Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
Våbentilladelse
Fre 21/1-2011 15.01
Justitsministerium/SFS gav tilladelse til selvbevæbning af danske skibe

Ved skrivelse dateret 20. januar orienterer Søfartsstyrelsen de faglige organisationer (CO-Søfart, Maskinmestrenes Forening, Søfartens Ledere og Sømændenes Forbund 3F), om to tilfælde hvor Justitsministeriet, efter indhentede udtalelser fra Søfartsstyrelsen, har givet konkrete tilladelser til selvbevæbning af to danske skibe.

Ole Philipsen, formand for CO-Søfart, undrer sig over der ikke i fortrolighed har været indkaldt til drøftelser med formændene for de pågældende organisationer forud for Søfartsstyrelsens indstillinger til Justitsministeriet. Der er tale om stærkt følsomme forhold for de søfarende, hvor mulig eskalering af pirat-situationen med yderligere dramatiske konsekvenser er i spil.

Herunder gengives orienteringen fra Søfartsstyrelsen:

Orientering om konkrete tilladelser til brug af private bevæbnede vagter om bord på dansk flagede skibe

Søfartsstyrelsen vil hermed efter aftale med Justitsministeriet orientere om, at der i december måned 2010 i to tilfælde er givet tilladelse til brug af væbnede vagter på dansk indregistrerede skibe. Sagerne blev af sikkerhedsmæssige årsager behandlet fortroligt, indtil skibene var uden for det farefyldte område.

I begge tilfælde blev tilladelserne af Justitsministeriet givet med henblik på selvforsvar i forbindelse med sejladser fra henholdsvis Mombasa Havn, Kenya og Zanzibar, Tanzania til Muscat i Oman.

Til brug for vurderingen af ansøgningerne indhentede Justitsministeriet en udtalelse fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen udtalte i begge sager, at styrelsen generelt ikke anbefaler, at der er våben om bord på skibe med henblik på selvforsvar. Det er styrelsens opfattelse, at våben om bord markant øger risikoen for, at besætningen eller andre kommer til skade, såfremt skibene bliver overfaldet af pirater.

På grund af den helt ekstraordinære situation, som de pågældende skibe befandt sig i, fandt Søfartsstyrelsen imidlertid, at man i de konkrete sager ikke ville udtale sig imod, at der meddeltes våbentilladelse.

Søfartsstyrelsen lagde i den forbindelse vægt på, at det pågældende rederi som følge af den skærpede sikkerhedssituation siden oktober 2010 havde indstillet al sejlads ved Mombasa og Dar Es Salaam, og at skibene allerede på daværende tidspunkt befandt sig i området.

Søfartsstyrelsen lagde endvidere vægt på, at et det ene skib havde været udsat for et yderst alvorligt forsøg på kapring på samme sted, samt at rederiet og besætningen tog de forhåndenværende forholdsregler, herunder fulgte internationale anbefalinger og Best Management Practices. 

Søfartsstyrelsen forudsatte og lagde vægt på, at skibene ikke havde mulighed for at opnå beskyttelse på anden måde til at komme ud af området.

Søfartsstyrelsen bemærkede endvidere, at en løsning med dansk eller udenlandsk militær beskyttelse dog ville have været at foretrække frem for anvendelse af private bevæbnede vagter.

Det bemærkes, at besætningen var blevet tilbudt afmønstring i overensstemmelse med gældende regler.

Med venlig hilsen

 

 

 

 

 © Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1