Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
Scandlines rammeaftale
Tor 2/12-2010 12.12
"Ducklings" - juridiske konsekvenser

Scandlines – Ducklings (Scandlines opsplitning i tre datterselskaber)

Der er indgået en rammeaftale med Scandlines, som skal sikre beskyttelse af medarbejderne efter tilsvarende regler som gælder iht  Virksomhedsoverdragelsesloven.

Der har været en del fremme om de juridiske konsekvenser af opsplitningen og rammeaftalens konkrete betydning for medarbejderne. Herigennem er der også skabt nogen usikkerhed om betydningen af underskrivelse eller ikke-underskrivelse af nye ansættelseskontrakter.


CO-Søfarts kommentarer til situationen:

Vi mener ikke at det med juridisk sikkerhed kan garanteres at opsplitningen kan betragtes som rederskifte (eller flagskifte) i Sømandslovens forstand.

Dette begrundes med at aftalen som sådan bygger på at de søfarende fortsat er at betragte som rederiansatte i hele koncernen, f.eks i relation til nedskæringer. Moderselskabet vil også i vidt omfang være garant for økonomiske krav de søfarende måtte have i forbindelse med en eventuel konkurs af et datterselskab.

Hvis den søfarende vælger ikke at underskrive den nye ansættelsesaftale, betyder ovenstående at forskellige konsekvenser er mulige:

CO-Søfart opfatter situationen således:

1)
Opsplitningen er at betragte som ”rederskifte”.

Sømandslovens §14 har gyldighed. Det betyder at sømanden som minimum har ret til 2 måneders erstatningshyre (eller rederens opsigelsesvarsel hvis dette måtte være længere), og vil være at betragte som ubetinget fritstillet. Ubetinget fritstillet betyder i praksis at den søfarende kan tage andet arbejde uden at blive modregnet i hyren.

2)
Opsplitningen er ikke at betragte som ”rederskifte”.

En ikke-underskrivelse betyder at medarbejderen har opsagt sin stilling med gældende varsel fra medarbejderens side. Der er ikke automatisk ret til fritstilling, hverken ordinær eller ubetinget.

CO-Søfart anbefaler at medarbejderne underskriver de fremsendte aftaler, eller kontakter foreningen i tvivlstilfælde.

Rammeaftalens tekst kan findes på den interne del af hjemmesiden (medlemssiden).

CO-Søfart/JI© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Slår et ekstra slag for skibsmekaniker-uddannelsen i høringssvar

Omlægningen af uddannelserne til sætteskipper- og skibsfører, hvo ...

-Velfortjent IMO-pris til Birgit Sølling Olsen

-Det er mere end velfortjent, at Birgit Sølling Olsen modtager IM ...
bottom banner1