Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
Søfartens Ledere
6/12-2007 14:33 Store omvæltninger
Store ændringer hos Søfartens Ledere fra årsskiftet
Af en pressemeddelelse fra Søfartens Ledere fremgår det at formand Jens Fage-Pedersen, stopper som formand for foreningen efter 10 år. Ny formand bliver nuværende næstformand Peer Bøje Brandenborg, men ikke som ansat på kontoret i Havnegade. Den daglige og praktiske ledelse overgår til sekretariatschef Fritz Ganzhorn. Samtidig nedlægges to stillinger. Faglig sekretær Peter Hansen fratræder efter 12 år og samtidig fratræder en kontorassistent. Sideordnet oprettes til gengæld en ny stilling som jurist/advokat.
 
Hele omlægningen har baggrund i et større driftsunderskud gennem flere år som har været dækket ind fra foreningens store fonde.
 
Læs hele pressemeddelelsen nedenfor:

Pressemeddelelse

Jens Fage-Pedersen stopper som formand for Søfartens Ledere

Efter længere tids overvejelser er Jens Fage-Pedersen og bestyrelsen for Søfartens Ledere blevet enige om, at årsskiftet 2007/2008 er et godt tidspunkt at gennemføre et skifte i ledelsen af Søfartens Ledere.

Jens Fage-Pedersen, formand for foreningen, trækker sig tilbage efter 10 års virke i foreningen ved udgangen af året, nu hvor det store arbejde med forhandlingerne af overenskomst 2007 er afsluttet. Jens Fage-Pedersen vil dog stadig efter årsskiftet og indtil videre fortsat repræsentere foreningen enkelte steder i nationale og internationale sammenhæng.

Den daglige ledelse af Søfartens Ledere ændres med Jens Fage-Pedersens afgang. Siden Søfartens Lederes dannelse i 1992, dengang som Dansk Navigatørforening, har den overordnede og daglige ledelse bestået af to personer - en fuldtidsansat formand assisteret af en sekretariatschef.

Bestyrelsen ønsker ikke, at den nye formand skal være ansat på fuldtid i foreningen, men være erhvervsaktiv i det maritime Danmark på linie med foreningens medlemmer.

Den nye formand vil, udover bestyrelsesarbejdet og det overordnede ansvar, have medlemskontakt, kommunikation samt fastholdelse af de faglige og politiske mål for Søfartens Ledere, som sine arbejdsopgaver.

Denne ændring betyder i praksis, at den daglige og praktiske ledelse med ansvar overfor formand og bestyrelse fremover er placeret hos foreningens sekretariatschef Fritz Ganzhorn.

Ny formand for Søfartens Ledere bliver nuværende næstformand Peer Bøje Brandenborg, 45 år, lods i Danpilot siden foråret 2007, og tidligere med en lang karriere som styrmand og skibsfører i A.P. Møller – Mærsk - de fleste af årene Mærsk Supply Service. Peer Bøje Brandenborg har været medlem af bestyrelsen siden 1995 og foreningens næstformand siden 1997.

Ny organisation i Søfartens Ledere

Foruden ovennævnte skift i ledelsen ændres Søfartens Ledere også i sin organisation. Kendsgerningen er, at Søfartens Ledere har gennem de sidste år kørt med et større driftstilskud fra sine fonde. Driftsunderskud, som ikke i sig selv bekymrende, da foreningen er formuende, men bestyrelsen har alligevel ønsket en bedre sammenhæng imellem indtægter og udgifter, for derigennem at skabe et større økonomisk råderum til nye initiativer og udvikling.

Samtidig med formandsskiftet har bestyrelsen derfor besluttet, at det med baggrund i ovenstående økonomiske betragtninger og den ændrede ledelsesform er naturligt, at rationalisere og omstrukturere foreningens sekretariat.

Det betyder at foreningen har valgt at nedlægge to stillinger - en faglig sekretær og en kontorassistent – og at oprette en ny stilling som advokat/jurist.

Det er derfor med stor beklagelse, at vi må meddele, at Peter Hansen fra årsskiftet fratræder sin stilling gennem 12 år, som faglig sekretær. Peter Hansen har ydet en værdifuld indsats for vores medlemmer under overenskomstforhandlinger, navnlig på indenrigsområdet, gennem de sidste mange år og senest som teamleader på overenskomstforhandlingerne 2007. I Søfartens Ledere ønsker vi Peter Hansen held og lykke fremover.

Ligeledes ønsker foreningen kontorassistent Bente Henriette Rasmussen, som de sidste par år har været ansat i sekretariatets reception, held og lykke fremover.

Beslutning om at opruste med endnu en advokat/jurist i Søfartens Ledere skal ses i lyset af de ændrede medlemskrav i forbindelse med blandt andet individuelle ansættelser og udvidelsen af medlemspotentialet, med flere medlemmer ansat i land. Derudover skal den nye jurist, i samarbejde det øvrige sekretariat, varetage nogle af de opgaver som sekretariatschefen i dag varetager og må afgive i forbindelse med den nye ledelsesstruktur.

Yderligere oplysninger:
Informationschef
Per Frederiksen
Søfartens Ledere
+45 33455574
+45 56268276
+45 22905096© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1