Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Præmier til nyuddannede på stribe fra Skagen til Marstal

Metal Maritime - 03. juli 2019

Forsamlingen af dimitterende navigatører i Skagen 21. juni. Foto: MARTEC Skagen

Præmier til nyuddannede på stribe fra Skagen til Marstal

Translokationer, dimissioner og togtafslutninger er blevet fejret gennem juni måned med endelig finale på SIMAC og Skoleskibet Danmark i fredags 28. juni. Dermed er det også blevet til en stribe "Bedste Holdspillere" - modtagere af Metal Maritimes præmie.

Af Hanne Hansen

Nyuddannede skibsofficerer, navigatører, skibsmaskinister og skibsassistenter har været i centrum for festlighederne ved afslutningerne på de maritime uddannelsescentre gennem det meste af juni måned.

 

Skoleskibet 'Danmark' - ubef. skibsassistenter

11. juni afsluttede ubefarne skibsassistenter om bord på Skoleskibet 'Danmark' efter togt og afsluttende prøver. Efter skibsledelsens valg, modtog Peder Emil Bundgaard Andersen Metal Maritimes præmie, der tildeles "Bedste Holdspiller". Med præmien fulgte en række anerkendende ord fra skibsledelsen:
"Han er både tillidsfuld og tillidsvækkende. Peder Emil har god fornemmelse for mennesker og situationer; og han er nærværende med god evne til at lytte," hedder det i motivationen, der fortsætter:
"Endvidere er han meget loyal og uselvisk – og i mødet med andre er han respektfuld og anerkendende. Relationer til andre bliver håndteret ubesværet, naturligt og begavet. Han er tillige tolerant og ’bredtfavnende’ med god evne til at rumme andre. Med hjælpsomhed, hensynsfuldhed, omsorgsfuldhed og opmærksomhed for andre – samt vilje til samarbejde – bidrager Peder Emil aktivt til fællesskabet som en god holdspiller."

 

'Georg Stage' - smilende præmiemodtager


21. juni tog 'Georg Stage' afsked med endnu et hold. Solen skinnede fra en blå himmel, da storsmilende elever samlede på kajen til det afsluttende billede. Storsmilende er også modtageren af Metal Maritimes præmie, som skibsledelsen havde besluttet skulle tilfalde elev nr. 29, Fie Dørup.
"Hun blev udvalgt for sin altid positive indstilling til skibet, de andre og sig selv, samt hendes evne til at tilsidesætte sine egne behov og udfordringer og være der for sine kolleger. Hun var en af dem som altid var god for at holde humøret højt uanset situationen - tror hun brugte det meste af togtet på at smile," noterer Jesper Kramp Amholt, kaptajn og forstander for den sejlende søfartsskole.

 

I dag afslutter disse unge mennesker deres uddannelse hos Georg Stage. Det har været et spændende togt, hvor elever og...

Slået op af Georg StageFredag den 21. juni 2019

 

Skibsmaskinister fra MARTEC


21. juni udklækkede MARTEC endnu et hold eftertragtede skibsmaskinister. Ikke nok med, at de har bestået eksaminerne - de har også bevist, at de mestrer fjernundervisningens kunst, hvilket i høj grad stiller krav til både disciplin og vedholdenhed. Metal Maritimes præmie til "Bedste Holdspiller" tilfaldt efter skolens udvælgelse René Holmberg.

 

Vi har i dag afholdt dimission for et helt specielt hold af Skibsmaskinister. De er nemlig de første maskinister som har...

Slået op af MARTECFredag den 21. juni 2019
02aBHS skagen 1200pxlres

Sætteskipper Jesper Eskildsen (th) modtog Metal Maritimes præmie, som blev overrakt af faglig konsulent Caspar Mose.
Foto: MARTEC Skagen

 

Navigatører klar fra MARTEC Skagen


Samme dag - 21. juni var der også dimission for navigatører på både MARTEC Skagen og på Marstal Navigationsskole.

I Skagen afsluttede i alt 27, fordelt således: 9 Sætteskippere, 3 Fiskeskippere af 1. grad, 5 Kystskippere og 10 Fiskeskippere af 3. grad.

Fra Metal Maritime overrakte faglig konsulent Caspar Mose præmien, som efter lærerkollegiets valg tilfaldt sætteskipper Jesper Eskildsen.

 

Også på MARTEC SKAGEN afholdte vi i dag dimission. Her var det dimittender på vores navigatøruddannelser som blev...

Slået op af MARTECFredag den 21. juni 2019

 

47 dimittender fra Marstal Navigationsskole


På Marstal Navigationsskole var stemningen også i top, da dimittender, personale, familie og pårørende samledes til afslutningsfestlighederne. 47 dimittender i alt leverede skolen denne dag til Det Blå Danmark. Langt fra alle havde dog mulighed for at være til stede, da de allerede var travlt optaget af job.

Fra Metal Maritime deltog rejsesekretær Barno Jensen og tillidsrepræsentant Brian Segel, Business Leader i DFDS.

Foruden papirer på eksamen som kystskipper modtog Lorentz Willis Albertsen også bevis på at være udpeget af skolen som "Bedste Holdspiller" - og dermed modtager af Metal Maritimes præmie.

 

Jeppe og Jan tager stolte og glade imod alle vores fantastiske dimittender - TILLYKKE 👏

Slået op af Marstal NavigationsskoleFredag den 21. juni 2019

 

Ubef. skibsassistenter - Grundlæggende Maritime Uddannelse, GMU


MARTECs hold på Den Grundlæggende Maritime Uddannelse, GMU, afsluttede det første halve år med et to ugers togt på Skoleskibet 'Danmark'. De er nu klar til udmønstring som ubefarne skibsassistenter efter afslutningen 28. juni. Igen havde underviserne på MARTEC fundet en "Bedste Holdspiller" blandt eleverne, og Metal Maritimes præmie tilfaldt dermed Rasmus Kjærgaard Hansen.

 

En flot dag satte punktum for vores afslutning for Den Grundlæggende Maritime Uddannelses Indledende emner. Det har...

Slået op af MARTECFredag den 28. juni 2019

 

SIMAC - skibsofficerer, seniorofficer og maskinmestre


I fredags - 28. juni - afsluttede også både maskinmestre, skibsofficerer og seniorofficerer på SIMAC i Svendborg.

Fra Metal Maritime deltog foruden rejsesekretær Barno Jensen også tillidsrepræsentant Henrik Purtoft, skibsmekaniker på Alslinjen i dimissionen. Modtager af præmien "Bedste Holdspiller" tilfaldt her skibsofficer Rasmus Wessberg Ulrich, der med SIMACs motivation for tildelingen fik skudsmålet som værende både en reflekterende praktiker og en god ambassadør for Det Blå Danmark.

 

03a skibsofficer seniorofficer SIMAC juni 19 1200pxlres

SIMAC dimitterede i fredags skibsofficerer og seniorofficer (indsat i billedet yderst til højre). Foto: SIMAC

 

Metal Maritime og CO-Søfart
ønsker alle dimittender til lykke og god vind.