-særoverenskomst 2020 - 2023

 

TORM
Hyrebilag for navigatøerer 2020-2023

 

Cadeler
Menige - særoverenskomst 2021 - 2023
Officerer - særoverenskomt 2021-2023

 

A.P. Møller / Maersk
Hovmestre - hyrebilag 2020 - 2023

 

 

Medlemmer kan på “Medlemsside” se mere om:

 

Molslinjen: Bornholmslinjen
Teamledere - aftale om OK-fornyelse af DIS & DAS