Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Fagbladet CO-Søfart nr. 3 er udkommet

Bladet kan nu læses online her på hjemmesiden. Den trykte version ...

OK-status: Nye aftaler indgået og flere møder aftalt

DFDS og Metal Maritime er nu nået til enighed om fornyelse af sær ...

OK-tekster for navigatører og cateringofficerer publiceret

Metal Maritime - 05. august 2021

Hovedoverenskomsterne inkl. hyretabeller for navigatører og cateringofficerer ligger nu offentligt tilgængelige her på hjemmesiden. Foto i collage: Maersk

OK-tekster for navigatører og cateringofficerer publiceret

Efter færdigredigering og godkendelse i kompetente forsamlinger er hovedoverenskomster for navigatører og cateringofficerer i Danske Rederier (DRO 1) nu offentligt tilgængelige.

Af Hanne Hansen

Et ualmindeligt langstrakt forhandlingsforløb med Danske Rederier mundede medio juni ud i enighed om fornyelse af hovedoverenskomsterne for navigatører og cateringofficerer. Da forhandlingerne fra Metal Maritimes side er foregået i tæt og konstruktivt samarbejde med Maskinmestrenes Forening blev der samtidig landet et enslydende forhandlingsresultat for maskinmetrene.

Siden medio juni har medlemmer af Metal Maritime på ”Medlemsside” kunnet se dels de nye hyretabeller og dels OK-teksterne for hhv. navigatører og cateringofficerer.

Begge hovedoverenskomster er nu offentlige tilgængelige her på hjemmesiden under OK-sektionen. Gå til sektionen for overenskomster her…

 

Hovedpunkter i OK-aftalerne

Hovedoverenskomsterne fornyes, med alle særaftaler i rederierne bibeholdt, for navigatører og cateringofficerer, på følgende måde:

- Hyren stiger med 7,2 pct. i perioden for alle, fordelt på 5 pct. pr. 1. april 2021 og 2,2 pct. pr. 1. april 2022.

- Pensionsgivende hyre stiger for alle med 7,2 pct. pr. 1. april 2020.
Da det er vanskeligt at efterregulere og indbetale pension så langt tilbage, er der enighed om for perioden 1. april 2020 – 31. marts 2021 i stedet at udbetale et fast beløb med hyren:

- Seniorofficerer, uanset løngruppe (A. B eller C), får udbetalt 4.500 kr.
- Juniorofficerer får, uanset løngruppe, udbetalt 4.000 kr. for samme periode.
- Juniorofficerer § 4 (de første 16 måneder) 2.000 kr.

- Overtids satser stiger med 3,2 pct. pr. 1. april 2021 og 1,6 pct. pr. 1. april 2022.

- Der kommer en udvidelse af forældreorloven, med en bedre betaling end hidtil.

- Ferie afvikles først i en hjemmeperiode, men tidligst fra hjemkomst til hjemmet, mod tidligere bopælslandet.

- Der er enighed om at nedsætte en pensionsarbejdsgruppe, som bl.a. skal kikke på mulighederne for at få § 53 A pension.

Resultatet skal nu overføres ved forhandlinger til de enkelte særoverenskomster i de forskellige rederier. Her er det aftalt, at udgangspunktet er stigninger i løngruppe C (største skibe), det er til fordel for ansatte i rederier med skibe under 10.000 tdw. (Royal Arctic Line, Svitzer, Unitankers m.f.).