Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
Sømandslov m.v.
Tir 27/4-2010 15.22
Ændringer af søfartslove vedtaget

Vi har i dag modtaget brev fra Søfartsstyrelsen hvori det oplyses en samlet pakke til ændring af forskellige søfartslove er vedtaget af Folketinget.

Hele den vedtagne ændringslov kan findes her

Brev fra Søfartsstyrelsen:

Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab

I forlængelse af Søfartsstyrelsens udsendelse af forslag til ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab i høring den 1. oktober 2009 vil Søfartsstyrelsen gerne hermed oplyse samtlige høringsparter om, at Folketinget nu har vedtaget lovforslaget.

Loven skaber grundlaget for, at Danmark kan tiltræde FN’s Internationale Arbejdsorganisations (ILO’s) konvention om søfarendes arbejdsforhold.

Konventionen blev vedtaget på ILO’s søfartskonference i 2006 og er en tidssvarende international regulering af de søfarendes arbejdsforhold.

Konventionen medfører nye krav til de lande, som driver skibsfart og ikke lever op til de normale kvalitetskrav. Dansk søfartslovgivning lever i vidt omfang op til konventionens krav, men det har dog været nødvendigt at gennemføre visse ændringer.

Samtidig gennemføres en række andre ændringer af søfartslovgivningen til forbedring af sikkerheden, bl.a. en forhøjelse af bødeniveauet ved alvorlige ulykker, ligesom der gennemføres en række initiativer, som skal forbedre sikkerheden i fiskerierhvervet, bl.a. periodiske syn på mindre fiskefartøjer.

Økonomi- og erhvervsministeren bestemmer administrativt, hvornår loven træder i kraft. © Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1