Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
Scandlines
Fre 27/2-2009 15.16 Rederiet bekræfter jobgaranti samt lidt baggrund
27/2-2009
Rederiet har på møde i dag med de faglige organisationer bekræftet at de selvfølgelig overholder beskæftigelsesaftalen.
 
Metal Søfart konstaterer med tilfredshed at den uklarhed der har været om situationen i Scandlines nu er afklaret i garantiperioden.
 
Foranlediget af den seneste tids turbulens gengiver vi nedenfor lidt af den nærmeste forhistorie.
 
Historie om salget
 
Scandlines AG blev etableret i 1998 ved en fusion mellem det danske rederi Scandlines A/S og det tyske rederi Deutsche Fährgesellschaft GmbH. Allerede fra starten var det påtænkt at privatisere selskabet gennem en børsnotering. En børsnotering kom imidlertid ikke på tale, men ejerne valgte at sætte rederiet til salg ved en salgsproces som blev indledt i begyndelsen af 2006. Der er en krydret historie involveret, om iskolde vibrationer mellem de tyske og de danske ejere og topcheferne i de to lande.
 
Hele året 2006 og 2007 følges salgsprocessen nøje og i perioder dagligt af medierne. Midt på året er der afgivet 13 foreløbige tilbud hvoraf 6 bliver udvalgt af sælgerne til at se mere intimt på rederiet med henblik på endelig budsafgivelse.
 
De seks udvalgte købsinteresserede afgav endelige bud i efteråret 2006, og sælgerne valgte at anmode to af byderne om at flette sig sammen i et konsortium som kunne overtage rederiet.
 
Konsortiet kommer til at bestå af:
3i (engelsk kapitalfond)
Allianz Capital (tysk kapitalfond)
og
Deutsche Seereederei
 
Driftsmæssigt skilles selskabet i 2 afdelinger:
Scandlines Deutschland GmbH
og
Scandlines Danmark A/S
 
Salgsaftale indgås med virkning fra 1/9-2007
 
Salgsbetingelser
 
Salgsprisen opgøres til 1.560 millioner euro.
 
Som del af aftalen forpligter køberne sig til at overholde en række forpligtelser, herunder:
* Danske og tyske medarbejdere skal behandles ens.
* Gældende overenskomster og lokalaftaler skal overholdes
* Rederiet kan ikke videresælges i 36 måneder. Efter 18 måneder kan det dog børsnoteres eller videresælges efter aftale med sælgerne.
* Det skal garanteres at der ikke afskediges medarbejdere af driftsmæssige årsager frem til 31. december 2010.
 
Tryghedsaftalen
 
Salgsbetingelserne udmøntes bl.a. i en tryghedsaftale som indgås mellem sælgerne og køberne, og som træder i kraft med virkning fra 31. august 2007.
 
Det fremgår af aftalen:
* At aftalen omfatter alle ansatte i de to driftsselskaber samt deres datterselskaber, som var ansat tidsubestemt pr. 30/8-2007.
* At beskæftigelsesgarantien gælder indtil 31/12-2010
* At beskæftigelsesgarantien færlænges med 6 måneder for medarbejdere som pr. 31/12-2010 har mere end 15 års anciennitet.
 
"Beskæftigelsesgarantien betyder, at de berørte medarbejdere ikke driftsbetinget må gives en opsigelse, som afslutter arbejdsforholdet før datoen for udløbet af beskæftigelsesgarantien."
 
I aftalen er der herudover klausuler om:
* Flytning af medarbejdere
* Flagpolitik
* Sikring af arbejdspladsernes beliggenhed
* Medarbejderrepræsentation
* Overenskomsters fortsatte gyldighed
 
I tilknytning til ovenstående tryghedsaftale, findes der i Danmark et forståelsesprotokollat indgået d. 5. maj 2008, underskrevet af alle involverede faglige organisationer i Danmark og Scandlines Danmark A/S.
 
Forståelsesprotokollatet omfatter:
* Fortolkningstvister og påstande om brud på aftalen afgøres ved faglig voldgift.
* Tidsbegrænset ansættelse
* Fortolkning af bruttoløn såfremt aftale om fratræden inkluderer erstatning
* Aftalens erstatningsregler og Funktionærloven
* Medarbejdere på "Ask" og "Urd" må ikke flyttes i aftaleperioden mod deres vilje
* Vedrørende tjenestemænd og udlånte tjenestemænd
* Inddragelse af Samarbejdsudvalg© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1