Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
Pressemeddelse
19/12-2007 10:45 Risikozoner.
Søfarendes hjemrejse fra risikoområder
Kontaktudvalget, der består af fire faglige organisationer (Metal Søfart, Dansk Sø-Restaurations Forening, Maskinmestrenes Forening og Søfartens Ledere) samt 3 rederiforeninger (Rederiforeningen for mindre Skibe, Rederiforeningen af 1895 og Danmarks Rederiforening), har den 18. december 2007 indgået en aftale om Risikozoner.

Aftalen er foranlediget af kapringen af Danica White og betyder, at erhvervets parter selv har fundet en løsning på et problem, som heldigvis er af begrænset omfang, men som omvendt for den enkelte søfarende og dennes familie kan være af væsentlig betydning.

Aftalen, der dækker alle søfarende i DIS skibe, sikrer søfarende hjemrejse, såfremt de som led i deres arbejde kommer i en situation, som de finder farlig. De søfarende var tidligere afhængige af, at enten deres arbejdsgiver eller de selv lagde pengene til hjemrejse ud. Med den nye aftale etableres en garantiordning, som sikrer, at den søfarende altid kan få udlagt pengene til sin hjemrejse, når den søfarende blot sandsynliggør, at der foreligger en farlig situation og ikke selv kan betale for rejsen.

Med ordningen har erhvervets parter sikret, at der, også i de tilfælde, hvor der mellem et rederi og den enkelte søfarende er uenighed om, hvorvidt der er fare forbundet med en bestemt sejlads, og hvor et rederi ikke kulancemæssigt vil medvirke til en løsning, ikke længere er nogen økonomisk hindring for hjemrejse.

De underskrivende rederiforeninger og faglige organisationer har i aftalen tillige præciseret, at det påhviler de af aftalen omfattede rederier, at orientere skibene inden besejling af områder som man internationalt anser for "risikoområder".

Kontaktudvalget håber på, at man med denne erhvervsaftale har fundet en langsigtet løsning, som parterne selv kan justere, når/hvis behov herfor måtte opstå.

København den 18. december 2007

Kontaktudvalget

Kontaktperson: John Ibsen – 36 36 55 85© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1